מעברות: דוחות טובים ודיבידנד בהיקף של 220 מיליון שקל

בניין הבורסה בתל אביב / צילום:תמר מצפי
בניין הבורסה בתל אביב / צילום:תמר מצפי

חברת מוצרי מעברות הפועלת בתחום המזון והמוצרים לחיות מחמד, פרסמה אתמול דוחות טובים לרבעון השלישי. בשורה העליונה הציגה החברה עלייה של כ-4% במכירות לעומת הרבעון המקביל אשתקד, לכ-83.8 מיליון שקל, על רקע גידול בהכנסות במגזר ה-VMS והמזון האורגני, אשר קוזז על ידי קיטון במגזר המזון והמוצרים לחיות מחמד, בין היתר עקב הירידה בשער חליפין של הלירה הטורקית מול השקל.

הרווח התפעולי של מעברות  עמד על כ-5.9 מיליון שקל, לעומת כ-1.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ובשורה התחתונה רשמה החברה רווח נקי של 4.7 מיליון שקל לעומת רווח של 5.8 מיליון שקל ברבעון המקביל, שכלל רווח של כ-5.2 מיליון שקל בגין הפעילות המופסקת של מטרנה. בנטרול סעיף זה רשמה החברה צמיחה חדה ברווח הרבעוני.

בסיכום תשעת החודשים הראשונים של השנה רשמה מעברות יציבות בהכנסות ברמה של כ-245 מיליון שקל, עלייה של 39% ברווח התפעולי לרמה של כ-10.4 מיליון שקל, ורווח נקי של כ-423 מיליון שקל על רקע רווח הון ממכירת פעילות מטרנה לנסטלה.

בקופתה של מעברות היו בסוף ספטמבר מזומנים בהיקף של כ-619 מיליון שקל והונה העצמי עמד על 813 מיליון שקל. בחברה החליטו לחלק במהלך דצמבר דיבידנד בהיקף של כ-220 מיליון שקל לבעלי מניותיה. 

מהדיבידנד יהנה בעיקר קיבוץ מעברות, המחזיק בכ-59% מההון. 

אייל שלמון, יו"ר מעברות, ציין עם פרסום הדוחות כי "תוצאות החברה ברבעון השלישי של 2017 משקפות המשך שיפור עקבי בפעילות העסקית ובפרמטרים התפעוליים של החברה, בדגש על מגזרי החקלאות ומוצרי המזון ההומאניים. בחודש יוני האחרון השלמנו את מכירת אחזקותינו בשותפות מטרנה, ובמקביל אנו מתקדמים כעת בהשלמת שילובה של פעילות אלגיה, שנרכשה בתחילת 2017. אני סבור כי הדיבידנד שהחלטנו לחלק משקף איזון נכון בין שיתוף בעלי המניות בהצלחת החברה, ובין הכוונה להמשיך ולפתח את החברה בתחומי פעילות משיקים לפעילויות הקבוצה בארץ ובחו"ל".

צרו איתנו קשר *5988