איגוד עסקי לא מהווה הגנה מפני דיני ההגבלים העסקיים | דעה

במהלך השנים הוגשו כתבי אישום וננקטו אמצעי אכיפה אחרים על-ידי רשות ההגבלים העסקיים נגד איגודים לא מעטים: איגוד חברות הביטוח, איגוד שמאי הביטוח, התאחדות הקבלנים, איגוד נהגי המוניות (רק לאחרונה) ועוד ■ מה הלקחים שניתן להסיק מכך? ■ דעת אורח

מוניות / צילום: תמר מצפי
מוניות / צילום: תמר מצפי

כפי שפורסם לאחרונה, רשות ההגבלים העסקיים הגישה כתב אישום נגד איגוד נהגי המוניות הארצי ויושב ראשו בעבירה של המלצה על קו פעולה על-ידי איגוד עסקי לפי סעיף 5 לחוק ההגבלים העסקיים. כן פורסם כי רשות ההגבלים העסקיים הודיעה על כוונתה להטיל עיצומים על התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל, על סוכנויות נסיעות ועל נושאי משרה בהן, וכי היא שוקלת לקבוע כי ההתאחדות קבעה קו פעולה של איגוד עסקי, שהגביל את התחרות על העסקת עובדי סוכנויות נסיעות. קו פעולה זה עולה לכאורה כדי הסדר כובל.

אין זו ההסתבכות הראשונה של איגודים עסקיים בהפרות של הוראות חוק ההגבלים העסקיים. במהלך השנים הוגשו כתבי אישום וננקטו אמצעי אכיפה אחרים על-ידי רשות ההגבלים העסקיים נגד איגודים לא מעטים: איגוד חברות הביטוח; איגוד שמאי הביטוח; התאחדות הקבלנים; איגוד האופטומטריסטים והאופטיקאים בישראל; איגוד סוכנות השחקנים; וארגון הרופאים הווטרינריים לחיות בית ישראל.

בנוסף, ננקטו צעדי אכיפה שונים, גם פליליים, נגד חברים באיגודים אשר הפרו את החוק תחת ה"כובע" של האיגודים, וזאת בנוסף לצעדים שננקטו נגד האיגודים עצמם.

חברי איגודים רבים טועים בהבנת החוק ובהבנת המותר והאסור לאיגוד כגוף עצמאי ולחברים בו. כך רווחת לעיתים המחשבה כי החובה המוטלת על גופים ובני אדם שונה כאשר פעולות נעשות תחת האכסניה של האיגוד.

סברות מסוג זה הן אלה שמביאות את האיגודים העסקיים ואת חבריהם להסתבכויות עם החוק. ניתן להימנע מכך בעזרת קבלת ייעוץ בנוגע לאיסורים המוטלים על איגודים עסקיים וחבריהם הן במסגרת האיגודים והן מחוצה להם.

סעיף 5 לחוק ההגבלים העסקיים קובע כי קו פעולה שקבע איגוד עסקי לחבריו, העלול למנוע או להפחית תחרות בעסקים ביניהם, או אפילו קו פעולה שאיגוד עסקי המליץ עליו בלבד, הוא הסדר כובל אסור וניתן להאשים את האיגוד העסקי עצמו ואת כל אחד מחבריו, הפועל על פיו כצד להסדר כובל. סעיף זה מרחיב את האיסור החל על חברים באיגוד עסקי, אשר יכולים למצוא עצמם עומדים לדין אם פעלו בהתאם לקו פעולה של איגוד גם אם כלל לא תיאמו את הפעילות עם חברי האיגוד עצמם ולא דיברו איתם ביחס אליו.

אך מעבר לכך, חברות באיגוד אינה פוטרת פעילות אסורה על פי החוק אם נעשתה תחת אכסניית האיגוד. כאשר יסודותיה של עבירת ההסדר הכובל מתקיימים, אין במסגרת האיגוד העסקי כדי לפטור את הצדדים מהאחריות להסדר הכובל. יתרה מכך, דווקא העובדה שמתחרים מתכנסים במקום אחד ומשוחחים ביניהם, מגבירה את החשש לפעילות שפוגעת בתחרות. בשל חשש זה, רשות ההגבלים העסקיים פרסמה גילוי דעת בעניין איגודים עסקיים ושולחנות משותפים אחרים בין מתחרים אשר מפרט את היתרונות של פעילות משותפת של מתחרים, אך מציין כי "באיגודים עסקיים טמון חשש של ממש בהיבט התחרות" וכי "חבירת מתחרים לישיבה משותפת או לפעולה משותפת, מעוררת, מעצם טיבה, חשש, כי אותם מתחרים יפעלו באופן הפוגע בתחרות...".

בגילוי הדעת נפרסת עמדת רשות ההגבלים העסקיים ביחס להתנהלות איגודים עסקיים באמצעות כללי עשה ואל תעשה והצבת תמרורי אזהרה מפני התנהלות אסורה במסגרת איגוד עסקי. כמו כן קיימת פסיקה בעניין העבירה של קביעת קו פעולה על ידי איגוד ובדבר ההתנהגות האסורה והמותרת לחברי האיגוד במסגרת האיגוד.

מומלץ לפיכך לאיגוד עסקי לנקוט את האמצעים הנדרשים כדי למנוע הפרה של דיני ההגבלים העסקיים במסגרת הפעילות באיגוד. כך מומלץ לקבל ייעוץ שוטף בדבר ההתנהלות של האיגוד עצמו ושל החברים בו, הבהרה לחברי האיגוד את האיסור על פעילות העולה כדי קו פעולה או הסדר כובל ועשיית כל הדרוש על מנת למנוע שימוש במוסדות, במתקנים ובפורומים שבאיגוד באופן שיביא לפגיעה בתחרות ולהסתבכות בהליכים פליליים.

■ הכותבת היא שותפה במשרד עורכי הדין נקדימון, קיסר, המתמחה בדיני הגבלים עסקיים. לשעבר סגנית היועץ המשפטי של רשות ההגבלים העסקיים

צרו איתנו קשר *5988