21 חודשי מאסר למנהל דסק מניות באקסלנס בגין תרמית בני"ע

עמרי ויסמן, מנהל דסק מניות בחדר המסחר של הלקוחות המוסדיים באקסלנס נשואה, הודה בביצוע תרמית בני"ע, שכללה עריכת מאות עסקאות מתואמות בין חשבונות בשליטתו של אבי אשכנזי, הבעלים של "מעשרות השקעות ופיננסים", שכבר הודה והורשע בפרשה

לוגו אקסלנס נשואה
לוגו אקסלנס נשואה

הודאה לא מפתיעה בפרשת העסקאות המתואמות באקסלנס נשואה: אחרי שסוחר המניות אבי אשכנזי הודה והורשע בתרמית בניירות ערך שביצע יחד עם עמרי ויסמן, מנהל דסק מניות לשעבר בחדר המסחר של הלקוחות המוסדיים באקסלנס נשואה, מודה גם ויסמן בעבירות שיוחסו לו.

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה הבוקר (א') לבית המשפט המחוזי בתל-אביב כתב אישום נגד ויסמן, במסגרת הסדר טיעון, המייחס לו עבירות תרמית בניירות ערך, קבלת דבר במרמה, הפרת אמונים בתאגיד ועבירות הלבנת הון.

במסגרת ההסדר הוסכם בין הצדדים, כי ויסמן יודה בעבירות המיוחסות לו ויוטל עליו עונש של 21 חודשי מאסר, קנס וחילוט בגובה של 200 אלף שקל.

על-פי האישום בו יודה ויסמן, בשנים 2010-2012 הוא ביצע, יחד עם סוחר המניות אבי אשכנזי, הבעלים של חברת "מעשרות השקעות ופיננסים", מאות עסקאות מתואמות בניירות ערך בין חשבונות לקוחות אקסלנס שהיו בשליטת ויסמן לבין חשבונות פרטיים בבעלותו ובשליטתו של אשכנזי, על-מנת להפיק לעצמם רווחים ודאיים על חשבון הלקוחות.

ויסמן, נטען, נהג להנחות את אשכנזי לפעול בניירות ערך בהם ויסמן היה צפוי לפעול בחשבונות הלקוחות שבשליטתו, וזאת על-מנת ליצור רווח מובטח בחשבונות הפרטיים. ויסמן ואשכנזי נקטו פעולות שונות על-מנת להסתיר את פעילותם התרמיתית המתואמת, בין היתר על-ידי שימוש בכרטיסי סים משולמים מראש (pre-paid) ועל-ידי חלוקת הרווחים ביניהם במזומן אחת למספר שבועות.

בראשית השנה הודה והורשע אשכנזי במסגרת הסדר טיעון במאות עבירות של גניבה ומאות עבירות של השפעה בדרכי תרמית על שער נייר ערך וכן בעבירה של מירמה והפרת אמונים בתאגיד; ונגזרו עליו 7 חודשי מאסר בפועל, 15 חודשי מאסר על-תנאי וקנס בסך 200 אלף שקל. בנוסף, נקבע כי אשכנזי ישמש כעד מדינה בפרשה אחרת, אך בשלב זה המדינה מסרבת לחשוף באיזו פרשה מדובר.

בתקופה בה מדובר עבד ויסמן כאמור כמנהל דסק מניות בחדר המסחר של לקוחות מוסדיים בחברת אקסלנס נשואה שירותי בורסה. במסגרת תפקידו היה אחראי על ביצוע הוראות של לקוחות מוסדיים (חברות ביטוח, קופות גמל, קרנות השתלמות וכיו"ב), הייתה לנאשם הרשאה לפעול בחשבונות הלקוחות המוסדיים של שירותי המסחר של אקסלנס, והוא היה אמור לפעול בהתאם להוראות שהיה מקבל מן הלקוחות, ועל-פי רוב פעל על-פי שיקול-דעתו העצמאי במסגרת המגבלות שניתנו על-ידי הלקוח.

אשכנזי עבד בתקופה הרלוונטית כסוחר פרטי בניירות ערך ולפני כן עבד כסוחר בניירות ערך בבית השקעות, והוא בעל רישיון לניהול תיקי השקעות, שהיה מותלה. השניים הכירו במסגרת עבודתם המשותפת כסוחרים בבית השקעות, ונקשרו ביניהם קשרי חברות.

מהאישום עולה כי בסביבות חודש אפריל 2010 הסכימו השניים ביניהם לפעול במשותף ולבצע מסחר בניירות ערך בחשבונות של אשכנזי המפורטים, מול חשבונות הלקוחות, על-מנת להפיק לעצמם רווחים שיצטברו בחשבונות אשכנזי.

על-פי מתווה הפעולה של ויסמן ושל אשכנזי, כאשר קיבל ויסמן הוראה מלקוח לרכישה של כמות מסוימת מנייר ערך מסוים, הוא הנחה את אשכנזי לרכוש את אותו נייר ערך באמצעות חשבונות אשכנזי מגורמים אקראיים בשוק. לאחר ובמהלך ביצוע הפעילות בחשבון הלקוח על-ידי ויסמן, ועל-מנת לנצל את עליית השער כתוצאה מפעילות זאת, הנחה ויסמן את אשכנזי להזרים הוראות מכירה של הנייר מחשבונות אשכנזי, באופן שהביא למכירת ניירות הערך ללקוח, תוך ביצוע עסקאות מתואמות, ולצדדים שלישיים בשוק במחיר גבוה יותר ממחיר הקנייה, כאשר הרווח זרם לחשבונות אשכנזי. בדומה, כאשר קיבל ויסמן הוראה למכירה של כמות מסוימת מנייר ערך מסוים, הוא הנחה את אשכנזי למכור בחסר את אותו נייר ערך באמצעות חשבונות אשכנזי לגורמים אקראיים בשוק.

לאחר ובמהלך ביצוע הפעילות בחשבון הלקוח, ועל-מנת לנצל את ירידת השער כתוצאה מפעילות זאת, הנחה ויסמן את אשכנזי להזרים הוראות קניה של נייר הערך מחשבונות אשכנזי, באופן שהביא לרכישת ניירות הערך מהלקוח, תוך ביצוע עסקאות מתואמות, ומצדדים שלישיים בשוק במחיר נמוך יותר ממחיר המכירה, כאשר הרווח מכיסוי פוזיציית השורט זרם לחשבונות אשכנזי.

ברוב המכריע של המקרים המתווה התרמיתי המתואר ביחס לניר ערך מסוים התרחש במלואו במהלך אותו יום מסחר.

על-פי האישום בו הודה אשכנזי, ו-ויסמן עתיד להודות, ויסמן ואשכנזי פעלו במתווה התרמיתי בתקופה שבין חודש אפריל 2010 וחודש ספטמבר 2012, ובמהלך תקופה זאת ביצעו לכל הפחות 364 מהלכים תרמיתיים. פעילותם התרמיתית הפיקה בחשבונות אשכנזי רווח כולל בסך של כ-1.2 מיליון שקל.

כתב האישום מגולל גם את שיטת ההסתרה המתוחכמת של המעשים האסורים. מהאישום עולה כי על-מנת לתאם את פעולתם התרמיתית באופן שלא יביא לגילוים, נהגו ויסמן ואשכנזי לרכוש כרטיסי סים משולמים מראש (pre-paid), שאינם מאפשרים את זיהוי בעליהם, ומכשירי טלפון נייד ייעודיים.

השניים נהגו להחליף את כרטיסי הסים מדי מספר שבועות, ומעת לעת אף החליפו מכשירי טלפון. בסך-הכול החליפו אשכנזי וויסמן במהלך פעילותם התרמיתית כ-6 מכשירי טלפון ועשרות כרטיסי סים נטענים מראש. בתום השימוש נהגו אשכנזי וויסמן להשמיד את מכשירי הטלפון וכרטיסי הסים.

עוד צוין כי ויסמן ואשכנזי ניהלו את התקשורת ביניהם באמצעות מסרונים ששלחו באמצעות מכשירי הטלפון הייעודיים והכרטיסים המשולמים מראש. ויסמן נהג לשלוח לאשכנזי מסרונים, ובהם הנחיות לרכישת ומכירת ניירות ערך, והכול בהתאמה לפעילות המתוכננת והמבוצעת בפועל בחשבונות הלקוחות שבהם שלט ויסמן.

כדי להסוות עוד יותר את פעילותם, נטען, הסכימו ביניהם ויסמן ואשכנזי על קודים שתיארו שמות של ניירות ערך שונים שבהם פעלו והוראות קנייה או מכירה.

בנוסף, על-מנת להסתיר את פעילותם התרמיתית, על-פי הנחייתו של ויסמן, נמנעו הוא ואשכנזי מלהעביר את חלקו של ויסמן ברווחים התרמיתיים מתוך החשבונות של אשכנזי ששימשו לתרמית. בהתאם לכך חלקו של ויסמן ברווחים הועבר אליו מתוך כספים אחרים שהוחזקו בדולרים בכספת השייכת לאביו של אשכנזי, הומרו לשקלים על-ידי אשכנזי והועברו אל ויסמן במזומן מעת לעת מדי מספר שבועות, בפגישות ביניהם שהתקיימו בבתי קפה או בביתו של אחד מהם. קבלת הרווח במזומן נחשבת ל"פעולה ברכוש אסור" על-פי חוק איסור הלבנת הון, במטרה להסתיר את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו ואת מקומו, וכל זאת על-מנת לעשות בו שימוש עתידי.

בסך-הכול, מתוך הרווחים שנצברו בחשבונות אשכנזי, קיבל ויסמן מאשכנזי סכום לא ידוע שאינו פוחת מ-150,000 שקל ואינו עולה על 250,000 שקל. 

צרו איתנו קשר *5988