לא כובדו צ'קים של חברה בבעלות בעלי שליטה בחברת מימון

חברת עבודה עברית א.ש, הנמצאת בבעלות אבינועם בן נון ונאור אליהו, חייבת 7 מיליון שקל ליעד שיאן, שעומדת להתמזג עם אינסוליין הבורסאית

נאור אליהו, מנכ"ל יעד שיאן. עוד אין שם לחברה הממוזגת  / צילום: איל יצהר
נאור אליהו, מנכ"ל יעד שיאן. עוד אין שם לחברה הממוזגת / צילום: איל יצהר

בעוד כחודש, בסוף ינואר 2018, צפויים להתכנס בעלי מניות חברת הביומד אינסוליין, לצורך אישור המיזוג לתוכה של חברת המימון החוץ-בנקאית יעד שיאן, שנמצאת בבעלות אבינועם בן נון, נאור אליהו ויוסי וסרמן, תמורת הקצאת מניות. לאחר עסקת המיזוג צפויים שלושת בעלי השליטה ביעד שיאן להחזיק בכ-75% ממניות החברה הממוזגת.

מדיווח שפורסם בסוף השבוע לקראת האסיפה, עולה כי הלקוח הגדול ביותר של יעד שיאן היא החברה הפרטית עבודה עברית א.ש, שנמצאת בשליטת אליהו ובן נון - שניים מבעלי השליטה. ככל הידוע, אחד מחשבונות הבנק של עבודה עברית א.ש עלול להפוך בקרוב לחשבון מוגבל, לאחר שבימים האחרונים לא כובדו כמה המחאות שהחברה העניקה. זאת, לפי עבודה עברית, "עקב כשל טכני", שבגינו החליט הבנק על הגבלת החשבון.

החלטת הבנק מתעכבת לפי שעה, לאחר שבית משפט השלום בתל אביב העניק בשבוע שעבר, לבקשת עבודה עברית, צו זמני המונע כניסתה לתוקף של הטלת המגבלה. בעבודה עברית ביקשו להבהיר כי "חשבון הבנק המדובר הוא חשבון קרידטורי - דהיינו, לא מועמד לעבודה עברית אשראי בנקאי בחשבון זה". יתרת ההלוואה שהעניקה יעד שיאן לעבודה עברית, עמדה בסוף ספטמבר על קרוב ל-7 מיליון שקל, כשאליהו, בן נון ושותף נוסף ערבים "לכל התחייבות עבודה עברית".

מסגרת האשראי שקיבלה עבודה עברית מיעד שיאן, הוענקה לה ללא מועד פירעון ובהתאם לתזרים מזומנים חיובי של עבודה עברית, והסכם ההלוואה בין הצדדים "כולל תנאים סטנדרטיים בקשר לתנאי ההלוואה, פירעון ההלוואה והעמדת ההלוואה לפירעון מיידי". תנאים אלה כוללים, בין השאר, הפרת התחייבות בהסכם, הכרזה על פשיטת רגל, הטלת עיקול על נכסיה ליותר מ-10 ימים, שינוי מהותי בפעילותה והפרת חלק ממצגי הסכם ההלוואה.

ביעד שיאן הדגישו כי "לעמדת החברה, לא נשקפת כל סכנה לאשראי שהעמידה החברה לעבודה עברית (קרן פלוס ריבית), לאור העובדה כי מלוא ההלוואות שהועמדו לעבודה עברית מגובות בערבות אישית".

תחום הפעילות המרכזי של יעד שיאן, שנוסדה בשנת 2002, הוא מתן הלוואות חוץ-בנקאיות וניכיונות ממסרים דחויים לעסקים קטנים ובינוניים וכן לעמותות ומוסדות המתוקצבים על ידי המדינה, הן באמצעות יעד שיאן עצמה והן באמצעות החברה הבת, הון זמין. הערכת שווי שבוצעה ליעד שיאן על ידי חברת C-VALUE, העריכה את שווייה ב-42 מיליון שקל.

מדוחותיה הכספיים של יעד שיאן, המצורפים לזימון האסיפה, עולה כי בסיכום תשעת החודשים הראשונים של 2017 הכנסותיה התקרבו ל-4 מיליון שקל והרווח הנקי שלה עמד על 1.7 מיליון שקל, לאחר שב-2016 כולה ההכנסות עמדו על 3.4 מיליון שקל והרווח על כ-700 אלף שקל.

מאז עדכנה אינסוליין על גיבוש הבנות בנוגע למיזוג עם יעד שיאן, מנייתה (המתאפיינת בתנודתיות גבוהה יחסית) טיפסה ביותר מ-30%, ומשקפת לחברה שווי של כ-16 מיליון שקל.

עוד מבקשים באינסוליין מבעלי המניות לאשר מענק הוני חד-פעמי למנכ"ל החברה, אייל לוין, ולסמנכ"ל המו"פ, גבריאל ביטון, של כ-3,500 מניות בשווי של כ-150 אלף שקל לכל אחד, וכן תשלום "עמלת ייזום בגין העסקה" של 100 אלף שקל והקצאת כ-7,900 מניות בשווי של כ-275 אלף שקל לסמנכ"לית הכספים של החברה, מורן שרף בלאו, "שלא במסגרת תפקידה כסמנכ"לית הכספים".

חברת ערך של שלושת בעלי השליטה ביעד שיאן צפויה לקבל דמי ניהול שנתיים של 1.2 מיליון שקל עבור שירותי יו"ר ומנכ"ל משותף, בהיקף משרה של 40% כל אחד, ושירותי סמנכ"ל כספים בהיקף משרה של 80%.

בעניין ההחלטה על מיזוגה של יעד שיאן, מציינים ועדת הביקורת והדירקטוריון כי אינסוליין "היא חברת מו"פ, הנדרשת למימון חיצוני כדי לממן את פעילותה. לאור עובדה זו, וכן הואיל ויתרת המזומנים של החברה אינה מספיקה למימון פעילותה, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה סבורים כי דרך פעולה סבירה העומדת בפני החברה היא רכישת פעילות עסקית בהיקף מהותי כנגד הקצאת ניירות ערך של החברה, תוך שמירה על פעילותה הנוכחית של החברה ומימונה הנדרש למימוש תוכניותיה העסקיות והגעה לאבני דרך, כפי שנקבעו על ידי הנהלת החברה".

יעד שיאן
 יעד שיאן

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988