הנקראות ביותר

מהיום: עיצום כספי לקבלנים על עבירות בטיחות באתרי בנייה

גובה הקנסות ינוע בין 20 ל-35 אלף שקל לכל עבירת בטיחות, והקנס המצטבר יכול להגיע עד 2.5 מיליון שקל ■ במקביל, ועדת העבודה והרווחה אישרה תקנות משלימות שעוסקות במקרים מסוימים בהם הקנס יופחת; תקנות אלה אושרו לחצי שנה בלבד, ויעילותן תיבחן לאחר תום התקופה

פועלים באתר בניה / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב
פועלים באתר בניה / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

צו הגברת האכיפה בבטיחות בעבודה, המאפשר הטלת עיצומים כספיים כנגד קבלנים, נכנס היום (ב') לתוקף. על-פי הצו שאושר לפני מספר חודשים ביוזמת משרד העבודה והרווחה, קבלנים שבאתר הבנייה עליו הם אחראיים יתגלו הפרות או עבירות בטיחות, יעמדו בפני קנסות כספיים של עשרות אלפי שקלים עם קנס מצטבר על הפרה חוזרת שיכול להגיע אף ל-2.5 מיליון שקל.

מדובר במהלך שתכליתו ניסיון לטפל במציאות הבלתי נסבלת של תאונות העבודה בענף הבנייה, מציאות שרק השנה הובילה למספר בלתי נתפס של 35 הרוגים באתרי הבנייה השונים ומאות פצועים.

העיצום הכספי מהווה אמצעי אכיפה המיועד להוות סנקציה אותה יהיה קל להפעיל לצורך אכיפה מינהלית של דיני העבודה ובכלל זה דיני הבטיחות בעבודה במקרים שאינם מתאימים להליך הפלילי. בשונה מההליך הפלילי, המחייב להוכיח אשמה מעבר לכל ספק סביר, די בראיות מינהליות גמישות בכדי שמפקח עבודה ממונה יוכל להטיל קנס על קבלן שלא ביצע את המוטל עליו להבטחת בטיחות עובדיו.

הקנס אותו יוכלו המפקחים להטיל על קבלנים יהיה בגובה של כ-20 אלף שקל או כ-35 אלף שקל שיינתן בהתאם לסוג ואופי העבירה. הליך מתן העיצומים האישיים יכלול את תיעוד העבירה, הכנת תיק עיצומים בחינת התיק על ידי ממונה עיצומים והודעה על כוונת מתן עיצום או התראה מנהלית ויימשך בסך הכל כ-45 יום. כאמור, הסכום המצטבר על עבירות בטיחות בבנייה יוכל להגיע עד 2.5 מיליון שקל לקבלן.

העיצומים הכספיים שנכנסו היום לתוקף חלים על אתר בנייה שלא ימלא אחר תקנות הבטיחות במשטחי עבודה ובגובה, בציוד ובדיקות, בהפעלת עגורנים, בחפירות והריסות ובארגון וניהול בטיחות, ובהן ההוראות הבאות: חובת התקנת פיגום ומערכת הטפסות שיתאימו למטרה שלה הוא מיועד ובאופן המונע התמוטטותו או נפילת אדם או חפץ מעליו; חובת בדיקה של הטפסות לפני היציקה; מינוי ממונה על הבטיחות באתר העבודה; איסור העסקת עובד אלא אם כן ניתנה לו הדרכה וסופקו לו אמצעי מיגון נדרשים; איסור על הפעלת עגורן אלא בידי עגורנאי מוסמך; אחריות לכך שלא יותקן פיגום ממוכן ושלא ישתמשו בפיגום ממוכן אלא אם כן יש בידי מבצע הבניה אישור ותעודה; גידור של כל פתח באתר הבנייה; אספקת סולמות, בדיקתם ופסילתם לשימוש של סולמות פגומים כאמור; כל עבודת גלישה תתבצע בהשגחתו הישירה והמתמדת של מנהל מקצועי לטיפוס תרנים ועוד.

ממשרד העבודה והרווחה נמסר היום כי לקראת כניסתם של העיצומים הכספיים תוגברו ההדרכות בשטח וכן הוקם חמ"ל מיוחד שיהווה מרכז שליטה על פעולות האכיפה ברחבי הארץ. "בין פעילויות ההערכות שביצע מינהל הבטיחות ניתן למנות השתלמות מקצועית למפקחים בליווי מינהל אכיפה והסדרה בנושא עיצומים כספיים, בניית מערך טפסים וקביעת נהלי עבודה מול החשבות והמחלקה המשפטית במשרד. כל הקבלנים יקבלו הודעות החל מהיום, במטרה לעורר מודעות לתקנות החדשות שנושאות בצידם עיצומים כספיים למפרי הוראות הבטיחות באתרי הבנייה".

ועדת העבודה אישרה תקנות משלימות למקרים בהם יינתן קנס מופחת

במקביל, היום התקיים דיון בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת ובו נקבעו סעיפי השלמה לתקנות המתייחסים למקרים בהם ניתן יהיה להפחית את הקנסות במקרים מיוחדים. התקנות הנוגעות להפחתת הקנסות אושרו בוועדה ברוב של 8 תומכים מול מתנגד אחד. לדרישת יו"ר הוועדה, ח"כ אלי אלאלוף (כולנו), התקנות אושרו לתקופה של חצי שנה בלבד, אז תתכנס שוב הוועדה לבחון את יעילותן, על סמך נתונים שיגיש לה משרד העבודה והרווחה.

במסגרת הדיון, נקבע כי בשום מקרה לא יופחת עיצום כספי שהוטל בשל הפרות של צווי בטיחות, צווי שיפור וצווי הפסקת עבודה. גם במקרה בו התגלה כי נעשה שימוש בכלים טעוני בדיקה שלא עברו בדיקת תקינות של בודק מוסמך (עגורנים, מעליות, פיגומים ממוכנים ועוד) לא תתאפשר הפחתה בהיקף הקנס. במקביל, תידחה על הסף כל בקשת הפחתה שתתקבל ממפר הוראות בטיחות, שלא הפסיק את ההפרה ושלא תיקן אותה (ככל שניתנת לתיקון) ולא תינתן הפחתה עד שלא שוכנע המפקח שההפרה הופסקה או תוקנה.

עם זאת, במקרים מסוימים תתאפשר הקלה בקנסות. כך למשל, אם המעסיק נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק שנגרם בגינה, להנחת דעת הממונה והיועץ המשפטי של משרד העבודה תתאפשר הפחתה שלא תעלה על 20% מגובה הקנס ; במקרה שהמעסיק הוא יחיד המעסיק פחות מ-10 עובדים, והממונה שוכנע, באישור היועץ המשפטי של משרד העבודה והרווחה, כי ההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות חריגות המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי, או שהתקיימו בו נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המעסיק תתאפשר הפחתה שלא תעלה על 25% מגובה הקנס ; ב-14 עבירות (מתוך 46 עבירות שבגינן מוטלים עיצומים) שבהן למפר רקורד נקי מהפרות בטיחות בשבע השנים האחרונות יופקו התראות מנהליות, וזאת בתנאי שאם הפר בשנית את אותה ההוראה לאחר שניתנה לו התראה, יוטל עליו עיצום כספי כפול.

סגנית בכירה ליועמ"ש משרד העבודה והרווחה, עו"ד דבי ספיר אליעזר, אמרה בדיון כי אפשרות ההפחתה היא הגיונית ומוסרית, לאור זאת שמי שמטיל את העיצומים על הקבלנים הוא מפקח בנייה ולא שופט, ואין הליך פלילי, אלא העיצום מבוסס על התרשמות המפקח בלבד: "יש לאפשר לקבלן לערער על ההחלטה. בנוסף, מחקרים מוכיחים שההרתעה פועלת יותר טוב, אם יש מנגנון שמאפשר הפחתות במידה ומתקנים את ההפרה", טענה.

מפקח עבודה ראשי במשרד העבודה והרווחה, אריק שמילוביץ', הוסיף: "אנחנו רוצים שלקבלנים תהיה מוטיבציה גם לשיפור תהליכים, ולא רק לשלם קנס ולשכוח מהכל".

ח"כ אילן גילאון (מרצ), היחיד שהצביע נגד התקנות, אמר: "אני לא מבין למה צריך לתת פרס למי שלא עבר על החוק. יום אחד עוד תתנו לקבלנים שלא מת להם אף פועל להדליק משואה ביום העצמאות".

ח"כ איל בן ראובן (המחנה הציוני) אמר בדיון כי "אני מתקשה לרחם על אדם שעלול לגרום למוות של אדם אחר. עם זאת, אני בעד הגבלת פרק זמן של חצי שנה, במהלכו נבחן את התהליך".

יו"ר הוועדה, ח"כ אלאלוף, סיכם את הדיון ואמר כי יש לו רגשות מעורבים לגבי התקנות, אך הוסיף כי "השיטה הקיימת נכשלה. בואו ניתן הזדמנות למערכת ונבחן את הדברים לאחר מספר חודשים". 

עקבו אחרינו ברשתות
רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא נדל"ן ותשתיות?
אני מאשר/ת קבלת תוכן פירסומי מגלובס
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
גלובס טק
נתוני מסחר
שוק ההון
נתח שוק
דין וחשבון
הסיפורים הגדולים של השבוע
מטבעות דיגיטליים
✓ הרישום בוצע בהצלחה!