דוחות טבע - מעל הצפי; המניה יורדת על רקע הפחתות מוניטין

קאר שולץ "מנקה שולחן": טבע מכירה בהפחתת מוניטין נוספת ■ התחזית ל-2018: הכנסות של כ-18 מיליארד דולר ■ עקפה את תחזיות ההכנסות, הרווח והתזרים לרבעון הרביעי של 2017

חצי שנה לאחר שחברת התרופות טבע  הכירה בהפחתת מוניטין של 6.1 מיליארד דולר בגין העסק הגנרי שלה בארה"ב - היא מכירה בהפחתה נוספת, גדולה אף יותר, בדוחות הרבעון הרביעי. טבע הודיעה היום (ה') כי במהלך שנת 2017, החברה הושפעה לרעה ממגמות שליליות בשוק הגנרי האמריקאי אשר השתקפו בתוצאותיה העסקיות: "בהתבסס על ניתוח תחזיות תזרים המזומנים המעודכנות של העסק הגנרי בארה"ב, ולאור מגמות שליליות אלה, החליטה החברה להכיר בהפחתות של מוניטין בסך 17 מיליארד דולר.

נזכיר כי רק לפני פחות משנה וחצי השלימה טבע את עסקת הענק שבה רכשה את אקטביס מידי אלרגן תמורת קרוב ל-40 מיליארד דולר, במטרה לקבע את מעמדה כמובילת השוק הגנרי, בפרט בארה"ב שהוא השוק הגדול ביותר. המשמעות של שתי הפחתות המוניטין הללו הן שטבע מודה שעסקת אקטביס הייתה כישלון. נראה ששולץ מנצל את הדוח הראשון שלו כמנכ"ל כדי לנקות את השולחן. מניית טבע נופלת בטרום מסחר בוול סטריט בכ-10%.

בסך הכול, למעט ההפחתה הגדולה, דוחות הרבעון הרביעי היו טובים מהתחזיות המונמכות של טבע וגבוהים מתחזיות האנליסטים, כשטבע הציגה הכנסות של כ-5.5 מיליארד דולר ברבעון, לעומת תחזית האנליסטים לכ-5.3 מיליארד דולר. מדובר על ירידה של 15.9% ביחס לרבעון המקביל. בשנה כולה ההכנסות הסתכמו ב-22.4 מיליארד דולר, עלייה של 2.2% לעומת 2016.

הפחתת המוניטין הובילה את החברה להציג הפסד נקי עצום בסך 11.5 מיליארד דולר ברבעון, ובשנה כולה ההפסד הגיע ל-16.5 מיליארד דולר. נטרול ההפחתה הזו מהשורה התחתונה על בסיס Non-GAAP (וכן נטרול סעיפים חשבונאיים שונים נוספים) מוביל את טבע לרווח נקי Non-GAAP של כ-1 מיליארד דולר ברבעון, שהם 93 סנט למניה, גבוה משמעותית מתחזיות האנליסטים והחברה שהיו לכ-75-76 סנט. ב-2017 כולה הרווח הנקי Non-GAAP הסתכם ב-4.3 מיליארד דולר, ירידה של 13% לעומת 2016, ובסה"כ 4.01 דולר למניה. בכך טבע ממשיכה את המסורת שלה מהשנים האחרונות, של הצגת פער גדול במיוחד בין הרווח (או ההפסד) החשבונאי לרווח הנקי Non-GAAP.

משרדי חברת טבע / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב
 משרדי חברת טבע / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

הכנסות הקופקסון בארה"ב צנחו ב-25%

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בשנה שעברה ב-3.5 מיליארד דולר (מתוכם 1.2 מיליארד דולר ברבעון הרביעי), ירידה מ-5.2 מיליארד דולר ב-2016 אך עדיין גבוה ביחס לתחזית המונמכת שמסרה טבע עם פרסום הדוחות הקודמים והייתה ל-3.15-3.3 מיליארד דולר. כל עלייה קלה בתזרים משפיעה לטובה על שירות החוב הגדול של טבע, שבסוף 2017 עמד על 32.5 מיליארד דולר, ירידה מ-34.7 מיליארד דולר ברבעון השלישי. נכון לסוף דצמבר, 11% מהחוב של טבע סווג כחוב קצר-מועד.

שינויים בשערי חליפין הקטינו ב-20147 את הכנסות החברה ב-914 מיליון דולר והפגיעה ירדה גם לשורת הרווח התפעולי ולרווח הנקי, עם הפחתה של 290 מיליון דולר ו-335 מיליון דולר, בהתאמה. בטבע מציינים ספציפית את המצב בוונצואלה ומציינים כי החל מסוף נובמבר, "איננו עומדים עוד בקריטריונים החשבונאיים המגדירים שליטה בחברות הבנות שלנו בוונצואלה ואין לנו יותר השפעה משמעותית עליהן. לפיכך, החל מה-30 בנובמבר 2017, איננו כוללים אותן בדיווחים הכספיים המאוחדים שלנו".

ההכנסות של טבע מהתחום הגנרי הסתכמו ברבעון הרביעי ב-3.1 מיליארד דולר, ירידה של 16.2% ביחס לרבעון המקביל. הרווחיות מהתחום (רווח גולמי פחות הוצאות מו"פ, הנהלה וכלליות) הסתכמה ב-740 מיליון דולר, ירידה של 31.2%. הפחתת המוניטין קשורה, כאמור, לשוק הגנרי בארה"ב. בשוק זה הסתכמו הכנסות טבע ברבעון ב-1.2 מיליארד דולר, ירידה של 15%, המוסברת בעיקר ב"דינמיקות שוק מאתגרות כולל הפחתות מחירים בשל קונסולידציה של הלקוחות לקבוצות רכישה גדולות, וכן האצת מתן האישורים על-ידי ה-FDA לגרסאות גנריות נוספות".

ההכנסות מאירופה הסתכמו ב-1.1 מיליארד דולר, ללא שינוי לעומת הרבעון המקביל. ירידה של 31% נרשמה במכירות הגנריות לשאר העולם, שהסתכמו ב-864 מיליון דולר, אך בנטרול שינויי שערי חליפין (בעיקר של השקל והרובל) מדובר על עלייה של 2%.

בתחום התרופות הייחודיות ההכנסות ברבעון ירדו ב-18.5% לכ-1.8 מיליארד דולר, עם רווחיות של 981 מיליון דולר, ירידה של 12.7%. הקופקסון נמכר ברבעון ב-821 מיליון דולר, לעומת כ-1 מיליארד דולר ברבעון המקביל ו-987 מיליון דולר ברבעון הקודם. זאת על רקע התחרות הגנרית מצד מיילן בארה"ב, שהחלה במהלך הרבעון השלישי של 2017.

הכנסות הקופקסון בארה"ב הגיעו ל-625 מיליון דולר, ירידה של 25% מהרבעון המקביל בו לא הייתה תחרות גנרית למינון הגבוה של התרופה, שבו מטופלים רוב החולים. לדברי טבע, התחרות הגנרית הובילה להנחות גבוהות יותר וירידה בהיקף המכירות, בקיזוז חלקי של עליית מחיר התרופה שבוצעה בתחילת 2017. הרווחיות מהקופקסון ירדה מ-816 מיליון דולר ברבעון המקביל ל-670 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2017.

בכל התרופות המקוריות נרשמה ירידה בהכנסות לעומת הרבעון המקביל, לעומת התרופות האונקולוגיות שמכירותיהן עלו ב-6% ל-283 מיליון דולר.

תחזית חלשה ל-2018

במבט קדימה, טבע מספקת תחזית חלשה לשנת 2018, לפחות בהשוואה לתחזיות האנליסטים. טבע מצפה להכנסות של 18.3-18.8 מיליארד דולר, כלומר ירידה של 16%-18% ביחס ל-2017 (אשר חלקה כנראה מוסבר גם במכירת פעילויות מסוימות של טבע, במטרה לשרת את החוב). האנליסטים ציפו ל-19.3 מיליארד דולר. הרווח הנקי למניה על בסיס Non-GAAP יסתכם ב-2.25-2.5 דולר, לעומת צפי האנליסטים ל-2.94 דולר. 

טבע מצפה לרשום השנה EBITDA (רווח בניכוי ריבית, מס, פחת והפחתות) של 4.7-5 מיליארד דולר, לעומת 6.4 מיליארד ב-2017. על בסיס יחסי המינוף הנוכחיים להם היא מחויבת בהסכם עם הבנקים המלווים, היא תצטרך להפחית את החוב לרמה של כ-27.7-29.5 מיליון דולר בסוף השנה.

"2017 הייתה שנה מאתגרת לטבע. ב-2018 אנו מתמקדים בעמידה בהתחייבויותינו הפיננסיות ובהבטחת מודל עסקי יציב ובר קיימא. אנו מתקדמים ביישום תכנית הרה-ארגון, ואני אופטימי לגבי המשך יישום התוכנית ומאמין ביכולתנו לעמוד ביעדים שהצבנו לשנה זו", אמר קאר שולץ, מנכ"ל ונשיא טבע. "טבע ממשיכה להיות מובילה בקנה מידה עולמי בתעשיית הבריאות הגלובלית, ומייצרת ערך ייחודי באמצעות תרופות וטיפולים חדשניים וברי השגה. שיפור הפרופיל הפיננסי שלנו באמצעות ייצוב הרווח התפעולי ותזרים המזומנים, יאפשרו לנו להמשיך ולשרת מטופלים בכל העולם".

טבע / צילום: רויטרס
 טבע / צילום: רויטרס

שולץ: "הכל מתקדם בהתאם לתוכניות"

בשיחת הוועידה הסביר שולץ את הירידה הצפויה בהכנסות ב-2018. לדבריו, " אנחנו צופים ירידה משמעותית בהכנסות, רבע ממנה ירידה מבנית בשל מכירת פעילויות; עוד רבע בגלל סביבת המחירים הגנרית בארה"ב וביפן; וכחצי מהירידה בשל התחרות הגנרית לקופקסון. הירידה הזו מובילה לירידה ברווח התפעולי אם כי בשיעור נמוך יותר מהירידה בהכנסות".

עוד אמר שולץ כי טבע בדרך להשגת היעד של הפחתת עלויות בהיקף שנתי של 3 מיליארד דולר, בהתאם לתוכנית ההתייעלות. לדבריו, "חצי מהפחתת כוח האדם המתוכננת בהיקף 14 אלף עובדים תושלם עד סוף הרבעון השני של 2018. הכל מתקדם בהתאם לתוכניות, ולמרות אי שקט מסוים שהיה בישראל אנחנו לא רואים משהו שיעכב את ביצוע התוכנית".

"אנחנו עובדים קשה על הפחתת החוב. אנחנו מפחיתים את החוב על בסיס קבוע ומאז תחילת 2018 כבר הפחתנו אותו בעוד 1.1 מיליארד דולר. אנחנו אופטימיים שנמשיך להפחית את החוב".
שולץ הוסיף כי "אנחנו עובדים על אופטימיזציה של סל המוצרים הגנריים שלנו ואנחנו בוחנים היטב את כל תוכניות המו"פ שלנו".

לדבריו, טבע אופטימית בנוגע לפוטנציאל הצמיחה של התרופה הייחודית אוסטדו להפרעות תנועה. מנועי צמיחה נוספים שציין הם המוצרים המקוריים לטיפול במיגרנה (fremanezumab) ולטיפול בכאב (fasinumab).

צרו איתנו קשר *5988