בזק | לפני כולם

הדיבידנד בבזק: צבי וינר נשכר לבחינת מדיניות חדשה

כפי שנחשף ב"גלובס", בעקבות בקשות של דירקטורים, בזק החליטה לבחון את המדיניות של חלוקת ה-100% מהרווח הנקי שהייתה נהוגה בשנים האחרונות ■ מידרוג הבהירה כי יהיה קשה לשמור על דירוג החברה ללא שינוי במדיניות הדיבידנדים

פרופ' צבי וינר / צילום: גוסטבו סגורסקי
פרופ' צבי וינר / צילום: גוסטבו סגורסקי

חברת בזק  שכרה את פרופ' צבי וינר וחברת אופטימייז על-מנת לבצע את העבודה לבחינת מדיניות הדיבידנד.

כפי שנחשף ב"גלובס" השבוע, בזק החליטה לעשות עבודה לבחינת מדיניות הדיבידנד, וזאת לאור הסיכונים והאתגרים שהחברה נמצאת בפניהם. במקביל, חברת הדירוג מידרוג הבהירה כי חלוקת דיבידנד של 100% - כפי שבזק מחלקת בשנים האחרונות - תביא להורדת דירוג של החברה. כנגד זאת עומד החשש הגדול שמשקיעים זרים ייפטרו ממניית בזק במקרה שהמדיניות תשתנה. 

ביצוע העבודה על-ידי פרופ' וינר, ביחד עם ההודעה של מידרוג והחשש מתגובת המשקיעים - כל אלה מתכנסים לצומת החלטה קריטית לקראת החודש-חודשיים הקרובים לפני פרסום הדוחות ולקראת ההכרעה בדבר רכישת השליטה ביורוקום, שהיא בעלת השליטה בבזק בשרשור.

המשקיעים הזרים מחזיקים במניית בזק בין היתר בגלל מדיניות הדיבידנדים שהייתה נהוגה בחברה, ומשיחות עם חלקם עולה ברמת סבירות גבוהה שהם לא ימשיכו להחזיק במניה במצב כזה. 

הסיבות שדירקטורים בבזק פנו ליו"ר הזמני, דוד גרנות, וביקשו ממנו לפעול לבחינת המדיניות, קשורות ברמת המינוף הגבוהה יחסית של בזק, השחיקה שצפויה לבוא כתוצאה מהתגברות התחרות בכל התחומים שבהם הקבוצה פועלת וכן מאי-ודאות רגולטורית גבוהה. 

נזכיר כי חברת מידרוג טענה בדיווח שלה כי הסביבה העסקית המאתגרת, ובפרט החרפת תחרות המחירים בתחום הטלוויזיה הרב-ערוצית, פוגמים בסיכון האשראי של בזק, זאת כאשר יכולת ההתמודדות של החברה מול לחצים אלה מוגבלת בשל חסמים רגולטורים. מידרוג תוסיף לבחון את התמודדות בזק עם מגמות אלה, לרבות בצד המדיניות הפיננסית.

לדברי מידרוג "בתגובה לתחרות הגוברת והמשך מגמת אובדן מנויים הכריזה לאחרונה החברה-הבת yes על שינוי המודל העסקי, שמטרתו להגביר את יכולתה לשמר את בסיס לקוחותיה, בין היתר באמצעות הורדת מחירים רוחבית משמעותית לחבילות הטלוויזיה, לצד השקה של מוצר מוזל כתגובה לשינויים בטעמי הצרכנים ולמוצרים דומים שהושקו על-ידי המתחרות. התגובה המהירה יחסית והחדה של yes מלמדת על התגברות התחרות בסגמנט זה, כאשר השחיקה הצפויה ב-ARPU וברווחיות המגזר עלולה לחרוג מהנחות מידרוג במועד המעקב הקודם ולפגום ביחסי כיסוי החוב של בזק, אשר אינם בולטים לטובה ביחס לרמת הדירוג הנוכחית.

"להערכתנו - ולאור המגבלות הרגולטוריות, ובפרט היעדר יכולת להציע באנדלים במחיר תחרותי, בניגוד למתחרותיה העיקריות - יכולת החברה לשמר פרופיל פיננסי ההולם לרמת הדירוג תלויה ביכולתה להקטין את רמת המינוף".

להערכת מידרוג, "מבלי שיחול שינוי במדיניות הפיננסית, ובפרט במדיניות הדיבידנדים אשר יתרום להפחתת החוב - עלול להיווצר לחץ שלילי על הדירוג il.Aa2 (יציב). 

"מידרוג עוקבת אחר המהלכים והתכניות של החברה להתמודדות עם מגמות אלה ותבחן בטווח הזמן הקצר את השפעתן על הפרופיל העסקי והפיננסי של החברה וכנגזר על דירוגה".

צרו איתנו קשר *5988