"המזהם משלם": אגרת הפסולת תופחת לעסקים שימחזרו

מדובר במהלך משולב של משרדי הפנים והגנת הסביבה ■ החיסכון לרשות מקומית יעמוד על כ-200 אלף שקל ביחס ל-870 טון פסולת

פסולת / צילום: איל יצהר
פסולת / צילום: איל יצהר

המשרד להגנת הסביבה ומשרד הפנים מפרסמים עקרונות המסדירים את פינוי הפסולת המסחרית של בתי העסק. על פי העיקרון שלפיו "המזהם משלם", תוטל האחריות על בית העסק בפינוי פסולת שנוצרה כתוצאה מפעילותו העסקית.

לפי ההסדר החדש, רשויות צפויות להפסיק לממן את הוצאות פינוי הפסולת העסקית, המוערכות במאות אלפי שקלים בשנה לכל רשות, כאשר עסקים שימחזרו ייהנו מהנחה באגרת הפסולת. ההסדר החדש צפוי להגדיל את שיעור מיחזור האריזות והנייר במגזר העסקי ב-11% (כ-170 אלף טון פסולת בשנה). השינוי אינו צפוי להגדיל את הוצאות פינוי הפסולת של עסקים, כתוצאה מקיזוז רווחי המחזור.

עד היום, עלויות פינוי פסולת מסחרית לא הוסדרו באופן אחיד: במרבית מהרשויות מומן הפינוי על ידי תשלומי הארנונה, באחרות נדרשו המפעלים והעסקים לדאוג לפינוי, ויש אף רשויות שבהן נגבה היטל נוסף על בסיס תקנות עזר עירוניות.

בעקבות חוסר האחידות, אירעו מחלוקות בין בתי העסק והרשויות, שהגיעו גם לבתי משפט. בפסיקה מלפני 5 שנים בעתירת עיריית חולון, הסכים בית המשפט העליון עם עמדת העירייה, שלפיה מי שייצר את הפסולת נושא באחריות הכספית לסילוקה, בהתאם לעיקרון "המזהם משלם". הפסיקה הורתה למשרד הפנים לקבוע קריטריונים אחידים שיגדירו מה היא פסולת עסקית עודפת החייבת באגרה.

לפי ההוראות החדשות, עסקים שימחזרו אריזות ומוצרים אלקטרוניים בהתאם לחוקי אחריות יצרן, יקבלו החזר מלא בגין עלויות פינוי הפסולת הבסיסית. לעומת זאת, עסקים שלא יעמדו בהנחיות, יאלצו לשאת בכל עלויות פינוי האשפה אותה הם מייצרים, הבסיסית והעודפת.

לפי הערכת המשרד להגנת הסביבה, בעקבות הכללים החדשים, החיסכון לרשות מהוצאות פינוי הפסולת של קניון ממוצע צפויות לעמוד על כ-200 אלף שקל ביחס ל-870 טון פסולת שנתית, והמיחזור צפוי לעלות ב-30% ולהפחית את כמות הפסולת המוטמנת.

ישראל דנציגר, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה: "באמצעות המהלך, אנו דוחקים במגזר המסחרי למחזר ולשלם על היקף ייצור הפסולת שלו. אני מקווה שכבר בשנים הקרובות נראה עסקים בישראל מפרידים סוגי פסולת בנות מיחזור ואף מרוויחים מכך".

מרדכי כהן, מנכ"ל משרד הפנים: "אמות המידה שפירסם המשרד מנחות את הרשויות כיצד לבצע תחשיב אשר עושה אבחנה בין הפסולת הבסיסית בה מחויבת הרשות לטפל, לבין האשפה העודפת אשר לגביה הרשות תהיה זכאית לגבות תשלום נוסף במסגרת חוק העזר שתחוקק הרשות".