בעוד יומיים: פגישה בין פלמור לנבחנים בחשבונאות

הצפי לסיום בדיקת הטפסים, כשבועיים לפחות, מבטיח שפרסום הציונים לא יקרה טרם שתיפגש מנכ"לית משרד המשפטים ויו"ר מועצת רואי החשבון עם נציגי הסטודנטים הטוענים לפגמים בגינם ניתן פקטור בבחינה הקודמת ■ שינוי פורמט הבחינות, עליו הכריזה המנכ"לית לאחרונה, לא יחול על בחינה זו, שנבחניה נפלו בין הכיסאות

אמי פלמור/ צילום: תמר מצפי
אמי פלמור/ צילום: תמר מצפי

פרסום ציוני הבחינה האחרונה בחשבונאות, בחינה שבדיקת טפסיה תארך עוד כשבועיים-שלוש, יתקיים רק לאחר פגישה שתיערך ביום רביעי הקרוב בין נציגי הנבחנים לבין מנכ"לית משרד המשפטים ויו"ר מועצת רואי החשבון, אמי פלמור, זאת בכדי לדון בטענות בדבר קושי חריג בבחינה.

לנבחנים היה סיבה להתעקש על קיום פגישה: למרות ההצהרה הדרמטית של פלמור לאחרונה אודות שינוי שיטת הבחינה, נבחני החורף בחשבונאות נפלו בין הכיסאות. סאגת מועד יולי האחרון של בחינות ההסמכה שמקיימת המועצה - בחינה שבינתיים הוחלט על פקטור בעניינה - התמשכה, ובינתיים התקיימה בחינה נוספת, כזו הסובלת, לדברי הנבחנים, מאותם פגמים של זו הקודמת, ומונעת מהנבחנים לזכות בהסמכה המקצועית. מהמידע שהגיע לידי "גלובס" עולה כי אחוז המעבר בבחינה האחרונה צפוי להיות נמוך אף יותר מזה של מועד יולי האחרון, הגם שטרם נבדקו כלל טפסי הנבחנים.

המועצה ניסתה אמנם לתקן את הפגמים שנפלו בבחינת מועד יולי, אבל מאות הנבחנים החדשים של בחינות מועד החורף כבר לא ייהנו מהניסיון הזה לתקן את הפגמים: הפקטור השנוי במחלוקת שניתן, ושהותקף בעתירה מנהלית תלויה ועומדת - לא ניתן לנבחנים החדשים, שטוענים כי רמת הקושי היתה אבסורדית באותה מידה, ואף יותר ממועד יולי; מהצד השני, הצהרתה של יו"ר מועצת רואי החשבון ומנכ"לית משרד המשפטים, אמי פלמור, כי קיימים פגמים במתכונת הבחינות הנוכחית וכי המועצה תפעל לשינוי שיטת הבחינה - היא הצהרה שלא צפויה לעזור לאלו שכבר התקיימה בחינתם ולא ייזכו בהסמכה הנכספת.

נראה שהשינויים העתידיים שמתכוונת המועצה ליישם, ועליהם הכריזה דרמטית יו"ר המועצה בטקס ההסמכה האחרון, יחולו רק על המועדים הבאים של הבחינות ולא על שני המועדים האחרונים - שהם אלו שהביאו את המועצה להכרזה בדבר הצורך בשינוי שיטת הבחינות.

במכתב ששלחו הנבחנים, באמצעות המשרד שהגיש את העתירה בעניין הפקטור הבעייתי, גולדפרב זליגמן ושות' - שוטחים הנבחנים את מלוא טענותיהם כנגד הבחינה, ביניהן טענות לשאלות קשות במיוחד; שאלות שהכילו מידע שגוי; שאלות מטעות שאינן ברורות לנבחן; שאלות אמריקאיות ללא תשובה נכונה; וזמן קצוב לבחינה שלפי טענתם אינו סביר. עוד נטען כי ביחס למועד יולי, שכאמור לגביו ניתן פקטור, קיבלו הנבחנים תוספת זמן של כחצי שעה להשלמת הבחינה. במועד דצמבר, כלל לא ניתנה תוספת הזמן הזו, מבלי להודיע על כך מראש או להסביר מדוע.

תגובת מועצת רואי החשבון: "הפניה בעניין הבחינות התקבלה במועצת רואי החשבון ונבחנת בימים אלה על ידי הגורמים המקצועיים האמונים על נושא הבחינות במועצה.

"בכוונת יו"ר המועצה לבחון את התייחסות הגורמים המקצועיים, ובמידת הצורך, בהתאם לממצאים שיוצגו בפניה, לקיים פגישה עם נציגי הנבחנים [פגישה שכאמור כבר נקבעה, מ' ר'].

"יצוין בנוסף כי טרם הושלם הליך בדיקת הבחינות, כך שמוקדם להעריך האם תחושת הנבחנים כפי שהוצגה בפנייתם למועצה תבוא לידי ביטוי בציונים או בשיעור המעבר".

הפקטור האמור שניתן ביחס למועד יולי הותקף בעתירה מנהלית שאליה צריכה להגיב המועצה בחודש מארס הקרוב, בטענה כי הוא אינו משפר את המצב ויוצר עוול כלפי אלו שהפגינו ידע רב יותר ופעלו בהתאם להנחיות. הסטטוס הזה של העתירה לא השתנה בינתיים, על אף הכרזת יו"ר המועצה כי השיטה תשונה בעקבות הפגמים בבחינות האחרונות.

במכתב ששלחו מייצגי הנבחנים נכתב כי "התנהלות המועצה באשר לבחינות ההסמכה האחרונות, בחשבונאות פיננסית מתקדמת ובביקורת חשבונות - החל מהשינוי שיושם בבחינות, דרך אי יישום הלקחים מהבחינות הקודמות ועד לפגמים המהותיים שנפלו בבחינות עצמן - חרגה מכל מתחם אפשרי של סבירות, הוגנות והגינות מנהלית".

עוד הודגש במכתב כי אין כל הטלת ספק "בכוונותיה הטובות של המועצה ואף בפררוגטיבה השמורה לה לשם קביעת הרף המקצועי הנדרש להסמכת רואי חשבון, יחד עם זאת לדעתנו, נפלו פגמים מהותיים בהתנהלות המועצה, אשר באו לידי ביטוי אף בבחינות האחרונות וגרמו לפגיעה קשה ובלתי סבירה".

הצהרה דרמטית

במועד יולי האחרון, נערכה בחינת ההסמכה של רואי החשבון, בעקבותיה יצאו הנבחנים למאבק משפטי כנגד המועצה בשל הקושי החריג בבחינה, ולאחר מכן - אף בשל שיטת הפקטור שבה נהגה המועצה, לפיה יתוגמלו שלוש השאלות בעלות הציון הגבוה שעליהן ענה הנבחן, זאת למרות ההנחיות כי יש לענות על כמה שיותר שאלות, על מנת לקבל ניקוד מקסימלי. הפקטור הזה, יצויין, גרם לכך שאחוז המעבר עמד על כ-70%, במקום כ-70% נכשלים בבחינה.

בטקס ההסמכה שנערך לאחרונה לרואי החשבון, שנבחנו במועד שקדם לשני המועדים האחרונים, יצאה יו"ר מועצת רואי החשבון, אמי פלמור, בהודעה כי בעקבות הפגמים בבחינות - עתידה המועצה לשנות את מתכונת בחינות ההסמכה.

עתירה שהגישו הנבחנים כנגד שיטת הפקטור צפויה להתברר בעוד כחודש וחצי בבית המשפט, זאת לאחר שמועצת רואי החשבון תגיש תגובתה לעתירה במהלך חודש מארס. 

אבל הפקטור הזה, בעייתי ככל שיהיה, לא הוחל על נבחני המועד שלאחר מכן, מועד החורף: בדצמבר ניגשו לבחינה בחשבונאות פיננסית למעלה מ-1000 סטודנטים. גם בבחינה זו, במתכונת זהה למועד יולי הבעייתי, עלו מצד הסטודנטים טענות לשאלות קשות במיוחד, ופגמים נוספים.

המתמחים חוששים שהסיטואציה הייחודית לתוכה נפל שלהם לא תזכה למענה כיון ש"ספגו" את הנזק הקשה של הבחינות במתכונת הבעייתית, שמנעה מרבים מהם לזכות בהסמכה המקצועית, ומנגד - לגביהם לא תוחל המתכונת החדשה עליה תעמול המועצה.

"מצפים לבחון ברגישות"

ירמי זרביב, בין נבחני מועד החורף וממובילי המאבק כיום, מסר ל"גלובס":

"אישה, 2 ילדים ומשפחה שלמה. זה מה שהשארתי מאחור בשנה וחצי האחרונות. ויתרתי על להיות אבא ובעל בתקופה הזו, וגם הם נאלצו לוותר בשבילי. הם נאלצו לוותר עלי כדי שאוכל לשבת, ללמוד ולהצליח בבחינות. הייתי חדור מטרה להגיע ליום הבחינות מוכן ככל האפשר. הקרבתי לשם כך את חיי, ממש. מסתבר, שכל זה התנפץ לי ברגע. ולא בגלל שעשיתי משהו לא בסדר במהלך הדרך שלי, אלא בגלל ניסוח לקוי של השאלות ועוד מגוון סיבות שידועות לכם.

"מועצת רואי החשבון, אתם צריכים להבין שיש חיים שלמים שהוקרבו במטרה להגיע למוכנות מקסימלית לבחינות המועצה ולהצליח בהן. מצופה מכם לבחון את הטענות שלנו ברגישות ולתקן את מה שעשיתם בבחינת המועצה האחרונה".

לי, נבחנת נוספת, מסרה ל"גלובס": ״התחושה במהלך הבחינות ואחריהן היו קשות מאד. היה תסכול גדול. להיתקל בשאלות שהנושא שלהן לא חלק מהסילבוס שהמועצה פירסמה, או בשאלות שהנתונים כתובים בהן בצורה לא מסודרת, זה מצב מאוד לא נעים ומלחיץ.

"בתור אחת שסיימה את הלימודים בהצטיינות, אני יכולה להעיד על עצמי שאני יודעת את החומר והגעתי לבחינה בהרגשה טובה, לא לחוצה ובטוחה שאעבור את הבחינות. לא הייתה אף סיבה שלא אעבור אותן. ההבנה שלא משנה כמה אלמד וכמה אשקיע, ברגע שהמועצה תרצה להכשיל היא תכשיל - מתסכלת כל כך, ומאכזבת. תחושה שלא רוצים אותנו. אז למה נותנים לנו לעבור את שבעת מדורי הגיהינום האלה?״.

צרו איתנו קשר *5988