רמי לוי משדרג את שכרו; צפוי להגדיל הכנסותיו מהשכרת נכסים

עלות העסקתו של לוי צפויה לעמוד על 2.3 מיליון שקל, נוסף על עשרות מיליוני שקלים שמניבים לו ולשותפיו הנכסים המושכרים לרשת

רמי לוי / צילום: איל יצהר
רמי לוי / צילום: איל יצהר

מניית רמי לוי , שהתקרבה בתחילת השנה לרמת השיא שלה, מציגה בסיכום השנה האחרונה עלייה של כ-25% ומשקפת לרשת הקמעונאות שווי של 2.65 מיליארד שקל. כעת יתבקשו בעלי המניות ברשת לאשר באסיפה שתתכנס בחודש הבא כמה עסקאות מול בעל השליטה וקרוביו, ובהם שידרוג משכורתו כמנכ"ל הרשת הנושאת את שמו.

מזימון האסיפה עולה כי רמי לוי, שיספק לחברה שירותים באמצעות חברת ניהול, ייהנה משכר חודשי של 95 אלף שקל צמוד למדד ובתוספת מע"מ - שדרוג של יותר מ-25% לעומת שכר חודשי של 75 אלף שקל (צמוד למדד) שאושר לו בעבר, ולצד זאת ימשיך ליהנות מהטבות נוספות (ובהן רכב, החזר הוצאות וכו').

לצד השדרוג בשכר, עודכנו כלפי מטה שיעורי הבונוס לו יהיה זכאי לוי על בסיס תוצאות החברה ובסכום מקסימלי של 4 מיליון שקל בשנה, כך שעל בסיס תוצאות הרשת ל-2016, סך עלות העסקתו צפויה להגיע ל-2.25 מיליון שקל - עם דמי ניהול של 1.15 מיליון שקל ובונוס של 1 מיליון שקל נוספים.

זאת לעומת תגמולים בהיקף של 3.1 מיליון שקל מהם נהנה לוי ב-2016 - על בסיס תנאי העסקתו הקודמים, שכללו דמי ניהול בהיקף דומה (קרוב ל-1.1 מיליון שקל) ובונוס של כ-2 מיליון שקל.

במארס 2014 הודיע לוי לחברה כי הוא מוותר חד-צדדית על 25 אלף שקל משכרו החודשי, לרמה של 50 אלף שקל - סכום שעמד בסוף 2016 על כ-66 אלף שקל בשל ההצמדה למדד.

התגמול האמיתי של רמי לוי

אולם תנאי העסקתו של לוי מהווים רק חלק קטן מסך הסכומים הזורמים לו ולשותפיו מהחברה, המשכירה ממנו נכסים המשמשים לפעילותה כבר מ-2006. כעת צופים ברשת "גידול צפוי בהיקף הכספי הכולל של עסקאות במסגרתן שוכרת החברה נכסים מבעל השליטה", ומבקשים "להסדיר קווים מנחים אשר בהתאם להם תיבחן, באופן ספציפי, כל עסקת שכירות עם בעל השליטה אשר תובא לאישור בחברה".

הסדרה זו כוללת אישור "עסקת מסגרת אשר תקבע את התנאים העקרוניים לפיהם תוכל החברה וכן חברות המוחזקות על-ידי החברה להתקשר עם בעל השליטה בעסקאות לשכירת נכסים".

בהתאם, מחיר השכירות בגין הנכסים המושכרים ייקבע בהתבסס על שמאות של שמאי חיצוני ובלתי תלוי שלא יחרוג ביותר מ-5% ביחס למחיר שייקבע בהערכת השמאי, ותקופת השכירות של הנכסים שיושכרו מלוי לא תהיה יותר מ-10 שנים, עם אופציות לחברה בלבד להארכה.

הסכמי השכירות הקיימים בין החברה לבין לוי אושרו על-ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כעסקאות שאינן חריגות, וזאת "לאור היותן במהלך עסקיה הרגיל של החברה, לאור היקפן הכספי השנתי שאינו מהותי עבור החברה ובשל היותן בתנאי שוק".

מדובר בלמעלה מ-20 נכסים, בשטח כולל של יותר מ-100 אלף מ"ר (כ-24.5 אלף מ"ר מהם משמשים כמרלו"ג הנמצא במודיעין), שב-2016 הניבו ללוי ולשותפיו בחלק מהנכסים דמי שכירות של קרוב ל-40 מיליון שקל. מחזור המכירות השנתי של הרשת ב-2016 עמד על 4.5 מיליארד שקל.

בת הזוג יורדת ל-50% משרה

עוד מבקשים ברמי לוי להוריד את היקף משרתה של בת זוגו של לוי, עדינה, ל-50% כסמנכ"לית וגזברית ראשית של הרשת בעלות שכר חודשית של כ-52 אלף שקל, צמוד למדד והטבות נוספות, ומעריכים את עלות העסקתה השנתית בכ-620 אלף שקל.

כן עדכנה החברה על אישור התקשרותה עם נורית ראובן, אחותו של לוי, בתפקיד אחראית קופה ראשית בסניף הרשת בירושלים (בהיקף משרה של 83%) בעלות חודשית של כ-8,200 שקל.

בסך-הכול, בסוף 2016 העסיק לוי 8 בני משפחה ברשת בעלות כוללת של 2.3 מיליון שקל, בנוסף לעלות העסקה של 4.3 מיליון שקל לו ולאשתו. 

עיקרי תנאי העסקת רמי לוי כמנכ"ל:

שכר חודשי: 95 אלף שקל צמוד למדד

בונוס שנתי מקסימלי: 4 מיליון שקל

החזר הוצאות ותנאים נלווים

עסקי השכרת הנכסים של רמי לוי: 

מספר נכסים: 25

שטח כולל: 102 אלף מ"ר

דמי שכירות שנתיים: 39 מיליון שקל

צרו איתנו קשר *5988