פרשת המסרונים: שקד הגישה קובלנה נגד השופטת פוזננסקי-כץ

זאת נוכח חילופי המסרונים שהתקיימו בין השופטת רונית פוזננסקי-כץ לבין חוקר רשות ני"ע ערן שחם-שביט בנוגע להארכות המעצרים בתיק 4000 ■ נשיאת העליון אסתר חיות צפויה להקים בית דין משמעתי מיוחד לדיון בקובלנה

השופטת פוזננסקי-כץ / צילום: אריה תדמור
השופטת פוזננסקי-כץ / צילום: אריה תדמור

שרת המשפטים, איילת שקד, הגישה היום (ג') לנשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, קובלנה נגד השופטת רונית פוזננסקי-כץ נוכח חילופי המסרונים שהתקיימו בינה לבין חוקר מטעם רשות ניירות ערך, עו"ד ערן שחם-שביט, בנוגע להארכות המעצרים בתיק 4000.

בעקבות הגשת הקובלנה, צפויה הנשיאה חיות להקים בית דין משמעתי מיוחד לדיון בקובלנה. 

להלן עיקרי האישומים שנכתבו בקובלנה:

1. קשר בלתי אמצעי בין השופטת לחוקר הרשות לניירות ערך (שייצג את הרשות לניירות ערך בפני בית המשפט) שכלל התכתבויות בעלות אופי ידידותי קרוב.

2. קשר בלתי אמצעי בין השופטת לחוקר הרשות לניירות ערך הנ"ל שכלל התכתבויות המכילות עדכונים בעניינים הקשורים בהליך המשפטי.

במעשיה השופטת הפרה:

חוק בתי המשפט סעיף 18. (א) שר המשפטים רשאי להגיש לבית הדין קובלנה על שופט על יסוד אחד מאלה:

(2) השופט התנהג באופן שאינו הולם את מעמדו של שופט בישראל;

(5) השופט הפר כלל מכללי האתיקה לשופטים שנקבעו לפי סעיף 16א.

כללי אתיקה לשופטים

(3ב) בהכריעו בדין עושה שופט להגשמתו של שלטון החוק תוך שמירה על זכויות האדם. מחובתו של שופט לפעול ביושר ובהגינות, לשוויון הכל לפני החוק, ותוך הקפדה על התנהגות שיש בה כדי לקיים ואף להגביר את האמון בשיטת המשפט בכלל ובמעשה השפיטה בפרט.

(7א) אלה יאפיינו שופט בתכונותיו ובאורחותיו: יושר לב, טוהר מידות ומסירות לתפקיד. שופט יימנע ממעשים שאינם הולמים מעמדו של שופט או העלולים לפגוע בדימויה של מערכת השיפוט.

(12א) שופט ינהל את הדיון שלפניו באופן מקצועי ועניני, תוך שהוא מקפיד לנהוג שוויון בבעלי הדין ובעורכי הדין המופיעים לפניו ונמנע מכל אמירה או מעשה שיש בהם כדי לפגום בחזותו האובייקטיבית והמקצועית.

צרו איתנו קשר *5988