המבקר: סיכון שפרויקט הרכבת הקלה לא יעמוד בלו"ז

המבקר אף חשף תמונה מטרידה לפיה המדינה העבירה לנת"ע 6 מיליארד שקל לאורך 20 שנה שלא כחוק, למרות שהתריע על כך כבר ב-2013

סינים בעבודות של נת"ע / צילום: נת"ע
סינים בעבודות של נת"ע / צילום: נת"ע

דוח מבקר המדינה על החברה הממשלתית נת"ע, האחראית על הקמת פרויקט הרכבת הקלה בגוש דן, חושף תמונה מטרידה על האופן שבו מנוהל הפרויקט שהשלמתו קריטית להקלה על הגודש הכבד במרכז הארץ ומזהיר כי עדיין קיים סיכון לדחייה נוספת של השקת הפרויקט.

המבקר מתריע על שורה של ליקויים חמורים, ובהם העובדה כי במשך 20 שנות קיומה, פועלת החברה הממשלתית ללא הסכם מסגרת מול הממשלה (המבקר התריע על כך כבר ב-2013, אולם הליקוי לא תוקן); הפרוטוקולים שלא משקפים את תוכן הדיונים של הוועדה המפקחת על הפרויקט; והימשכות בלתי סבירה של הליכים מכרזיים שלא רק מעכבת את ביצוע הפרויקט, אלא גם פוגעת במוניטין של ישראל בזירה הבינלאומית.

הסכם המסגרת, נסביר, אמור להסדיר את הזכויות והחובות של נת"ע מול המדינה בנושאים כמו העברת הכספים, סמכויות וכוח אדם. ללא הסכם כזה, אין לנת"ע אפשרות לחתום על הסכמים עם רשויות מקומיות שבשטחן עובר הקו. המבקר מציין כי מאז שנת הקמתה ועד ספטמבר 2016, העבירה המדינה לנת"ע יותר מ-6 מיליארד שקל, בלי שנחתם ביניהן הסכם מסגרת כנדרש. המבקר מעיר על כך בחומרה למשרד התחבורה, לחשכ"ל ולחברה עצמה, ומבהיר כי הסכם המסגרת נחוץ הן מהחלטת הממשלה והן מהצורך בקיום דרכי פיקוח ובקרה ובשמירה על כללי מינהל תקין בביצוע פרויקט בהיקף של מיליארדי שקלים.

בנוסף, כותב המבקר כי עיכובים בבניית התחנות התת-קרקעיות בתל אביב לאורך התוואי של הקו האדום של הרכבת הקלה עשויים להוביל לדחיית השלמת הפרויקט לנובמבר 2022, במקום המועד הרשמי הנוכחי העומד על אוקטובר 2021.

בדיקת מבקר המדינה מגלה כי לפי דוחות של חברת הבקרה של פרויקט הקו האדום הדחייה במועד להשלמת הפרויקט הסתמנה כבר בסוף 2016. "הנתיב הקריטי של פרויקט הקו האדום עובר בתחנות התת-קרקעיות", כותב המחבר. "קצב התקדמותן של העבודות מעיד על חריגה ניכרת ממועד הסיום המתוכנן. להערכת חברת הבקרה כל העבודות בתחנות התת-קרקעיות נמצאות בפיגור: 6 מתוך 9 תחנות שהעבודות עליהן אמורות להסתיים באוקטובר 2021 (המועד המתוכנן להפעלת הקו האדום) נמצאות בפיגור ניכר, ומוערך שמועד סיום העבודות של אחת התחנות יידחה בשנה לנובמבר 2022".

המבקר מדגיש כי שני הדוחות של חברת הבקרה, מנובמבר ומדצמבר 2016, יצאו בטרם התקבלה ההחלטה לבטל את מכרז המערכות, החלטה שעלולה להוביל בסופו של דבר לעיכוב נוסף בפרויקט.

פגיעה במוניטין של ישראל

בנוסף מתריע המבקר על ליקויים חמורים הקשורים להימשכות הליכי מכרז הקרונות ומכרז המערכות. כך, הליכי המכרז לרכישת 90 קרונות נמשכו כשלוש שנים בשל שלוש דחיות במועדי הגשת ההצעות ובעקבות בדיקת החשכ"ל את תקינות המכרז. "מכרז המתמשך על פני כמה שנים יוצר חוסר אמון ומפחית את מספר החברות שירצו להשתתף בו או במכרזים דומים בעתיד. התנהלות כזו עלולה להשפיע בשלילה על חברות אחרות השוקלות להשתתף בפרויקטי תשתית בישראל, לאו דווקא בתחום התחבורה", נכתב בדוח.

התנהלות דומה ניתן לראות במכרז המערכות - אחד המכרזים הגדולים בפרויקט הכולל, בין היתר, תכנון, אספקה, הקמה, התקנה ואינטגרציה של המערכות הרכבתיות. כך, ביוני 2012 פרסמה החברה הליך מיון מוקדם, ובפברואר 2016, כמעט ארבע שנים אחרי, שלחה נת"ע הזמנה לכל המציעים שנמצאו כשירים להשתתף במכרז. "מדובר במשך זמן ארוך מאוד שבמהלכו יכולים להתרחש שינויים המחייבים את עדכון המכרז, בייחוד כאשר מעורבים בהליך מציעים בינלאומיים שהתארגנו במיוחד למטרה זו", נכתב. בתחילת 2017 הוחלט לבטל את המכרז בעקבות פערים כספיים גדולים בהיקף של 2-4 מיליארד שקל בין ההצעות הכספיות לבין ההערכה התקציבית של נת"ע.

לאחר ביטול המכרז, הציעו בנת"ע פתרון יצירתי - לפצל את מכרז המערכות לארבע "חבילות", כשלכל חבילה יתבצע מכרז נפרד. במקביל, נעשו עדכונים ושינויים בפרויקט ובסדר העבודה, אשר לדעת נת"ע יאפשרו לה עמידה בתקציב ובלוח הזמנים. אלא, שהמבקר קובע כי למרות השינויים והעדכונים בפרויקט ובשיטות העבודה, עדיין קיימים סיכונים כבדי משקל לעמידה בלוח הזמנים ובתקציב שעליו מצהירה נת"ע.

הליקויים העיקריים:

■ נת"ע פועלת ללא הסכם מסגרת מול הממשלה. 
■ הימשכות בלתי סבירה של הליכים מכרזיים שפוגעים במוניטין של ישראל. 
■ פרוטוקולים שלא משקפים את תוכן הדיונים של הוועדה המפקחת על הפרויקט. 

תגובת נת"ע

מנת"ע נמסר בתגובה: "בארבע השנים האחרונות מאז כניסתה של ההנהלה הנוכחית של נת"ע עברה החברה שינוי ארגוני עמוק, שכלל את תיקון ליקויי העבר, תוך הפקת לקחים והסדרת נהלים לשיפור וייעול הפעילות. הישגי החברה בשנים אלה מדברים בעד עצמם: נכון להיום פרויקט הקו האדום מתבצע בהתאם ללוח הזמנים ובמשימות רבות אף מקדים אותו, מתוך מחויבות עמוקה של החברה להפעיל את הקו במועד ובמסגרת התקציב שנקבע.

"בנושא המכרזים: נת"ע מנהלת מכרזים גדולים ומורכבים בעבודה יסודית של ועדת המכרזים בהתאם לחוק ובליווי יועצים מקצועיים. כמו בכל פעילויות החברה, גם בנושא המכרזים מתבצעת הפקת לקחים מתמדת לצורך שיפור וייעול התהליכים.

"התנהלות נת"ע בעניין מכרז הקרונות נבחנה לעומק על ידי בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון. בשתי הערכאות קבעו השופטים שוועדת המכרזים פעלה באופן ראוי ומקצועי.

"נת"ע נאלצה בשנה שעברה לבטל את מכרז המערכות בשל הצעות מחיר שנופחו במיליארדי שקלים. החלטה זו שהתקבלה מתוך אחריות לניהול כספי ציבור הוכחה כנכונה כאשר המכרזים החוזרים הסתיימו בהצלחה ללא חריגה תקציבית. במקביל, ביצעה החברה התאמות בתכנית העבודה שיבטיחו עמידה בלוחות הזמנים להפעלת הקו האדום.

"בנושא לוחות הזמנים: נת"ע מנהלת את פרויקט הקו האדום מתוך מחויבות עמוקה להפעיל את הקו באוקטובר 2021 כמובטח ובמסגרת התקציב שנקבע. לוחות הזמנים מנוהלים בקפדנות ברמה חודשית, שבועית ויומית, במקביל לניהול הסיכונים. כל זאת בסיוע משרד התחבורה ובכפוף לוועדת ההיגוי העליונה. מטבע הדברים בפרויקט מורכב מסוג זה עולים אתגרים רבים שהחברה מתמודדת איתם, ותכניות העבודה מתעדכנות בהתאם על מנת להבטיח עמידה בזמנים.

"נכון להיום כריית המנהרות מקדימה את לוחות הזמנים, ותכניות העבודה לוקחות בחשבון את כלל המשימות הדרושות לשם סיום הפרויקט בזמן. נת"ע מודעת היטב לסיכונים הכרוכים בפרויקט ופועלת כל העת לצמצם אותם".

מאגף החשב הכללי נמסר בתגובה: "משימות החברה השתנו מאז שנחתם הסכם עם הממשלה בראשי תיבות בשנת 2012, ועתה נערכים לחתימת הסכם חדש עם החברה במהלך השנה".

צרו איתנו קשר *5988