אנטרופי נגד גרנות: מינוי מיידי של 3 דירקטורים חדשים בבזק

חוות-דעת משפטית שהזמינה חברת הייעוץ אנטרופי קובעת כי בניגוד לעמדת בזק, אין צורך באישור של משרד התקשורת כדי לזמן אסיפה כללית של דירקטוריון החברה

דוד גרנות - מ"מ יו"ר בזק / צילום: עופר חן
דוד גרנות - מ"מ יו"ר בזק / צילום: עופר חן

חברת אנטרופי והגופים המוסדיים ממשיכים את המאבק לזימון אסיפה כללית של דירקטוריון בזק, בה הם רוצים למנות שלושה דירקטורים חיצוניים חדשים. זאת על רקע התנגדותו של יו"ר בזק הזמני דוד גרנות ודרישתו לקבל אישור ממשרד התקשורת לזימון האסיפה.

ל"גלובס" נודע כי אנטרופי הזמינה חוות-דעת משפטית מפרופ' אהוד קמר, הסותרת את טענות בזק וקובעת שהחברה אינה זקוקה לאישור משרד התקשורת על מנת לכנס את האסיפה הכללית.

זאת לאחר שהחברה טענה כי מכיוון שאף אחד מהגופים המבקשים את זימון האסיפה אינו מחזיק לבדו 5% או יותר ממניות בזק, ולמרות שיחדיו הם מחזיקים 6.5% ממניות החברה, אין להם סמכות לזמן אסיפה כללית של הדירקטוריון, אלא באישור משרד התקשורת. מאחורי התנגדותו של גרנות לזימון האסיפה מסתתר מאבק על זהות הדירקטורים שימונו באסיפה.

בחוות-הדעת של פרופ' קמר הוא מציין כי הפנייה של אנטרופי לכינוס האסיפה אינה טעונה אישור של משרד התקשורת, משום שלא מתקיימת בה אף אחת משלוש החלופות שמצריכות אותו לפי צו התקשורת.

ראשית, אין לארבעת הגופים המוסדיים השפעה ניכרת בחברה ואף להיפך - השפעתם נחשבת לזניחה. שנית, ארבעת הגופים המוסדיים לא מחזיקים ביחד 5% או יותר ממניות החברה, משום שאין ביניהם כל הסכם לעניין ההחזקה. הם לא מחויבים להמשיך להחזיק במניות או להצביע באופן מסוים, ולכל אחד מהם מועמדים מועדפים משלו - שאף בהם אין הוא מתחייב לתמוך. ההחלטה של כל גוף וגוף צפויה להתקבל רק לקראת האסיפה ובהתאם לנסיבות שיתקיימו.

קמר גם מציין כי באשר לאופן ההצבעה בנושאים אחרים שיעלו בעתיד - נושא זה כלל לא נדון וממילא לא סוכם לגביו דבר.

שלישית, ארבעת הגופים המוסדיים לא מבצעים מינוי משותף. הם לא מעוניינים במינוי של אותו הדירקטור והצבעתם בעתיד כבעלי מיעוט קטן של מניות החברה לא תספיק למינוי.

לטענתו של פרופ' קמר הצבעתם זו לא תהיה מינוי משותף כשם שאינה מינוי משותף בהצבעה על מועמד מטעם החברה.

עוד מציין פרופ' קמר כי למיטב ידיעת אנטרופי, אין קשר בין ארבעת הגופים המוסדיים. כל אחד מהם רכש את מניותיו במועד אחר, ואנטרופי לא קיימה איתם שיחות או פגישות משותפות, אלא הייתה בקשר עם כל אחד מהם בנפרד. כל הפניות לחברה נעשו באמצעות אנטרופי והיא גם יזמה את הרעיון לפעול למינוי דירקטורים חיצוניים חדשים בחברה. הכוונה מאחורי רעיון זה הייתה להשביח את הממשל התאגידי של בזק.

צרו איתנו קשר *5988