המוסדיים: יו"ר בזק דוד גרנות הציג דיווח מטעה לאסיפה הכללית

(עדכון) - הגופים המוסדיים דורשים את התפטרות הדירקטורים החיצוניים מדירקטוריון החברה

דוד גרנות - מ"מ יו"ר בזק / צילום: עופר חן
דוד גרנות - מ"מ יו"ר בזק / צילום: עופר חן

הגופים המוסדיים מחריפים את המאבק ביו"ר הזמני של בזק , דוד גרנות, סביב הרכב הדירקטוריון: לטענתם, גרנות הציג באסיפה הכללית של בזק דיווח מטעה שלפיו הצעתם למנות 3 דירקטורים חיצוניים בבזק, משמעותה ניפוח הדירקטוריון ל-15 חברים.

במכתב לגרנות ולחברי הדירקטוריון כתבו המוסדיים, המיוצגים בידי אנטרופי: "נבהיר כבר כעת כי בעלי המניות המוסדיים אינם חפצים בהגדלת הדירקטוריון באופן חריג מעבר לגודלו הנוכחי. הזימון מתאר שתי חלופות: הצעת החברה להגדיל את הדירקטוריון מ-9 דירקטורים ל-13 דירקטורים, והצעה אחרת, שהזימון מציג כנגזרת מהצעת בעלי המניות המוסדיים, להגדיל את הדירקטוריון ל-15 דירקטורים. מדובר בהצגה מטעה...".

עוד נכתב: "כל עניינם של בעלי מניות המוסדיים הוא לחזק את דירקטוריון החברה באנשי מקצוע בלתי תלויים על-מנת להביא לשיפור הממשל התאגידי בחברה ובחברות הקבוצה, וזאת באמצעות מינוי דח"צים מטעמם... אישור הצעת בעלי המניות המוסדיים יגדיל את הדירקטוריון מ-9 דירקטורים ל-12 בלבד. החברה היא זו שמציעה להגדיל את הדירקטוריון, והיא למעשה מניחה שהצעתה תזכה לתמיכה באסיפה...

"פתרון אחד המתבקש לשמירה על גודלו של הדירקטוריון הוא פיטוריהם או התפטרותם של שני דחצ"ים, מרדכי קרת וטלי סימון. כידוע וכזכור לתמיכתם של הדח"צים האמורים, בפועלם כשומרי סף בחברה, היה משקל מהותי באישור עסקאות בעלי עניין בחברה בשנים האחרונות וכן בביצוע פעולות אחרות שספק רב כעת אם בוצעו לטובת בעלי המניות מהציבור. להפתעתנו, גם לאחר שחברי דירקטוריון נחקרו בשנה האחרונה על-ידי רשות ניירות ערך לגבי עסקאות ופעולות שהרשות ממליצה להעמיד את בכירי החברה לדין בגינן, וגם לאחר הבנה טובה יותר כיום לגבי רמת הממשל תאגידי הירודה שהייתה בחברה בשנים האחרונות... דירקטוריון החברה לא פעל להביא לסיום כהונתם של שני הדח"צים הללו, וזאת להערכתנו בשל שיקולים שונים שיתכן שאינם בליבת האינטרס של החברה ובעלי מניותיה.

"אנו מבקשים בפנייה זו להביא לידיעת דירקטוריון החברה את רצונם של בעלי המניות המוסדיים לסיום כהונתם של שני הדח"צים... כידוע לכם, פנייתנו זו נעשית במקביל לפניית חלק מבעלי המניות המוסדיים באופן ישיר המבקשים את סיום כהונתם של שני הדח''צים אשר יביא לכך שגודלו של הדירקטוריון, גם לאחר מינוי 3 דח"צים מטעם הציבור, יהיה 10 דירקטורים בלבד".

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988