המחלוקת בין רשות המסים לאג"ח אפריקה חוזרת לאורנשטיין

נשיא ביהמ"ש המחוזי בהחלטת ביניים: "עדיין סבורני כי נכון יהיה להגיע להסכמה בהתאם לעקרונות שבהצעת ביהמ"ש, וללא השינויים שנעשו בה"

 איתן אורנשטיין / צילום: איל יצהר
איתן אורנשטיין / צילום: איל יצהר

הסדר החוב של קבוצת אפריקה ישראל יחזור בשבוע הבא לדיון נוסף באולמו של נשיא בית המשפט המחוזי בתל-אביב, השופט איתן אורנשטיין, על רקע אי-ההסכמות סביב הביטחונות שתקבל רשות המסים במסגרת ההסדר. מדברים שכתב אורנשטיין בשבוע שעבר עולה כי ההתניות שהציבה רשות המסים אינן מקובלות עליו.

"עיינתי בעמדת מס הכנסה וכן בתגובת באי-כוח הנאמנים. עדיין סבורני כי נכון יהיה להגיע להסכמה בהתאם לעקרונות שבהצעת בית המשפט וללא השינויים שנעשו בה בעמדת רשות המסים", כתב הנשיא אורשטיין בהחלטת ביניים וחייב את רשות המסים לשלוח לדיון "נציג בכיר" מטעמה.

לאפריקה ישראל יש חוב של כ-3 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח שלה. המחלוקת בין רשות המסים לבין החברה ומחזיקי האג"ח שלה, נסובה סביב צו שומה על סך של 245.5 מיליון שקל, שהוציא מס הכנסה לאפריקה ישראל זמן קצר לפני אישור הסדר החוב השני שלה. על-פי מס הכנסה, מדובר בחוב שנוצר לאפריקה ישראל לאחר הסדר החוב הראשון שלה ב-2010, בעוד שלטענת החברה ומחזיקי האג"ח שלה, פרה-רולינג שהתקבל לפני ההסדר קבע במפורש שרווח מפעולות שיבוצעו במסגרת ההסדר יקוזז מול הפסדים קודמים.

בדיון הראשון בנושא שהתקיים בחודש שעבר, הציעה הנשיא אורנשטיין פשרה במטרה לאפשר את השלמת הסדר החוב עוד בטרם תיפתר סוגיית המס. לפי הפשרה שהציע, סכום החוב המקסימלי יופחת ל-120 מיליון שקל, כאשר "מכל תשלום שישולם למחזיקי האג"ח שאינם נושים מובטחים לפי הסדר הנושים, יופקד סכום יחסי מהסך של 120 מיליון שקל בנאמנות אצל באי-כוח נאמני האג"ח. ינוהל הליך מתאים באשר לנטען למגיע לרשויות המס. ככל שייפסק שהכף עם רשויות המס, יועבר הסכום על פירותיו לרשויות המס. ככל שייפסק שהכף היא כעמדת החברה, יועבר הסכום על פירותיו לחלוקה לנושים לפי ההסדר".

נאמני האג"ח חוששים להסדר

בתגובה הודיע אגף מס הכנסה כי הוא מסכים באופן עקרוני להמלצת בית המשפט, אולם זאת בתנאי "שיינתנו הבהרות ביחס לאופן חלוקת התמורות, כך שהמלצתו של בית המשפט תיושם כלשונה. משמע, שבסופו של יום יובטח סכום של 120 מיליון שקל לתשלום חוב המס לאגף מס הכנסה". במילים אחרות, מס ההכנסה דרש כי למרות שהסדר החוב כולל גם תשלומים באמצעות אג"ח חדשות ואופציות על תמורות עתידיות, הרי שאלה יובטחו מול הסכום במזומן.

בתגובה טענו באי-כוח נאמני האג"ח כי מאחר שרשות המסים לא אישרה את הצעת הפשרה ככתבה וכלשונה, הרי שעל הנושא לחזור לדיון בבית המשפט. "במסגרת עמדת רשות המסים, הודיעה רשות המסים כי לא תוכל להיענות להצעת בית המשפט הנכבד, אלא בכפוף להסתייגויות והבהרות משמעותיות ביותר, אשר הובאו ונדחו במפורש במהלך הדיון. בנסיבות אל, אשר כפי הנראה מייתרות אף את הצבעת המחזיקים בנוגע להצעת בית המשפט, מתבקש דיון דחוף באישור ההסדר, על-מנת להימנע מעיכובים נוספים אשר מעלים חשש כבד לסיכולו של ההסדר, וסיכונם של כ-2.4 מיליארד שקל מכספי הציבור אשר נועדו להיפרע במסגרתו", כתבו נאמני האג"ח בתגובתם לבית המשפט.

בדיון הקרוב עשוי הנשיא אורנשטיין להפעיל לחץ נוסף על רשות המסים להסכים להצעתו בתנאיה המקוריים, אחרת יידרש לפסוק מי מבין הצדדים צודק, כאשר לכל הצדדים סיכון להפסדים כבדים מההחלטה. שאלה מרכזית שתידרש פתרון היא מצב העניינים בין מחזיקי האג"ח לבין המשקיע מוטי בן משה, במקרה שייקבע כי החוב המלא למס הכנסה בעינו עומד. במקרה כזה, צפוי בן משה לדרוש כי לפחות חלק מהותי מהסיכון, יועבר ממנו אל מחזיקי האג"ח.

צרו איתנו קשר *5988