אנטרופי נגד גרנות: פעל נגד האינטרסים של בעלי המניות בבזק

לקראת האסיפה הכללית של בזק: מביעה אנטרופי התנגדות להרחבת הדירקטוריון של בזק וטוענת שגרנות פעל נגד האינטרסים של בעלי המניות

דוד גרנות / צלם: תמר מצפי
דוד גרנות / צלם: תמר מצפי

אנטרופי שירותי מחקר כלכלי מפרסמת היום (ב') את המלצותיה לגופים המוסדיים לקראת האסיפה הכללית של בזק שתיערך בשבוע הבא ביום חמישי. מהדו"ח הרחב שפרסמה אנטרופי עולה כי היא מתנגדת למינויו של דוד גרנות כדירקטור בלתי תלוי. גרנות משמש היום כממלא מקום יו"ר דירקטוריון החברה ובינו לבין אנטרופי והגופים המוסדיים שהיא מייצגת, התגלו חילוקי דעות קשים. גרנות גם הודיע שאין בכוונתו להתמודד על תפקיד יו"ר דירקטוריון החברה, אך לאנטרופי יש כנראה זיכרון ארוך והם לא שוכחים את העימותים עם גרנות ולכן מתנגדים למינויו.

וכך כותבת אנטרופי: "אנו מוצאים לנכון להביע את הסתייגותנו מפעילותו של הדירקטוריון בראשותו של מר גרנות כמ"מ יו"ר הדירקטוריון. אנו מעריכים כי בחודשים האחרונים פעל דירקטוריון בזק  במספר היבטים כנגד אינטרס בעלי המניות מהציבור וביניהם בעלי מניות מוסדיים. התנגדות מ"מ יו"ר הדירקטוריון במשך מספר חודשים למינוי דירקטורים חיצוניים נוספים ולזימון אסיפה בעלי מניות מטעם בעלי מניות מוסדיים, נמשכה בהצגת נושאים על סדר היום בצורה שלהערכתנו המקצועית הנה מטעה תוך הוספת מועמדים נוספים לכהונה כדח"צים. התנהלות זו ממחישה בידינו את העדר שיתוף הפעולה של דירקטוריון בזק ומר גרנות בראשו, ואת החלטתם לא לאמץ את בקשת הציבור לחיזוק הממשל התאגידי ושיפור רמת האמון אל מול הגופים המוסדיים בהתאם לדרישתם". בהמשך אנטרופי מבקשת שגרנות יתפטר מאחת החברות שבהן הוא משמש כדירקטור במידה והוא ייבחר לכהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי.

אנטרופי גם ממליצה להתנגד לכל הדירקטורים שמציעה בזק (דורון בירגר, עדית לוסקי ודב קוטלר), וזאת בשל ההצעה שיכולה להגדיל את מספר חברי הדירקטוריון ל-13 או ל-15 דירקטורים - מספר דירקטורים שמשקף חוסר יעילות וקושי גדול בניהול החברה.

בעניין הסעיף הדן בסמכות הדירקטוריון לנקוט בצעדים נגד הדירקטורים החיצוניים טלי סימון ומודי קרת, שהיו גורם מרכזי באישור עסקאות בעלי העניין הנחקרות ברשות לניירות ערך, מביע אנטרופי חוסר אמון בהם ודורשת לפעול לסיום כהונתם. כזכור, המוסדיים פנו לסימון ולקרת ודרשו מהם להתפטר בעקבות תפקודם בעסקאות בעלי העניין. מכיוון שהם מסרבים להתפטר, העלו המוסדיים בקשה לאסיפה הכללית כך שתסמיך את הדירקטוריון לדון בעניינם של השניים שיחליט על המשך כהונתם בדירקטוריון.

לדברי אנטרופי "הבקשה מועלת לסדר היום לאור העדר אמון של בעלי מניות מוסדיים בשני דחצ"ים: מר מרדכי קרת וגב' טלי סימון, אשר ממשיכים בכהונתם כיום בחברה. כידוע וכזכור לתמיכתם של הדח"צים האמורים, בפועלם כשומרי סף בחברה, היה משקל מהותי באישור עסקאות בעלי עניין בחברה בשנים האחרונות וכן בביצוע פעולות אחרות שספק רב כעת אם בוצעו לטובת בעלי המניות מהציבור".

עוד כותבים באנטרופי "סיום כהונתם של שני הדח"צים הללו עולה בקנה אחד עם הצורך לשמור על גודל סביר של הדירקטוריון. בעלי המניות מבקשים בפניה זו להביא לידיעת דירקטוריון החברה את רצונם של בעלי המניות המוסדיים לסיום כהונתם של שני הדח"צים.

לצורך כך, בעלי המניות המוסדיים מבקשים שנושא זה יעלה לדיון בדירקטוריון החברה. כלומר בעלי המניות בהצבעתם בעד בסעיף זה לא מצביעים על כך שדח"צים אלו הפרו את חובת האמונים בחברה, כי אם מביעים אי אמון בהם ומבקשים שהדירקטוריון ידון במעמדם בשל אותה הצבעת אי אמון של בעלי המניות בהם".

צרו איתנו קשר *5988