פשרה בייצוגית: קבוצת דלק תפצה את לקוחותיה ב-33 מ' ש'

לאחר התדיינות שנמשכה כ-7 שנים הגיעו הצדדים להסדר בשתי תביעות ייצוגיות • ההסדר מסיים את הפרשה, במסגרתה נתבעו 5 חברות דלק • שכר-הטרחה ששולם לעורכי הדין במסגרת ההליך עומד על כ-28 מיליון שקל

השופט עופר גרוסקופף / צילום: שלומי יוסף
השופט עופר גרוסקופף / צילום: שלומי יוסף

"תביעות הדלקנים" - חמש תביעות נגד חברות הדלק הגדולות בגין גבייה מופרזת מלקוחות הדלקן - הגיעו לסיומן: לפי הסדר פשרה שאושר בערב יום העצמאות על-ידי השופט עופר גרוסקופף שמונה לאחרונה לשופט בית המשפט העליון, תפצה קבוצת דלק את לקוחותיה בגין התנהלותה עד למועד אישור הסדר הפשרה בסכום כולל של כ-33.3 מיליון שקל. זאת, באמצעות החזרים בגין הגבייה העודפת, שיחושבו לפי שני תחשיבים שונים שעוגנו בפשרה.

בנוסף, התחייבה דלק לשנות את התנהלותה מעתה ואילך, באופן שבו היא תפסיק להעלות את מחיר המחירון של הדלקן ללא קשר לעליית מחירי התשומות של הסולר. שווי ההתחייבות העתידית של החברה מוערך בכ-43.5 מיליון שקל.

הסכם הפשרה נחתם בין חברת דלק שבבעלות יצחק תשובה, והחברות דלק קמעונאות ודלק מנטה קמעונאות מקבוצת דלק, לבין מספר תובעים ייצוגיים אשר הגישו שתי תביעות ייצוגיות נגד הקבוצה בטענה, כי גבתה מלקוחות "הדלקן" מחירים הגבוהים מאלה שגבתה מלקוחות מזדמנים בתחנות התדלוק שלה בעבור סולר.

פסק הדין של השופט גרוסקופף, שהוא בין פסקי הדין האחרונים שלו בשבתו כשופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב, חותם התדיינות ממושכת, אשר תחילתה לפני יותר משבע שנים, בפברואר 2011, אז הוגשה הראשונה מבין שרשרת תביעות נגד חמש חברות הדלק הגדולות הפועלות במדינת ישראל - "סונול", "דלק", "פז", "דור-אלון" ו"טן".

הטענות שהועלו בכל התביעות דומות: חברות הדלק עשו שימוש פסול במנגנון עדכון המחיר שנקבע בהסדרי התדלוק שערכו עם לקוחותיהם המסחריים (הסדרים המכונים בשמות שונים: "דלקן", "פזומט", "ספידומט"), באופן שאיפשר להם לגבות עבור סולר (שמחירו אינו מצוי בפיקוח), מחלק מלקוחות ההסדר, תשלום העולה משמעותית על המחיר שנגבה מלקוחות מזדמנים.

חברות הדלק התגוננו בכל התביעות הללו בטענות שונות, וניהלו הליכים מורכבים, שחלקם הגיעו עד כדי הגשת סיכומים בתובענה הייצוגית; ואולם, בסופו של דבר, החליטו כל חמש חברות הדלק להגיע להסדרי פשרה, במסגרתם הוחזרו ללקוחות סכומי כסף משמעותיים מאוד, בסך כולל של יותר מ-130 מיליון שקל, וניתנה התחייבות של חברות הדלק, כי עדכון המחיר במסגרת הסדרי התדלוק יעשה מעתה ואילך בהתאם למנגנון אובייקטיבי, אשר ימנע את ההתנהלות הנפסדת לה היינו עדים בעבר.

החברות שילמו 161.5 מיליון שקל

במסגרת הסדרי הפשרה הללו תוגמלו גם באי-הכוח המייצגים והתובעים המייצגים אשר יזמו את ההליכים הללו - "באופן נאות", כלשון השופט גרוסקופף. הגמול ששולם לתובעים בכל התביעות עומד על כ-3 מיליון שקל ושכר-הטרחה ששולם לבאי-הכוח המייצגים עומד על כ-27.8 מיליון שקל.

השופט מציין בפסק דינו, כי הסכומים הללו מתווספים לסכומי ההשבה - ההחזר הכספי ללקוחות - כך שחברות הדלק נשאו באופן כולל בעלות המגיעה לכ-161.5 מיליון שקל, ואף למעלה מכך, אם מביאים בחשבון את עלויות ההתגוננות מפני התביעות, ועלויות יישום הסדרי הפשרה.

לפי ההסדר של דלק, עורכי הדין של התובעים הייצוגיים, עו"ד סיני אליאס ועו"ד כרמית ברנשטיין ממשרדו, וכן עו"ד צבי פשדצקי, יזכו לשכר-טרחה בגובה 7.8 מיליון שקל, בתוספת מע"מ - מתוכו קצת מעל ל-6 מיליון שקל ישולם לעורכי הדין ממשרד סיני אליאס, אשר הגישו את התביעה המוקדמת מבין שתי התביעות נגד חברת דלק באותו עניין, וכ-1.76 מיליון שקל יועבר למשרד עורכי הדין השני. הגמול לתובעים הייצוגיים הועמד על 863.3 אלף שקל.

עו"ד אליאס היה בא-כוח התובעים הייצוגיים בתביעה נוספת בפרשת הדלקנים - התביעה נגד חברת פז - שם נפסק לטובתו שכר-טרחה בסך של כ-7.2 מיליון שקל, יחד עם עורכי הדין אורי אדלשטיין, כרמית ברנשטיין ואורי בנקי.

הגמול ושכר-הטרחה בפרשת דלק מהווים, יחד, כ-26% מתוך הפיצוי שהושג לטובת הקבוצה. ביחס לכך כתב השופט גרוסקופף, כי "התועלת הצומחת לקבוצה (ולכלל הלקוחות) כוללת כמובן גם את רכיב ההסדרה העתידית, ואינה מתמצה אך בפיצוי בגין העבר"; עניין המצדיק לגישתו את אישור הסכומים שסוכמו בים הצדדים.

עוד על-פי ההסדר שאושר, התשלום ללקוחות דלק יעשה על-פי התחשיב המטיב עם הלקוח, מבין שני התחשיבים שנקבעו בפשרה.

מתחרות פוגעת, לתחרות למען

השופט גרוסקופף ציין בפסק הדין המאשר את הפשרה, כי היא אושרה בהמשך לאישורן של שאר הפשרות ב"תביעות הדלקנים", וכי "התוצאה לפיה חמשת ההליכים (נגד חברות הדלק באותו עניין, א' ל"ו) מסתיימים בסמיכות זמנים (ההודעה הראשונה על-פי הסדר סונול נשלחה ב-7.9.2017), ובתוצאה דומה (בשינויים המחויבים), היא בעיני תוצאה רצויה. ככל שמדובר בפיצוי ביחס לעבר, יש בכך כדי לשמור על אחד מעקרונות שלטון החוק, לפיו 'מקרים דומים צריכים לזכות ליחס דומה' (Like cases should be treated alike)".

עוד ציין השופט, כי "ככל שמדובר בהסדרה העתידית, הרי שיש בכך כדי להועיל להסדרה צודקת ויעילה של התחרות בשוק הסדרי התדלוק העסקיים המוצעים על-ידי חברות הדלק ללקוחות עסקיים, תוך הפיכתה מתחרות הפוגעת בצרכן (תחרות להעלאת המחיר המומלץ על-מנת להציג באופן פיקטיבי הנחות הולכות וגדלות) לתחרות המשרתת את הצרכן (תחרות המתנהלת לגופו של עניין, דהיינו ביחס למחיר ולאיכות של המוצרים והשירותים הנמכרים ללקוח)".

על הרקע הזה, ובהעדר התנגדויות להסדר הפשרה, קבע השופט כי הסדר הפשרה הוא "הסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה" וכי "סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין" (בהתאם לנוסח סעיף 19(א) לחוק תובענות ייצוגיות הקובע את התנאים לאישור הסדר פשרה).

26% מהפיצוי ללקוחות דלק הולך לשכר-הטרחה

שתי התביעות נגד דלק הן האחרונות מבין שורה של תובענות ייצוגיות שהוגשו נגד חברות הדלק השונות הפועלות בישראל בקשר להסדרי תדלוק דומים, ומכונות "תביעות הדלקנים". הסדר הפשרה שגובש, כמו גם הסדרי הפשרה שגובשו עם יתר חברות הדלק, נרקם בעקבות הסדר הפשרה הראשון שסוכם ואושר בתביעה ביחס לחברת "סונול".

במסגרת ההסדרים בתביעות השונות, גרפו עורכי הדין של התובעים שכר-טרחה גבוה מהרגיל, בין היתר עקב הערך שהשיגו עבור כלל הלקוחות. שכר-הטרחה שהושג בפרשת סונול היה שכר-הטרחה הגבוה ביותר שהושג במסגרת הסדר פשרה בתביעה ייצוגית ב-2017 ועמד על תשעה מיליון שקל.

שכר-הטרחה המכובד, בלשון המעטה, שולם לעורכי הדים שמוליק קסוטו ודוד יצחק ממשרד קסוטו-נוף (7.2 מיליון שקל) ולעורכי הדין נדב אפלבאום וזיו גלסברג, ממשרד גלסברג-אפלבאום (1.8 מיליון שקל). במסגרת ההסדר הוסכם על החזר של כ-44 מיליון שקל לציבור, שינוי שיטת התמחור ללקוחות ה"דלקן" בעתיד, וכן גמול בסך מיליון שקל לתובע הייצוגי.

שכר-הטרחה השני בגובהו שנפסק אשתקד במסגרת הסדר בתביעה ייצוגית, נולד אף הוא במסגרת "תביעות הדלקנים" - ועמד על כ-7.2 מיליון שקל. שכר-הטרחה שולם במסגרת תביעה שהוגשה נגד חברת פז, בגין סכומים גבוהים שגבתה מלקוחות "פזומט". במסגרת ההסדר שאושר בשבוע האחרון של 2017, הושג פיצוי בסך של למעלה מ-41.6 מיליון שקל לטובת ציבור לקוחות "פזומט", והוסכם על שינוי שיטת תמחור הסולר ללקוחות ה"פזומט" בעתיד.

שכר-הטרחה שנפסק ב"תביעות הדלקנים" כנגד חברת סונול הוא השלישי בגובהו משכרי-הטרחה שנפסקו אי-פעם בישראל בתובענות ייצוגיות. זאת, לאחר שב-2016 נפסק שכר-טרחה עתק בסך 9.75 מיליון שקל לעורכי הדין דורון לוי ויצחק אבירם.

שיעור שכר-הטרחה והגמול שנקבעו בהסדר של דלק גבוה במידת מה מזה שנקבע בעניין סונול (22.7%), פז (24.8%) טן (19.8%) ו-דור אלון (20%), והוא משקף, לגישת השופט גרוסקופף, "את העובדה שבתיק זה - בדומה לעניין פז, ובשונה מיתר התובענות - הגישו התובעים סיכומים בתובענה הייצוגית ולא רק ביחס לבקשת האישור, וכן את התמשכות המשא ומתן מול הנתבעת". על הרקע הזה, ציין השופט, לא מצא לנכון להתערב בסכומים שנקבעו.

הכסף שמאחורי תביעות הדלקנים
 הכסף שמאחורי תביעות הדלקנים

צרו איתנו קשר *5988