עתירה לבג"ץ: המדינה מתנהלת ברשלנות בנוגע לתאונות הבניין

העותרים: "המדינה ממשיכה להתנהל ברשלנות ונמנעת מנקיטת הצעדים הדרושים" • דורשים להורות לגורמי הממשלה להסביר מדוע הם לא נוקטים את הפעולות הרלוונטיות שישפרו את מצב הבטיחות באתרי הבנייה

פועלי בעניין / צילום: שאטרסטוק
פועלי בעניין / צילום: שאטרסטוק

ארגון "קו לעובד" ו"מען - עמותה לסיוע לעובדים" הגישו היום (א') עתירה לבג"ץ נגד משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים, משרד העבודה והרווחה ו משרד האוצר. העתירה מעלה שורה ארוכה של טענות על מהלכים שהמדינה לא מקדמת כדי לסייע במלחמה בתאונות העבודה.

"מזה שנתיים שני בכירי מערכת אכיפת החוק במדינה, היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה, מבקשים כי המשיבים יפעלו לאלתר לייעול הטיפול בתאונות העבודה בענף הבניין, באמצעות הקמת יחידת משטרה ארצית לחקירת תאונות העבודה ובאמצעות הגברת הפיקוח באתרי הבנייה דרך תוספת תקנים עבור מפקחים וחוקרים במנהל הבטיחות ואיוש תקנים קיימים. אולם המשיבים ממשיכים להתנהל ברשלנות ולהימנע מנקיטת הצעדים הדרושים", כך נפתחת העתירה שהוגשה באמצעות עו"ד גדיר ניקולא.

עוד נכתב בעתירה: "הקמתה של יחידת משטרה ארצית לחקירת תאונות עבודה בענף הבנייה מושהית על-ידי המשיבים מזה למעלה משנה וחצי, ללא כל הצדקה עניינית ובשל עלות תקציבית זניחה. לאחרונה הדגיש מפכ"ל המשטרה בפני ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, את הצורך ההכרחי והחיוני שבהקמת יחידה זו, ודרש כי תמומן עוד השנה. עוד הבהיר המפכ"ל כי בלא הקמת יחידה ייעודית, אין המשטרה כשירה לבצע חקירות אודות מוות או חבלה שנגרמו כתוצאה מעבירה על חוקי הבטיחות בעבודה, ומשמעות הדבר היא אחת: אי-הקמת היחידה מסכלת כשלעצמה את אכיפת ויישום החוק...

"מחדלם של המשיבים המתואר בהרחבה בתחום חקירת תאונות העבודה בענף הבנייה ובתחום הפיקוח על תנאי הבטיחות באתרי הבנייה בהם התרחשו תאונות אלה, מסכן באופן ממשי את חייהם ואת בטיחותם של העובדים בענף הבנייה. סכנה זו, לצערנו, מתממשת מדי יום ביומו. כך מתחילת השנה ועד כתיבת שורות אלה נהרגו בתאונות עבודה בבניין 12 עובדים ועוברת אורח, וכן נפצעו למעלה מ-50 עובדי בניין, בדרגות פציעה בינוני עד קשה".

העותרים דורשים במסגרת העתירה מבית המשפט להורות לשורת הנתבעים להסביר מדוע לא נוקטים האחרונים שורה של פעולות שתכליתן לשפר את מצב הבטיחות באתרי הבנייה, כמו גם לחקור את התאונות שכבר התרחשו.

בין היתר דורשים העותרים לדעת "מדוע לא תוקם לאלתר וללא כל דיחוי נוסף יחידת משטרה ארצית לחקירת תאונות עבודה בענף הבנייה, המשלבת חוקרי משטרה יחד עם חוקרים מטעם מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה; מדוע משטרת ישראל לא תחקור בחקירה פלילית כל תאונות העבודה בענף הבנייה אליהן היא נקראת, ולכל הפחות תאונות שגרמו להריגת עובדים ו/או פציעתם באורח בינוני ו/או קשה; מדוע מנהל הבטיחות במשרד העבודה לא יברר כל תאונות העבודה המתרחשות בענף הבנייה ומפקחיו יתייצבו מיידית בכל אתר בנייה בו התרחשה תאונה שגרמה להריגת עובד או לפציעתו באורח בינוני או קשה, לשם בירור נסיבות התרחשות התאונה ולשם פיקוח ובדיקת תנאי הבטיחות באתר; מדוע לא יופקו דוחות הבירור של מנהל הבטיחות בדבר תאונות עבודה בענף הבנייה תוך זמן סביר, ויועברו למשטרת ישראל תוך חודש לכל הפחות מיום התרחשות התאונה; מדוע מנהל הבטיחות במשרד העבודה לא יחקור כל תאונות העבודה בענף הבנייה שעולה בהן החשד לביצוע עבירות על דיני הבטיחות בעבודה ואשר אינן בטיפול המשטרה; מדוע לא יתווספו ויאוישו באופן מיידי 30 תקנים עבור מפקחים בענף הבנייה במנהל הבטיחות במשרד העבודה, בנוסף לאיוש התקנים הפנויים הקיימים עבור מפקחים בענף הבנייה; מדוע לא יתווספו ויאוישו באופן מיידי 15 תקנים עבור חוקרים במנהל הבטיחות במשרד העבודה". 

ממשרד האוצר נמסר בתגובה להגשת העתירה: "טרם קיבלנו את העתירה. לכשנקבל אותה, נשיב בערכאות המתאימות".

ממשרד העבודה והרווחה נמסר: "נשיב לעתירה בבית המשפט".

מהמשרד לביטחון הפנים נמסר בתגובה: "המשרד לביטחון פנים הקצה 12 תקנים להקמת היחידה משטרתית לתאונות עבודה. על מנת לאפשר הקמת היחידה הוחלט כי כבר בשנת 2018 יוקצו עוד השנה 9 תקנים ותקציב הקמה. המשרד לביטחון הפנים יגיב לעתירה כמקובל, באמצעות הפרקליטות".

ממשטרת ישראל נמסר בתגובה כי: "ככלל, הטיפול בתאונות עבודה מצוי בסמכות ובאחריות משרד עבודה והרווחה. ככל שמובא לידיעת המשטרה על תאונה במהלכה נפגע אדם, המשטרה מגיעה לזירה ופועלת בהתאם לאחריותה ולסמכותה בהתאם להוראות החוק לרבות דיווח למפקח העבודה האזורי כמתחייב בחוק. ככל שעולה חשד לקיומה של עבירה פלילית, דוגמת גרימת מוות או חבלה ברשלנות, בהסתמך על ממצאי הזירה ועל חוו״ד של חוקרי מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, החקירה הפלילית מנוהלת מטבע הדברים על ידי המשטרה בשת״פ המחוייב והראוי עם גורמי המשרד. נציין כי במהלך השנים האחרונות הוכשרו במשטרה למעלה מ-100 חוקרים וקצינים בכל תחנות המשטרה לטיפול בתחום זה. בעניין הקמת היחידה נעשתה עבודת מטה מסודרת להקמת יחידה משותפת למשטרה ולמשרד העבודה לחקירת תאונות עבודה. העבודה הועברה למשרד לביטחון פנים שפנה למשרד האוצר להקצאת תקציב להקמת היחידה ולאחרונה התקבל הסיכום התקציבי בין המשרד לבט"פ ובין האוצר לשנת 2019 ובתוכו סיכום גם בנושא זה. הסיכום ילמד ותוכן תכנית עבודה בהתאם".

צרו איתנו קשר *5988