ועד עובדי רשות מקרקעי ישראל מחריף את העיצומים

ההנהלה בתגובה הודיעה על ביטול 'יום העובד' ברשות • ועד העובדים הארצי של רשות מקרקעי ישראל: "נתקלנו בשעות האחרונות בתופעה חדשה בה מנהלי מרחבים עסקיים בוחרים לפעול בצעדים פיזיים להפרעה בעיצומים. ועד העובדים הארצי לא יישבר"

מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל, עדיאל שמרון / צילום: תמר מצפי
מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל, עדיאל שמרון / צילום: תמר מצפי

ועד העובדים הארצי של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) החריף היום (ב') את הצעדים שהוא נוקט נגד ההנהלה, זאת על רקע שינוי ארגוני שמקדמת הנהלת הרשות ולדברי ועד העובדים לא נעשה בתיאום איתם. בתגובה, הנהלת רמ"י שלחה כעת הודעה לכלל העובדים על ביטול יום העובד לעובדי הרשות.

אחרי שאתמול כללו העיצומים אי קבלת קהל המחוזות השונים של רמ"י, ועד העובדים, בראשו עומדת גיל איזנשטיין-קנה, הנחה היום את העובדים לנקוט בעיצומים נוספים. מדובר בעיצומים הכוללים: אי קבלת קהל בכל המרחבים; לא יתאפשר שיתוף פעולה של העובדים בפגישות והנחיות הקשורות לשינוי הארגוני; לא יינתן מענה טלפוני; לא תתאפשר השתתפות עובדים בפגישות חיצוניות.

בוועד העובדים הארצי טוענים כי בתאריך ה- 22.5.18, הודיעה הנהלת רשות על שינוי ארגוני אותו החלה לממש באופן חד צדדי ומבלי להגיע להסכמות עם נציגות העובדים. עוד טוענים בוועד העובדים כי כדי למנוע הסלמה של המצב, ועד העובדים יזם ניסיונות חוזרים ונשנים ליצור הליך של הידברות אולם הנהלת הרשות לא נענתה לקיום משא ומתן עם הוועד. בהודעה שנשלחה לכלל העובדים מטעם הועד ברשות נכתב בין היתר כי : "עובדי רשות מקרקעי ישראל מצרים על ההתנהלות הדורסנית של הנהלת הרשות בעת הזו. בצעדיה החד צדדיים, ב״גזירות״ חדשות לבקרים, מייצרת ההנהלה חוסר שקט פנימי בקרב העובדים והסטת הריכוז של העובדים מהמשימה הלאומית של הגדלת היצע הדיור. אנו חוזרים וקוראים להנהלת הרשות לחדול מנקיטת צעדים חד צדדיים ולחזור לשולחן המשא ומתן". במקביל, בוועד העובדים גם מלינים על כך שבהנהלת הרשות מנסים לפגוע בעיצומים.

כאמור, בתגובה לעיצומים נשלחה לעובדים ההודעה הבאה מטעם הנהלת רמ"י, עליה חתום סמנכ"ל מנהל ומטה רמ"י דוד מזרחי: "כידוע, בשבועיים האחרונים, קיימנו מספר פגישות עם ועד העובדים ברוח טובה, ואף התקרבנו לקראת הסכמות ברוב הסוגיות שעמדו במחלוקת. על רקע האמור, עדכנו בשבוע שעבר כי הנהלת הרשות החליטה לקיים את יום העובד. קיווינו כי הדבר אכן יתאפשר. לצערנו מאחר והוחלט על נקיטת עיצומים הרי שאין במצב דברים זה, אפשרות לקיים את יום העובד כמתוכנן. אני לא רואה דרך בה העובדים מפסיקים מתן שירות לציבור ביום אחד, וחוגגים את יום העובד למחרת. אני מצר מאד על התדרדרות מערכת היחסים שבין הנהלת הרשות לעובדיה, ללא כל סיבה הגיונית נראית לעין ומשיקולים לא עניינים. זאת בפרט לאחר תקופה ארוכה של שיתוף פעולה פורה שהניב אך תוצאות טובות לארגון על כל רבדיו. הנהלת הרשות תמשיך לפעול בנחישות לקידום מטרות הרשות, העובדים ולמען אזרחי מדינת ישראל".

נזכיר כי הרקע לעיצומים של עובדי הרשות הוא קידום צעדים ארגוניים חדשים כעת שישפיעו על העובדים. השינוי העיקרי מהמתווה המקורי של הרפורמה ברמ"י עליה הוכרז ב-2009, מתבטא בהכפפת גורמי השרות וגורמי השמירה על הקרקע באופן ישיר למנהלי המרחבים העסקיים, במקום למנהלי החטיבות. השינוי הוא תוצאה של המלצות חברת הייעוץ מקנזי, והוא אושר בהחלטת ממשלה המאפשרת לבצע "התאמות ארגוניות" במסגרת הרפורמה ברמ"י, כדי להתמודד עם מה שהוגדר כ"סרבול וקושי בקבלת החלטות", הגורם לעיכוב בקידום נושאי הליבה של רמ"י, דהיינו שיווק הקרקעות.

מחלוקת נוספת בין העובדים ובין ההנהלה נוגעת להחזרת המוקד הטלפוני החיצוני לפניות הציבור לתוך עבודת רמ"י והפעלתו על ידי העובדים, מהלך המתחייב מפסק דין שניתן לאחרונה לבקשת ועד העובדים הארצי וההסתדרות. יש עובדים המציעים לדחות את קיום פסק הדין לשנה לצורך היערכות וגיוס עובדים חדשים, ואילו הוועד הארצי, בתמיכת ההסתדרות, דורש יישום מיידי וטוען כי ייווצר עומס חדש וקשה על העובדים.

מהנהלת רמ"י נמסר בתגובה: "במסגרת מאמצי הנהלת רמ"י לשפר ולייעל את השירות לקהל ובמסגרת ההיערכות הנדרשת לקראת סגירת המוקד הטלפוני החיצוני, אותה יזם ועד עובדי רמי, הוחלט על הוספת יום קבלת קהל, בנוסף לשני הימים הקיימים כיום, במשרדי הרשות. הודעה על כך פורסמה לקהל במהלך השבועות האחרונים. ועד עובדי רמ"י מתנגד לכך ללא כל סיבה הגיונית ומוצדקת, למרות שהוא יזם את סגירת המוקד החיצוני. החלטת הוועד שלא למלא אחר הוראות ההנהלה בלתי נכונה ופוגעת בציבור הרחב ובעובדי הרשות. הנהלת הרשות תמשיך לפעול על מנת לשפר את השירות, לייעל את תהליכי העבודה ולממש את מטרות הרשות למען אזרחי מדינת ישראל.

"הניסיון המצטבר שנרכש באופן מעשי, מאז יישום הרפורמה לפני 5 שנים, ובמסגרת בדיקה שנערכה ברשות בדבר מימושה, עלה - באופן טבעי - הצורך בביצוע התאמות ותיקונים קלים לשינוי הארגוני המהותי שבוצע. במסגרת זו אף הוזמן דוח של חברת מקינזי, חברה חיצונית מומחית ובלתי תלויה שהצביע על השינויים וההתאמות הנדרשים. הללו הובאו לאישור הממשלה וזכו לאישורה. כל זאת במטרה לטייב ולייעל את עבודת רשות מקרקעי ישראל, לשפר את השירות לאזרחים, את השמירה על מקרקעי ישראל ואת הגדלת היצע יחידות הדיור ולקדם את מטרות רמ"י. ההתאמות המדוברות אינן פוגעות במעמד העובדים ובשכרם ואנו מנהלים עימם שיח שוטף ורציף. יחד עם זאת מדובר בפעולות שהינן בסמכות הנהלת הרשות במסגרת אחריותה לפעילותה השוטפת של הרשות".