S&P מעלות מורידה את דירוג אורון: "עלייה בסיכון הפיננסי"

חברת הדירוג: "הערכתנו לפרופיל הסיכון העסקי מוגבלת בשל היקף פעילות מצומצם יחסית שמגביר את התלות של החברה במספר פרויקטים בודדים"

חברת אורון / צילום: איל יצהר
חברת אורון / צילום: איל יצהר

שלוש שנים לאחר הנפקת החוב הציבורית הראשונה בבורסה של קבוצת הנדל"ן והתשתיות אורון, שחיקת היחסים הפיננסיים שלה הובילה את חברת הדירוג S&P מעלות להעביר את דירוג האג"ח של החברה לקבוצת ה-B, עם הורדתה בדרגה אחת, מ-A מינוס ל-BBB פלוס, בתחזית יציבה. בעקבות הורדת הדירוג לאג"ח, הנושאת ריבית שנתית של 3.9%, יתווסף תשלום של 0.25% על יתרת קרן האג"ח (ל-4.15%), שהיקפה הנוכחי עומד על קרוב ל-120 מיליון שקל.

כאמור, במעלות מייחסים את הורדת הדירוג ל"עלייה בסיכון הפיננסי כתוצאה מעלייה במינוף ושחיקה ביחסי הכיסוי של הקבוצה, וכן מתנודתיות ביחסים הפיננסיים הגבוהה מהערכותינו הקודמות". לפי חברת הדירוג, בשנה החולפת אורון הציגה "שחיקה בביצועים התפעוליים, המשתקפת בין היתר בירידה בשיעור הרווח הגולמי בתחום הקבלנות...ובירידה בשיעור הרווח הגולמי בתחום תעשיית חומרי בנייה". לפי מעלות, שחיקה זו נמשכה גם בפתיחתה של השנה הנוכחית, ועיקרה מיוחסת "להתארכות פרויקט אגירה שאובה (בגלבוע א.ל) ולהוצאות נוספות בו, וכן לעלייה בהוצאות הייצור בתחום תעשיית חומרי בנייה".

עוד מציינים בחברת הדירוג כי "הערכתנו לפרופיל הסיכון העסקי מוגבלת בשל היקף פעילות מצומצם יחסית שמגביר את התלות של החברה במספר פרויקטים בודדים המהווים חלק ניכר מצבר ההזמנות. תלות זו חושפת את הרווחיות ואת תזרימי המזומנים לתנודתיות גבוהה כתוצאה משינויים בסביבה העסקית (למשל עלייה במחירי התשומות), מחריגה מהתקציב, מחשיפה ללקוח/פרויקט מהותי ועוד".

כן במעלות "רואים את היעדר הפיזור הגיאוגרפי בתחום התעשייה, עם ריכוזיות באזור הדרום המאופיין ברמת תחרות גבוהה, כגורם המגביל את הפרופיל העסקי של החברה".

יחד עם זאת, במעלות מציינים כי פרופיל הסיכון העסקי של החברה מושפע לחיוב מ"יכולות מוכחות" של אורון בתחום התכנון והביצוע בפרויקטים של תשתיות מסוגים שונים, וכן מציינים שם כי אורון "ערוכה להתמודד על פרויקטים בהיקפים בינוניים וגדולים. הערכתנו ליכולות החברה נתמכת על-ידי הניסיון רב השנים של קבוצת אורון בשלושת תחומי הפעילות שלה: ענף קבלנות הביצוע לתשתיות (מאז 1999), ענף תעשיות חומרי הבנייה (מאז 2003) וענף הייזום למגורים בישראל (מאז 2008)".

עוד רואים בחיוב במעלות את "ההשקעות ההוניות הגבוהות שהחברה ביצעה בשנים האחרונות, שכוללות ציוד מחצבות, מערך משאיות הובלה והקמת מפעלי בטון ואספלט ומערך גריסה", וסבורים כי השקעות אלו "מגדילות את פוטנציאל הצמיחה של החברה".

תחזית הדירוג היציבה של מעלות משקפת את הערכתם ולפיה אורון "תשמור על היקפי פעילות הולמים, בהתאם לתרחיש הבסיס, בד בבד עם שיפור ברווחיות בתחום הקבלנות ובתחום תעשיית חומרי הבנייה בשנה הקרובה".

ההכנסות צנחו ואורון עברה להפסד

אורון, הנמצאת בשליטתם של האחים גילי ויואל עזריה, הצטרפה לזירת המסחר המקומית בתחילת חודש יוני 2015, אז גייסה כ-140 מיליון שקל בהנפקת מניות ואג"ח. מאז ההנפקה נחלשה מנייתה בכ-15% והיא משקפת לאורון שווי נוכחי של כ-250 מיליון שקל.

סדרת האג"ח שלה, שנחלשה היום בכ-0.5% עלתה בתקופה זו בשיעור דומה (כ-15%) והיא נסחרת היום בתשואה של כ-3%.

בסיכום הרבעון הראשון של השנה, הכנסותיה של אורון צללו ב-55% ל-135 מיליון שקל והיא עברה להפסד של יותר מ-3 מיליון שקל, אחרי רווח נקי של קרוב ל-8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר השחיקה בפעילות השוטפת הרבעונית יוחס לירידה במכירת דירות ובמגזר התשתיות הושפע לשלילה מסיומי פרויקטים ומירידה בהיקף ביצוע עבודות.

בסיכום 2017 הכנסות החברה טיפסו ב-25% ל-870 מיליון שקל, ולמרות זאת היא סבלה משחיקה ברווחיות, כך שהרווח הנקי שלה צנח ב-40% ועמד על פחות מ-12 מיליון שקל.

צרו איתנו קשר *5988