loading
למה חשבון החשמל שלנו לא יוזל למרות הרפורמה?
22 שנה לקח לרפורמה בחברת החשמל להבשיל. זה בהחלט אירוע היסטורי, אבל אנחנו לא נרגיש אותו בחשבון החשמל שלנו בעתיד הקרוב
01:58 10/07/2018 15:09
לכל כתבות ארכיון וידאו >>