הלמ"ס מעדכנת את נתוני הצמיחה: ב-2018 התמ"ג עלה ב-3.4%

מאחורי נתוני הצמיחה המרשימים עומד זינוק מטאורי בהוצאה לרכישת כלי רכב פרטיים • יבוא הסחורות והשירותים עלה ברבעון הראשון השנה ב-20.7%

רכב חדש / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב
רכב חדש / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעדכנת שוב כלפי מעלה את קצב צמיחת המשק בשלושת החודשים הראשונים של השנה: על-פי עדכון שלישי של נתוני הצמיחה של המשק עלה התוצר המקומי הגולמי בחודשים ינואר עד מארס בשיעור שנתי של 4.7% (4.5% באומדן הקודם), לאחר עלייה של 4.6% ברבעון האחרון של 2017 ועלייה של 4.3% ברבעון השלישי. התוצר המקומי הגולמי ללא מסים נטו על היבוא, שלא הושפע מהעלייה בהכנסות ממסים בגלל הגידול ביבוא כלי הרכב, עלה ברבעון הראשון השנה ב-3.4%.

מאחורי נתוני הצמיחה המרשימים עומד זינוק מטאורי בהוצאה לרכישת כלי רכב פרטיים שתרמה לגידול של 10% בהוצאה לצריכה פרטית, שהיא המרכיב הגדול ביותר בחישוב התוצר המקומי. על-פי העדכון הנוכחי הוצאה על כלי רכב פרטיים עלתה ברבעון הראשון של 2018 ב-266.6% בחישוב שנתי (38.4% בחישוב רבעוני), לאחר ירידה של 25.3% (7.0% בחישוב רבעוני) ברבעון הקודם. במאמר מוסגר נציין כי על-פי יבואני הרכב לא נרשמו מכירות יוצאות דופן של כלי רכב בתקופה שעליה מדברת הלמ"ס, בהשוואה לרבעון הראשון של 2017.

על-פי העדכון שפורסם היום יצוא הסחורות והשירותים עלה ברבעון הראשון של 2018 ב-6.1% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 10.0% בחישוב שנתי ברבעון הקודם. העלייה ביצוא ברבעון הראשון של 2018 משקפת עלייה ביצוא השירותים של 15.4% בחישוב שנתי ועלייה של 7.7% ביצוא הסחורות.

ההשקעה בנכסים קבועים (למעט אוניות ומטוסים) עלתה ברבעון הראשון של שנת 2018 ב- 6.3% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 1.4% בחישוב שנתי ברבעון הקודם. ואולם העלייה בהשקעה בנכסים קבועים משקפת עלייה של 317.3% בחישוב שנתי בהשקעה בכלי תחבורה יבשתיים בעוד שההשקעה במכונות וציוד ירדה ב 9.2%, ההשקעה בבניה למגורים ירדה ב- 16.7%, וההשקעה במוצרי קניין רוחני ירדה ב-3.1% בחישוב שנתי .

יבוא הסחורות והשירותים עלה ברבעון הראשון השנה ב-20.7%, לאחר עלייה של 5.5% ברבעון הקודם. יבוא הסחורות האזרחיות עלה ב-20.9% בחישוב שנתי ויבוא השירותים (הכולל יבוא שירותי תכנה, תחבורה, תקשורת וכד' ויבוא שירותי תיירות) עלה ב-11.2% בחישוב שנתי.