דיסנצ'יק: להדיח בכירים בכלל; החברה דוחה הטענות

עידו דיסנצ'יק, לשעבר יו"ר ועדת ההשקעות של התיק המשתתף ברווחים בכלל ביטוח, שלח תכתובות כנגד בכירים בחברה לרשות שוק ההון, אך זו אינה רואה פגם בפעילות שאותה הוא תוקף • החברה מתרה בו כי המשך הטענות אף עלול להוות לשון הרע כנגד אותם בכירים

עידו דיסנצ'יק / צילום: יוסי כהן
עידו דיסנצ'יק / צילום: יוסי כהן

הסערות שפוקדות את צמרת כלל ביטוח  בשנה החולפת, שבשיאן פרש המנכ"ל הקודם איזי כהן בתום הליך רווי אמוציות, תוך שחלק ניכר מההנהלה עזב את החברה, מסרבות להיפסק. לידי "גלובס" הגיעה חליפת מכתבים שבהם מפורטות טענות חריפות מצד מי שהיה יו"ר ועדת ההשקעות של הפוליסות המשתתפות ברווחים של כלל ביטוח, עידו דיסנצ'יק, כנגד בכירים שלכאורה התערבו בתחום ההשקעות בחברה. דיסנצ'יק קורא להדיחם, והחברה מצדה דוחה את טענותיו על הסף. כמו כן, שלח דיסנצ'יק תכתובות בנושא לרשות שוק ההון, שקרוב לוודאי לא מתרשמת מטענותיו ואינה רואה כל פגם בפעילות הגורמים שאותם הוא תוקף. 

בצמרת החברה אף פנו בעקבות מכתביו של דיסנצ'יק למומחה ששכר הדירקטוריון, שהתרה בו בימים האחרונים כי המשך הטענות אף עלול להוות לשון הרע כנגד בכירים בחברה: "הגם שאינך עוד נושא משרה בחברה, הרי שחלה עליך חובת זהירות כלפיה שלא לעשות, בין היתר, מעשים העלולים לפגוע בה, באורגנים המוסמכים שלה (ובכלל זה נושאי משרה בה) או בשמם הטוב".

ככל הידוע שורשי העימות נעוצים בכך שמשה ארנסט, המשנה למנכ"ל וראש המטה בחברה (שבקרוב צפוי להתמנות לראש חטיבת חיסכון לטווח ארוך), והדר ברין וייס, היועצת המשפטית של כלל ביטוח, הגיעו לוועדות שעסקו בנוהלי השקעה, מה שלדברי מקורבים לחברה גרם תרעומת אצל ראשי הוועדות, שטענו כלפי השניים כי הם מתערבים במקום לא להם. 

בסביבת החברה מסבירים כי שתי הוראות רגולטוריות הנחו את ארנסט ואת ברין וייס בבואם לוועדות. האחת היא נייר עמדה שפרסמה הממונה על שוק ההון באוקטובר 2016, ביחס לביקורות שנערכו בשורה של גופים מוסדיים בעניין פיקוח על פעילות ההשקעות. במסגרת זו עלו פרקטיקות לקויות שהתגלו בביקורות בגופים מוסדיים, בקשר עם פעילות ועדות ההשקעה, ושחלקן קשורות לממשל התאגידי. ההוראה השנייה היא טיוטת תקנות על ועדת השקעות, שפורסמה בספטמבר 2017. 

המספרים של כלל ביטוח
 המספרים של כלל ביטוח

המאבק החל במהלך אוקטובר האחרון, אז פנה דיסנצ'יק, שאז עוד היה יו"ר ועדת ההשקעות המרכזית בקבוצת כלל ביטוח, יחד עם יונתן עירוני, יו"ר ועדת ההשקעות של הפנסיה והגמל של כלל ביטוח, למבקר הפנים בכלל ביטוח, בבקשה להביא לידיעתו של המבקר אירוע שהתרחש בוועדת ההשקעה של הפוליסות המשתתפות ברווחים כחודש קודם לכן, בנושא אישור "נוהל ועדות השקעה".

בתכתובת שהגיעה לידינו מוצג האירוע כמחלוקת שנתגלעה בין גורמי המטה בחברה (ארנסט וברין וייס), האחראים על אסדרת נהליה וכל עבודת מזכירות החברה, לבין הגורמים מפעילות ההשקעות. האחרונים כתבו בין היתר, כי "במהלך הישיבה, לאחר שהסתיים הדיון בנושא נוהל ועדות ההשקעה, התפרצו לישיבה המשנה למנכ"ל החברה משה ארנסט והיועצת המשפטית הדר ברין וייס", וזאת בבקשה להתייחס לדברים שנאמרו קודם בדיון ושדווחו להם על-ידי מי מכפיפיהם. עוד כתבו, כי "עוד באותו יום בערב אחרי הישיבה, התקשר ארנסט לאחד הדח"צים החבר בוועדה וניסה להשפיע עליו".

תוך זמן קצר הגיב לפנייה מבקר הפנים, שאמר שטענה אחת כלל אינה דורשת בדיקה (העברת מידע על-ידי עובד לממונה עליו בתחום תפקידיהם), ושהטענה השנייה דורשת בחינה משפטית (פנייה לדירקטור או חברת ועדת השקעות). על פי גורמים מעורים, בחודשים שלאחר מכן השתכנעו בחברה בכך שאין דרמה כפי שהוצג על-ידי דיסנצ'יק, שככל הידוע שב וקרא להדיח את ארנסט ואת ברין וייס גם במכתבים נוספים ששלח.

נוסף על כך, בדצמבר האחרון פנתה דח"צית החברה בוועדות ההשקעה בכלל ביטוח לוועדות הביקורת בקבוצה, באומרה כי ארנסט קיים עימה שיחה שבה נדונו לכאורה ניגודי עניינים פוטנציאליים בהחלטות השקעה, אך גם כאן מצא מבקר הפנים כי לא היה כשל, וזאת לאחר שדן בנושא עם ראשי ועדות הביקורת בקבוצה.

נוסף על אלה, במארס האחרון הוקמה בכלל ביטוח ועדת איתור למשרת מנכ"ל החברה, לאחר הודעת הפרישה של איזי כהן, ועוד באותו חודש פנה דיסנצ'יק ליו"ר קבוצת כלל, דני נוה, בטענה כי ברין וייס משתתפת בדיוני ועדת האיתור, למרות שהייתה שותפה לאירועים שהועלו במכתבו כאמור, ולמרות שוועדת האיתור עוסקת במינוי מי שהיא תהיה כפופה לו.

לטענת דיסנצ'יק, שסיים את עבודתו בכלל ביטוח בסוף 2017, ברין וייס לא יכלה להשתתף בדיוני הוועדה. כך, בעוד שדיסנצ'יק המשיך לשטוח את טענותיו, הגם שיתר האורגנים בחברה לא רצו בכך, פנה דירקטוריון החברה לחוות דעת חיצונית מעו"ד ד"ר איל גבע, ממשרד מטרי מאירי ושות'.

 גורם בסביבת כלל ביטוח אומר, כי הפניות מצד דיסנצ'יק לא מצריכות כל שינוי מהותי בפעילות כלל או מי מאנשיה. "אין קשר בין מה שאנו מכירים מעולמות של כשלים תאגידיים למה שקרה פה", אמר גורם מעורה, שהוסיף כי "אי אפשר להכניס את המערכות לטירוף על כל עניין של סדרי דיון. לא נפל פגם מהותי ואפילו לא היה נדרש להגיע למצב של חוות דעת".

דיסנצ'יק מונה לתפקידו כיו"ר ועדת ההשקעות של ההתחייבויות תלויות תשואה, המוכרות כפוליסות המשתתפות ברווחים, עוד בימי נוחי דנקנר, בעל השליטה הקודם בקבוצת אי.די.בי (השולטת בכלל ביטוח). אגב, כיום יו"ר ועדת ההשקעות בפוליסות המשתתפות ברווחים של כלל ביטוח הוא פרופ' רפי מלניק.

תחילת הפרשה עוד בימי המנכ"ל הקודם איזי כהן, שבתחילת החודש הוחלף על-ידי יורם נוה, לאחר שגבר על ענת לוין, מנהלת ההשקעות הראשית של הקבוצה עד לאחרונה. לוין, שבעבר הייתה מקורבת מאוד למנכ"ל כהן, עד שיחסיהם עלו על שרטון, היא מנהלת דומיננטית מאוד, והיא ניהלה בכלל ביטוח לצד כל מערך ההשקעות גם את חטיבת המימון והפיננסים.

מכלל ביטוח נמסר כי "תלונותיו של מר דיסנצ'יק נבדקו הן על-ידי מבקר החברה והן באמצעות חוו"ד חיצונית של עו"ד אייל גבע ממשרד מטרי מאירי, לשעבר ראש תחום ממשל תאגידי ברשות ני"ע, ונמצא כי לא נפלו פגמים בממשל התאגידי או בהתנהלות נושאי המשרה בחברה.

"זאת ועוד, פועלם של שומרי הסף בחברה הייתה ועודנה מתוך אחריותם לנהלי הממשל התאגידי בוועדות ההשקעה, בין היתר בעקבות המלצות רשות שוק ההון. לנוכח הטיפול הממצה שנעשה בחברה לא נמצא מקום לביצוע בדיקה נוספת בנושא".

בסביבת דיסנצ'יק בחרו שלא להגיב היום, בהסבירם שהוא מחויב לסודיות ביחס לתקופתו בכלל ביטוח. 

צרו איתנו קשר *5988