לעצור את אפליית חולי הסרטן

למרות זעקתן של קופות-החולים, יש להחזיר תרופות מצילות חיים לביטוחים 

 

 

סגן שר הבריאות, יעקב ליצמן / צלם: תמר מצפי
סגן שר הבריאות, יעקב ליצמן / צלם: תמר מצפי

סגן שר הבריאות, הרב יעקב ליצמן, הודיע כי בכוונתו להחזיר תרופות מאריכות ומצילות חיים לביטוחים המשלימים בקופות-החולים. עמדתו של ליצמן אינה מפתיעה - סגן השר מוביל כבר מספר שנים מהלך להחזרת תרופות אלה למבוטחי הקופות. מה שכן הפתיע הוא עמדתן של קופות-החולים, בהובלת שירותי בריאות כללית, שהביעה את התנגדותה למהלך. זו אותה קופת-חולים, שנציגיה זעקו ובצדק בכנסת את זעקת החולים, כי "בעלות של פחית" אפשר לספק תרופות מאריכות ומצילות חיים ל-80% מציבור המבוטחים בביטוחים המשלימים.

הוצאתן של תרופות מאריכות ומצילות חיים לפני כעשור מהביטוחים המשלימים, יצרה הפליה קשה של חולי הסרטן בישראל. תחת ההגדרה של "תרופות מאריכות ומצילות חיים" נאסר בחוק על קופות-החולים לספק במסגרת הביטוחים המשלימים תרופות אונקולוגיות מתקדמות, כך שחולי הסרטן היו והם הנפגעים העיקריים. בעוד לכל הסובלים ממחלות כרוניות אחרות קיימת אפשרות לקבל תרופות מחוץ לסל במסגרת הביטוחים המשלימים, מחולי הסרטן ניטלה/נשללה אפשרות זו.

הביטוחים המשלימים, שלהם שמות שונים בהתאם לקופת-החולים שבה מבוטחים - מושלם, פלטינום, מכבי שלי, עדיף, שיא וכו' - לא היו יכולים להתקיים בשוק הפרטי. על אף שמדובר בביטוח שההצטרפות אליו היא וולונטרית ודורשת תשלום חודשי נוסף, זהו ביטוח המבוסס על עקרונות של ערבות הדדית ושוויון. לדוגמה, היחס למבוטחים הוא שווה ללא חיתום וללא תנאים התלויים במצב הרפואי. ניתן להצטרף אליו בכל עת וגיל, ולמעשה מתקיים סבסוד סוציאלי צולב של קבוצות אוכלוסייה שונות עם רמת סיכון שונה.

כ-80% מהאזרחים בישראל מבוטחים בביטוחים משלימים בקופות-החולים. במסגרת זו הם זוכים לבחירת רופא לניתוחים, לחוות-דעת שנייה, לתרופות ולחיסונים חדשניים ומתקדמים, שאינם כלולים בסל הבריאות הממלכתי. אם כן, ברור מדוע גם הביטוחים המשלימים מוסדרים תחת "חוק ביטוח בריאות ממלכתי" וכפופים למשרד הבריאות, ולא לאגף שוק ההון והביטוח במשרד האוצר, שכן מדובר דה-פקטו ב"רשת ביטחון" לסל הבריאות הממלכתי ולהרחבה שלו בפועל.

רק כדי לסבר את האוזן, מדובר ב"רשת ביטחון" שעל-פי דוח משרד הבריאות מממנת שירותי בריאות למבוטחיה בהיקף של 3.6 מיליארד שקל בשנה, מתוכם יותר מחצי מיליארד שקל רק על תרופות וחיסונים שאינם נכללים בסל הציבורי. אבל זה מכסה כל מחלה, אלא אם חליתם בסרטן. כי אז גם במקרים שבהם התרופות שלכם הוגדרו כ"חיוניות ביותר" אך לא נכללו בסל הממלכתי בשל מחסור בתקציב, לא תזכו לקבל אותן במסגרת הביטוח המשלים.

קופות-החולים מבינות את המשמעות של ההפליה הזו. על-פי הנתונים שהציגה 'כללית' בשנת 2014, מחצית מחולי הסרטן שקיבלו תרופות אונקולוגיות במסגרת הביטוחים המשלימים, טרם האיסור בחוק, והמשיכו לקבל אותן בשנים שלאחר מכן, נותרו בחיים!

המשמעות קשה ביותר - אלפי חולי סרטן נותרו לאורך העשור האחרון ללא מענה תרופתי, ושילמו את המחיר הכבד ביותר מאז ניטלה מהם הזכות לרשת הביטחון של הביטוחים המשלימים.

נותר לכולנו לקוות שעמדתן של קופות-החולים נועדה למטרות טקטיות בלבד, על-מנת לשפר עמדות לקראת המו"מ על השיפוי שיקבלו על הרחבת הסל של הביטוח המשלים לתרופות מאריכות ומצילות חיים. תפקידן של קופות-החולים הוא לייצג גם את האינטרס של המבוטחים, מי שמבינות שהפליית חולי הסרטן נולדה בחטא, וחובתן לעצור אותה.

הגיעה העת לתקן עיוות זה בחוק, ולהחזיר התרופות לחולי הסרטן לסל הביטוחים המשלימים. בה בעת יש להקים קרן משותפת לביטוחים, לאוצר ולמשרד הבריאות, שתדאג לממן את אותן תרופות גם למי שעדיין אין רשת ביטחון של הביטוחים משלימים.

■ הכותב הוא פרופסור במחלקה לניהול מערכות בריאות באוניברסיטת אריאל; כיהן בעבר כמנכ"ל קופת-חולים מאוחדת.