פי גלילות תובעת את רמ"י בגין הסכם פינוי מסוף הדלקים

לפי הנטען בכתב התביעה, תמורת התחייבות החברה להפסיק את פעילות הניפוק והאחסון במסוף גלילות, התחייבה רמ"י לפצות את החברה במישורים שונים, שפורטו באופן ברור בתנאי ההסכם בין הצדדים - אך הפרה את התחייבותה

מתחם פי גלילות / צילום: תמר מצפי
מתחם פי גלילות / צילום: תמר מצפי

חברת פי גלילות מסופי נפט וצינורות בע"מ ("פי גלילות") - שמחצית מהון מניותיה (המוקצה) מוחזקות בידי מדינת ישראל, והמחצית השנייה שלה מוחזקת על-ידי החברות פינת גלילות בע"מ ורובע גלילות בע"מ - תובעת את רשות מקרקעי ישראל (רמ"י). 

עניינה של התביעה, שהוגשה אתמול (ב'), הוא בהסכם שנחתם, לפי הנטען, בין פי גלילות לרמ"י בשלהי חודש דצמבר 2002, שנועד היה להסדיר את הפסקת הפעילות ופינוי מסוף הדלקים של פי גלילות, אשר ישב על אדמות מדינה שהוחכרו. זאת, כנגד קבלת התחייבות חוזית מרמ"י לפיצוי פי גלילות עקב סגירת המסוף והפסקת פעילותו.

בהקשר זה נזכיר כי פי גלילות עסקה עד שנת 2007 במתן שירותי תשתית למשק הדלק במדינה, שעיקרם קליטת תזקיקי דלק, אחסונם וטיפולם. עד לסוף פברואר 2003 שימש מסוף החברה בצומת גלילות ברמת השרון לפעילות זו. הפסקת הפעילות של מסוף גלילות בראשית שנת 2003, ופירוק מיכלי הדלק ומתקנים אחרים שהיו במסוף, נעשו, לפי כתב התביעה, על סמך ובעקבות הסכם שנחתם עם רמ"י (בשמה הקודם המינהל) בחודש דצמבר 2002.

רמ"י הבטיחה בנייה רחבת-היקף

את כתב התביעה הגישה פי גלילות באמצעות עורכי הדין דן בן-נר ועופר דורון. בתביעה טוענת פי גלילות כי במסגרת הסכם שנחתם עם רמ"י, ועל-מנת לקדם תב"ע חדשה (רש/800), לבנייה של מגורים ותעסוקה שיזם רמ"י בכלל מתחם פי גלילות בהיקף של כ-1,870 דונם, הוסכם בין הצדדים על סגירת מסוף גלילות והפסקת הפעילות העסקית בו של ניפוק ואחסון דלקים.

לפי הנטען בכתב התביעה, תמורת התחייבות החברה להפסיק את פעילות הניפוק והאחסון במסוף גלילות, התחייבה רמ"י לפצות את החברה במישורים שונים, שפורטו באופן ברור בתנאי ההסכם עם רמ"י.

לפי הנטען, פי גלילות קיימה את מלוא התחייבויותיה לפי ההסכם. בהתאם, החברה הפסיקה את פעילותה העסקית וסגרה את המסוף מאז חודש מרץ 2003. בנוסף טוענת החברה כי השביתה את המסוף מכל פעילות תשתית במשק הדלק.

מנגד טוענת החברה כי בשעה שביקשה מרמ"י לקיים את חיוביו כלפיה, הסתבר לה להפתעתה כי רמ"י מפר באופן שיטתי ומתעלם מחיוביו, "כאילו הוראות ההסכם המגלמות התחייבות כלפי החברה אינן מחייבות אותו".

הוגשו תביעות נוספות

תביעה זו של פי גלילות מצטרפת למספר תביעות נוספות שהוגשו על-ידי החברה מאז חתימתה על ההסכם. אלה נועדו לאכוף על רמ"י לקיים את חיוביו מכוח הסכם 2002.

לפי החברה, ניסיון החיים מלמד "כי רק באמצעות תביעות משפטיות ניתן לאכוף על המינהל (רמ"י - מ' ש') את קיום התחייבויותיו לפי ההסכם". זאת, בעוד שפי גלילות, כך לפי טענתה, "קיימה את התחייבויותיה על-פיו בסמוך לאחר חתימתו".

לפי הנטען בכתב התביעה, במסגרת ההסכם מול רמ"י התחייב האחרון, בין היתר, להקצות לפי גלילות קרקע חלופית בפטור ממכרז, לשם העתקת פעילות מסוף הדלקים למתקן חלופי, אשר יאפשר לחברה להמשיך פעילותה העסקית בניפוק ואחסון דלקים, חלף הפעילות שהופסקה במסוף גלילות.

עוד טוענת פי גלילות כי למרות שפנתה והגיעה עד לדרגים הגבוהים ביותר ברמ"י, לא רק שלא זכתה שיבוצע ההסכם בעניינה, אלא גם לא זכתה לקבל כל תגובה או תשובה מאותם גורמים. 

מרשות מקרקעי ישראל נמסר בתגובה: "התביעה טרם התקבלה אצלנו. כשתתקבל, נלמד אותה ונגבש התייחסות".

צרו איתנו קשר *5988