נתיבים דרום: א. דורי בנייה מסרבת להעביר לנו 6 מיליון שקל

חברת הבנייה בבעלותו של עמוס לוזון מסרבת להעביר לחברת נתיבים דרום 6 מיליון שקל בגין עבודות שונות שביצעה נתיבים בין 2011 ל-2013 בתחנת הכוח דוראד • סביב תחנת הכוח מתנהלים מספר הליכים משפטיים נוספים

חברת א. דורי בנייה בע"מ בבעלות עמוס לוזון מסרבת להעביר לחברת נתיבים דרום בע"מ 6 מיליון שקל אותם היא חייבת לה מכוח פסק דין שניתן על-ידי שופטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב איריס לושי-עבודי, בגין עבודות שביצעה נתיבים בשנים 2011-2013 הקשורות לתחנת הכוח דוראד.

נזכיר כי סביב תחנת הכוח מתנהלים מספר הליכים משפטיים, בארץ ובעולם. המתוקשר מביניהם (לאו דווקא החשוב), הוא בוררות המתבררת בפני השופטת לשעבר הילה גרסטל. במסגרת אותה בוררות העלתה חברת דורי אנרגיה טענות קשות נגד חברת האנרגיה אדלקום ושותפתה, חברת זורלו הטורקית. בחודש יולי האחרון פורסם כי אדלקום ביקשה מגרסטל לפסול עצמה. זאת, לאור התייעצות של האחרונה עם בא-כוחה של אדלקום, עו"ד אייל רוזובסקי, בקשר לדרך הפעולה הרצויה ב"תיק 1270" בו עלה החשד כי עד המדינה בתיקי ראש הממשלה, ניר חפץ, הציע לגרסטל באמצעות יועץ התקשורת, אלי קמיר, לתמוך בה במירוץ לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה בתמורה לתמיכה של גרסטל בסגירת תיק החקירה של שרה נתניהו בפרשת המעונות. גרסטל דחתה הבקשה ועל החלטתה הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי בתל-אביב שטרם ניתנה בו הכרעה.

אם נחזור לסכסוך בין נתיבים לדורי בנייה, נזכיר כי דורי בנייה הגישה לבית המשפט העליון ערעור על פסק הדין של המחוזי. אולם, בקשתה של דורי לעכב את פסק הדין נדחתה בחודש יולי האחרון על-ידי שופטת בית המשפט העליון ענת ברון.

חרף העובדה שהעליון לא אישר את עיכוב הביצוע, מסרבת כאמור דורי בנייה להעביר את מיליוני השקלים אותם הם חבים לנתיבים. בכדי "להכשיר" את העיכוב בהעברת הכספים, הגישה דורי בנייה לבית המשפט העליון בקשה לעיון מחדש בהחלטה בבקשה לעיכוב ביצוע. זאת, לטענת דורי בנייה, נוכח עובדות חדשות שהתגלו לה לאחר החלטת בית המשפט העליון, לרבות עובדות העולות מניתוח פסק הבוררות הזמני שניתן בהליך המתקיים בלונדון בין דורי בנייה לבין מזמינות העבודה (חברת "וודגרופ").

נתיבים דרום, אשר איננה מחויבת להמתין להכרעת בית המשפט בבקשה לעיון מחדש, פתחה לאחרונה, באמצעות באי-כוחה, עוה"ד דיבון פרקש ושירה מרקוביץ ממשרד צברי פרקש ושות', עורכי דין, תיק הוצאה לפועל נגד דורי בנייה. זאת, בין השאר, במטרה לגבות את החוב העצום כלפיה.

בהתאם, הטילה נתיבים עיקולים על כלל נכסי דורי בנייה המצויים בידי צדדי ג' כאלה ואחרים, ובאלה, בין היתר: בנקים (HSBC), קופות גמל, חברות בנייה שונות (גינדי), קבוצת עמוס לוזון ומשרדי עורכי דין מוכרים (נשיץ, ברדס, אמיר ומשרד גורניצקי). כאשר ממידע המצוי בידי "גלובס" עולה כי הצדדים השלישיים בעניינם התבקשו צווי העיקול, הייתה (או יש להם) מערכת עסקית מול דורי בנייה, במסגרתה חייבים לה הצדדים השלישיים כספים.

החוב הנוכחי של דורי בנייה לנתיבים, צמח עם השנים מ 5.8 מיליון שקל ללמעלה מ-7 מיליון שקל, כך לפי צווי העיקול.

סכסוך המתנהל בבתי המשפט משנת 2013

בחודש ספטמבר 2013 הגישה חברת נתיבים תביעה נגד חברת דורי בנייה (המהווה את הזרוע הקבלנית של קבוצת א. דורי בע"מ) בסך כ-6 מיליון שקל. וזאת, בגין עבודות עפר, תשתיות ודרכים שבוצעו על-ידה בתחנת הכוח, שהתמורה בגינן לא שולמה לה.

דורי בנייה מצידה לא כפרה בעצם ביצוע העבודות על-ידי נתיבים ואף לא העלתה טענות ביחס לאיכות העבודה או "ניפוח" החשבונות. דורי בנייה התמקדה בהליך בתניית "גב אל גב" בהסכם, שלפיה כל עוד העבודות נושא התביעה לא אושרו על-ידי וודגרופ והתשלום בגינן לא התקבל אצל א.דורי היא אינה חייבת בתשלום לנתיבים.

השופטת לושי-עבודי קיבלה את תביעת נתיבים ודחתה תביעה שכנגד שהגישה דורי בנייה. במסגרת פסק הדין ניתח המחוזי את המשמעות המשפטית שיש לייחס לתניית "גב אל גב". המחוזי קבע כי תניה מסוג זה בהסכמים שבין קבלן ראשי לקבלן משנה (כבענייננו) -לא נועדה להטיל את מלוא הסיכון החוזי על שכמו של קבלן המשנה (נתיבים) - ועל כן אין לפרש את התניה שבהסכם באופן שמאפשר לקבלן הראשי (דורי בנייה) להתחמק מתשלום בכל מצב שבו המזמין (וודגרופ) לא העביר לו כספים.

בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין של השופטת לושי-עבודי נדחתה כאמור על-ידי בית המשפט העליון ולאחרונה הוגשה על החלטה זו בקשה לעיון חוזר בהחלטה הדוחה את עיכוב הביצוע.

יצוין כי העובדה שפסק הדין המחוזי לא עוכב אינה מלמדת דבר על סיכויי הערעור של דורי בנייה. זאת, נוכח הערתה של השופטת ברון כי - "דומה כי לא ניתן לבטל את סיכויי הערעור". זאת, לאור השאלה המשפטית כבדת משקל שעניינה הפרשנות הראויה שיש לייחס לתניות גב אל גב אשר טרם נדונה בהרחבה בבית המשפט העליון.

קבוצת לוזון יכולה להתעודד מעמדת השופטת ברון, אך לא להיות אופטימית. הסיבה? בית המשפט ציין כי פסק הדין שקיבל את תביעת נתיבים התבסס על "שורה של טעמים", כאשר הפרשנות המשפטית של השופטת לושי-עבודי, לתניית גב אל גב, היא רק אחד מאותם טעמים.

תחנת הכוח עובדת משנת 2014, הבוררויות בעניינה עדיין מתנהלות

במוקד הערעור של דורי בנייה ניצבת כאמור תניית "גב אל גב", המהווה חלק ממערכת הסכמית משולשת - בין מזמין עבודות, קבלן ראשי וקבלן משנה - שעניינה כאמור תחנת הכוח "דוראד" המבוססת גז טבעי בשטח שבדרום אשקלון אשר פעילה משנת 2014.

פרויקט "דוראד" שהוקם על-ידי חברה בינלאומית וחברה בת שלה שעיסוקן במתן שירותים בתחום האנרגיה - חברת Wood Group Gas Turbine Services Holdings Ltd וחברת (GTS Power Solutions Ltd (Wood Group/המזמין. בין "וודגרופ" לדורי בנייה נערך הסכם (הנמצא לקראת סיום הליכי בוררות בלונדון ולאחר קבלת פסק בוררות חלקי לטובת קבוצת עמוס לוזון) במסגרתו נקבע כי דורי בנייה תשמש כקבלן ראשי לביצוע עבודות הנדסה אזרחית בפרויקט.

מי שמונתה כאחראית לביצוע העבודות היא "דורי-בנייה" ולצורך ביצועם התקשרה האחרונה עם קבלני משנה שונים ובהם, חברת נתיבים, ששימשה כקבלן משנה לביצוע עבודות שונות. וודגרופ שימשה כקבלן אחראי של הפרויקט עבור היזמית שלו - חברת דוראד אנרגיה בע"מ.

באי-כוחה של דורי בנייה, עורכי הדין אלי כהן ויעד גורדון, מסרו בתגובה: "דורי בנייה הגישה בקשה לעיון מחדש בהחלטה של בית המשפט העליון בעיכוב ביצוע בין היתר לאור עובדות חדשות שלמדנו אותן לאחר החלטת בית המשפט העליון ולרבות עובדות העולות מניתוח של פסק הבוררות ה-ICC, בין דורי לבין מזמינות העבודה, ואשר מוכיח לטענתה של דורי, שסיכויי הערעור הם גבוהים מאוד ושיש לדחות את תביעת נתיבים דרום אשר מבוססת על טענה של גב אל גב".