"היועמ"ש מחפה על אבי שמחון שהסתיר דוח על מכון וולקני"

כך טוען גורם המקורב לצוות הבוחן העברת המכון לגליל • חוקרים בוולקני: הדוח, שנחשף לראשונה ב"גלובס", כלל לא הוצג לצוות • היועמ"ש: הובהר לנו שהדוח הועבר לצוות הבדיקה

"הרושם הוא שמשרד היועץ המשפטי לממשלה מעניק חיפוי לפרופ' אבי שמחון, ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה שהוזכר כמועמדו של ראש הממשלה לתפקיד נגיד בנק ישראל, בקשר להסתרת דוח מקצועי שפסל לחלוטין את היוזמה של ראש הממשלה להעביר את מכון וולקני לצפון, דוח ששמחון עצמו הזמין וקיבל, אבל נמנע מלהציגו בפני הצוות לבחינת האפשרות להעביר את מכון וולקני לצפון, שהוא עצמו חבר בו" - טענה חמורה זו משמיע מקור המקורב לצוות לבחינת העתקת מכון וולקני לצפון.

את הדוח הזמין פרופ' שמחון מהמועצה הלאומית למחקר ופיתוח (מולמו"פ) שבמשרד המדע באפריל 2016 וקיבלו ביולי 2016. הדוח היה חד משמעי: חוקרי המולמו"פ פסלו את היוזמה ופירטו מדוע היא חסרת סיכוי ומסוכנת להמשך קיום מחקר חקלאי מתקדם בישראל.

דבר קיומו של דוח המולמו"פ לא פורסם. בינואר 2017, חצי שנה אחרי שפרופ' שמחון קיבל את הדוח, הורה נתניהו על הקמת צוות של בכירים במשרדי הממשלה, עם אוריינטציה נדל"נית, לבחינת העברת מכון וולקני לגליל. הצוות נדרש לספק המלצה תוך 60 ימים, כשהכוונה הכמעט מוצהרת היתה לקבל המלצה חיובית על העברת המכון לצפון.

"המולמו"פ עושה כאלה דוחות, זאת יוזמה שלו"

הישיבה הראשונה של הצוות נערכה ביום 1.2.17.על פי סיכום אותה ישיבה, פרופ' אלי פיינרמן, יו"ר מכון וולקני שמונה כמשקיף לצוות, אמר, ש"אם יש דוחות פומביים ציבוריים, אז צריך להיות שקופים ולהעביר אותם". לבקשה הברורה הזו ענה שמחון: "אם יש מישהו שרוצה להביע עמדה אז הוא יוזמן, ללא קשר לקיומה של טיוטה כזו או אחרת". הדוח נותר חסוי.

על קיומו של דוח המולמו"פ החסוי ותוכנו פורסם לראשונה ב"גלובס" ביום 15.2.17 ("העתקת מכון וולקני לצפון תסכן את המחקר, ויש להימנע מכך"). משרד החקלאות הודיע בתגובה כי לא ידוע לו על הדוח. יום אחרי הפרסום ב"גלובס" רואיין שמחון בגלי צה"ל, ונשאל על ידי נחמה דואק: "אתם בעצם הזמנתם את הדוח הזה מהמולמו"פ. למה בעצם? מה זה עניינכם?" על כך ענה לה שמחון: "לא, אנחנו לא הזמנו את הדוח. המולמו"פ עושה כאלה דוחות, זאת יוזמה שלו".

תשובתו של פרופ' שמחון בראיון ברדיו אינה מתיישבת עם מילות הפתיחה של דוח המולמו"פ, בו כתוב במפורש: "המועצה הלאומית למחקר ופיתוח התבקשה על ידי המועצה הלאומית לכלכלה להגיש חוות דעת לגבי ההצעה שהועלתה לאחרונה להעתקת מכון וולקני ממרכז הארץ אל הגליל המזרחי".

ביום 23.2.17, שמונה חודשים אחרי שפרופ' שמחון קיבל את הדוח, וערב דיון בוועדת המדע של הכנסת לאור דרישת ח"כ עומר בר לב, הועלה דוח המולמו"פ המלא לאתר האינטרנט של משרד המדע. לישיבת ועדת המדע בנושא שמחון לא הגיע.

"חוסר שקיפות משווע"

בפנייה של חברת ועד החוקרים במכון וולקני, ד"ר נירית ברנשטיין, ליועץ המשפטי לממשלה מיום 31.12.17, טוענים החוקרים הפעילים נגד העתקת המכון ל"חוסר שקיפות משווע" של עמדות מומחים לגבי הרעיון. בעיקר הדגישו החוקרים לגבי אבי שמחון, כי "שלוחו של ראש הממשלה גנז את דוח המולמו"פ והסתיר אותו מעינו של הציבור, ולמרבה האבסורד, אף מעיניהם של חלק מחברי הצוות שהרכיב ראש הממשלה".

בפניית חוקרי מכון וולקני נאמר גם: "התברר, על פי פרסומים בתקשורת, כי רה"מ קידם את העתקת המכון בשנים האחרונות בזמן שלחברו, שאול אלוביץ', הבעלים של בזק, הייתה קרקע בסמוך למכון וולקני. פינוי מכון וולקני באופן שהיה מאפשר בניית 15,000 דירות, על פי הצהרתו של שר החקלאות, עשוי היה להביא להשבחת הקרקע של אלוביץ'. בשל חקירת רשות ני"ע נאלץ אלוביץ' למכור את הקרקע בספטמבר השנה".

בפנייה ליועמ"ש דרשו החוקרים לעצור את דיוני הצוות עד לסיום הבדיקה שמנהל מבקר המדינה על הקמת הצוות ופעילותו. לדרישה זו אין התייחסות בתגובת היועמ"ש. אין בה גם התייחסות לסעיף הנוגע לקרקעות אלוביץ' בתלונת החוקרים, ונאמר בתגובה כי "נושאים אחרים שהועלו בפנייתך עדיין מצויים בבחינה".

לפני כמה שבועות, כחצי שנה אחרי פניית חוקרי מכון וולקני ליועמ"ש, התקבלה תשובת עו"ד הגר סלקטר מאגף ייעוץ וחקיקה. "באשר לחוות הדעת של המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח", נאמר בתשובה, "גורמי המקצוע הרלוונטיים מסרו לנו כי היא מפורסמת באתר האינטרנט של המועצה. בדיקתנו העלתה כי אכן חוות הדעת זמינה באתר זה. כן הובהר לנו, כי היא הועברה אל חברי הצוות ואל המשקיפים בו".

בתגובת היועץ המשפטי שנמסרה לחוקרי מכון וולקני אין התייחסות לזהותם של "גורמי המקצוע הרלוונטיים"; אין התייחסות לעיתוי פרסום הדוח באינטרנט רק אחרי שנחשף בתקשורת ולקראת הדיון בכנסת; ואין גם פירוט על ידי מי ומתי בדיוק "חוות הדעת הועברה אל חברי הצוות והמשקיפים".

"הדוח יוצג בישיבה הבאה בסוף אוקטובר"

"גלובס" ביקש לקבל מהיועמ"ש הבהרות מדויקות על שורה של שאלות בנוגע לדוח, וביניהן מה אמר פרופ' שמחון בבדיקה שנערכה בלשכת היועמ"ש. משרד המשפטים לא השיב לשאלות המפורטות ומסר בתגובה: "בעניין זה עליך לפנות למשרד רה"מ וכן למינהל התכנון במשרד האוצר". 

ועד חוקרי מכון וולקני מסר בתגובה: "דוח המולמו"פ לא הוצג בפני חברי הצוות ואף לא היה אזכור לקיומו בדיוני הצוות עד חשיפתו בכלי התקשורת. גם לאחר החשיפה, הצוות לא קיים דיון על דוח המולמו"פ".

מינהל התכנון מסר בתגובה: "דוח המולמו״פ היה ידוע למנהלת מנהל התכנון וראש צוות וולקני, דלית זילבר, שהודיעה כי לא תתקבל החלטה מבלי לשמוע את מחברי הדוח. בהתאם לכך, מחברי דוח המולמו"פ זומנו להציגו בישיבה הבאה שתתקיים בסוף חודש אוקטובר".

הפנייה לפרופ' שמחון לא הניבה תשובות לשאלות והמועצה הלאומית לכלכלה מסרה בתגובה: "הצוות שמע עשרות גופים ואנשי מקצוע בנושא, ואף ביקש את הערותיו של כל מי שמעונין היה להשמיע את דעתו בנושא באמצעות 'קול קורא' שהתפרסם. יש לציין כי הדוח אינו 'שולל לחלוטין' העתקה של המכון, אלא ממליץ שבמקרה שתיעשה, היא תבוצע באופן הדרגתי על פני מספר שנים. הנושא כבר נדון בעבר בבג"ץ".