אלי כהן | בלעדי

תוכנית חדשה: הקלות של כ-500 מ' ש' לעסקים קטנים

משרדי האוצר והכלכלה יציגו תוכנית להגברת הפריון וכושר התחרות של העסקים הקטנים והבינוניים • בין היתר תכלול התוכנית הקלות מס והכרה בפחת מואץ • נושא דמי האבטלה לעצמאים חוזר לשולחן הדיונים

שר האוצר, משה כחלון / צילום: איל יצהר
שר האוצר, משה כחלון / צילום: איל יצהר

שר האוצר, משה כחלון, ושר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן, יציגו אחרי החגים את התוכנית החדשה של משרדיהם להעלאת הפריון ולשיפור הסביבה העסקית של העסקים הקטנים והבינוניים בישראל. גורמים שמעורבים בגיבוש התוכנית העריכו כי היקפה יסתכם ביותר מחצי מיליארד שקל.

ל"גלובס" נודע כי במרכז התוכנית שורה של הטבות מס, שיינתנו לעסקים קטנים ובינוניים במטרה לאפשר שיפור תהליכים, העלאת הפריון והגברת כושר התחרות. הטבת מס בולטת נוספת היא פטור מלא מתשלום של מע"מ לעוסקים זעירים. בראש הוועדה שמגבשת את התוכנית עומדים מנכ"ל משרד הכלכלה, שי רינסקי, ומנכ"ל האוצר, שי באב"ד. בדיונים שותפים גם מנהל רשות המסים, ערן יעקב, החשב הכללי באוצר, רוני חזקיהו, ומנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים שבמשרד הכלכלה, רן קויתי.

כיום עוסק זעיר הוא מי שמקיים מחזור מכירות שנתי שאינו עולה על 100 אלף שקל. על פי התוכנית המתגבשת, תקרת המחזור השנתי של עוסקים זעירים תועלה לסכום שבין 120 ל-150 אלף שקל בשנה והעוסק הזעיר יקבל מהמדינה פטור מלא מתשלום מע"מ. לטובת ההמחשה, אם הטבה זו היתה ניתנת היום לעוסק מורשה, הוא היה נהנה מ-17 אלף שקל מדי שנה שכיום הוא משלם למדינה כמע"מ. על-פי הערכה, היקף הטבת מס זו כ-400 מיליון שקל בשנה.

עסקים קטנים ובינוניים
 עסקים קטנים ובינוניים

עם העלאת תקרת ההכנסה השנתית לעוסק זעירים, בעלי מקצועות חופשיים רבים עשויים ליהנות ממהלך זה, שכן יוכלו לקבל מרשות המסים הכרה כעוסקים זעירים וליהנות מפטור מלא מתשלום של מע"מ. מדובר בעורכי דין, פסיכולוגים, כלכלנים, יועצי מס, רואי חשבון, יועצים בתחומים שונים, עיתונאים ועורכים ועוד.

הטבת מס נוספת, שעל פי המסתמן תיכלל בתוכנית "נטו עסקים קטנים ובינוניים", היא הכרה בפחת מואץ  שיעודד השקעות. המהלך יאפשר הטמעה של מיכון וציוד מתקדמים בעסקים קטנים ובינוניים. וזאת, תוך הכרה מצד רשויות המס בפחת שלו בתוך פרקי זמן קצרים ותוך צמצום מספר תשלומי המס מצד העסק. במשרדי האוצר והכלכלה משוכנעים כי המהלך יאפשר לשפר את הפריון בעסקים הקטנים והבינוניים בישראל - שנחשב נמוך ביחס לממוצע בעולם המערבי.

גורם כלכלי בכיר אמר ל"גלובס" כי "הטבה כזאת תסייע מאד בעיקר לעסקים שנמצאים בשלבי הקמה בשל היכולת להקטין את תשלומי המס שלהם וזאת תוך השקעות שיעשו מצדם".

בנוסף, במסגרת דיוני הוועדה נבחנת האפשרות להשוות את מעמדם של העצמאים ושל העובדים השכירים במשק, תוך מתן "גמלת אבל" לעובדים עצמאים שתשפה אותם על שבעה ימי אבלות במקרי מוות של קרובים מדרגה ראשונה. כיום, המדינה לא משפה עצמאים על ימי אבל, לעומת עובדים שכירים ששכרם בימים אלה לא נפגע ומשולם למעסיק על ידי הביטוח הלאומי.

בימים הקרובים הוועדה תכריע גם בשאלה אם לכלול בהמלצות שתגיש לשרים גם הענקת דמי אבטלה לעצמאים, וזאת במקרה שבית העסק או החברה שבבעלותם חדלו מלפעול. בארגוני העצמאים מתלוננים כבר שנים ארוכות על ההפליה בנושא זה לעומת העובדים השכירים במשק, שזכאים לקבל דמי אבטלה במקרה של פיטורים.

בתחילת השנה מליאת הכנסת דחתה בקריאה טרומית הצעה שהגיש ח"כ מאיר כהן לתיקון חוק הביטוח הלאומי באופן שיאפשר תשלום של דמי אבטלה לעצמאים. וזאת, בטענה שלא נמצאו לה מקורות מימון.

על רקע הדיונים שמתקיימים בסוגיית דמי האבטלה לעצמאים, הארגונים היציגים של העסקים הקטנים והעצמאים הגישו לוועדה מודל, שעל פיו ניתן יהיה להעמיד זכות זו. עם זאת, גורם בוועדה אמר כי הסוגיה מורכבת ומחייבת דיונים נוספים.

הדיונים על גיבוש התוכנית לחיזוק העסקים הקטנים החלו בעקבות החלטת ממשלה מינואר השנה, וזאת כשברקע תרעומת מצד ארגוני העסקים הקטנים והבינוניים על כך שלא קיבלו הטבות במסגרת תוכנית ממשלתית אחרת, "נטו תעשייה".

יצויין כי עם הקמת הוועדה של האוצר ומשרד הכלכלה, נקבעו לה שישה חודשים להגשת המלצות לשרים כחלון וכהן. גורם שמקורב לוועדה אמר כי העיכוב בהגשת ההמלצות עד כה נובע מהימשכות הדיונים בעקבות פערים ומחלוקות בנוגע לאופן מתן הטבות המס.

מנתוני משרד הכלכלה והתעשייה עולה כי ב-2017 פעלו בישראל כמיליון וחצי עסקים קטנים ובינוניים. באותה השנה נפתחו כ-50 אלף חדשים וכ-40 אלף נסגרו. עסקים אלה מהווים 99.5% מכלל המגזר העסקי ואחראים ל 53% מהתוצר העסקי.

אלי כהן / צילום: יח"צ
 אלי כהן / צילום: יח"צ

נטו עסקים קטנים ובינוניים - עיקרי התוכנית:

יותר עוסקים זעירים: תקרת ההכנסה השנתית של עוסקים זעירים תועלה ל-120-150 אלף שקל בשנה והם יקבלו פטור מלא מתשלום מע"מ

פחות מסים: עסקים קטנים ובינוניים יקבלו הטבת מס בצורה של פחת מואץ - כך שיפחתו את ההשקעה שלהם על רכש של ציוד חדש וישלמו פחות מס

גמלת אבל כמו לשכירים: עצמאי שמתאבל על אבדן של קרוב מדרגה משפחה יקבל מהמדינה גמלת אבל - כמו ששכירים מקבלים דרך מקום העבודה

דמי אבטלה לעצמאים: נבדקת אפשרות שהביטוח הלאומי ישלם דמי אבטלה לעצמאים שהעסק שלהם חדל לפעול

הקטנת הנטל הרגולטורי: הוועדה תמליץ על שורה של מהלכים שיצמצמו את הנטל הבירוקרטי והרגולטורי שמקשים על המגזר העסקי

רקע / יובל אזולאי

לא מאוחר מדי

הרבה עיניים נשואות אל הוועדה הבין משרדית ששוקדת בימים אלה על השלמת התוכנית "נטו עסקים קטנים ובינוניים", שאמורה להיטיב עם מגזר עסקי שלם שבמשך שנים הרגיש, ובצדק, מקופח.

הפסקת ההפליה בנושאים כמו תשלום של דמי אבטלה לעצמאים וגמלת אבל, היא זעקה שעולה כבר שנים ארוכות מצד רוב המשק הישראלי: כולם שמעו את העסקים הקטנים, נתנו להם קצת סימפטיה והרבה מילים טובות והסכימו שמשהו צריך להיעשות כאן אחרת - אבל מיד לאחר מכן המשיכו הלאה, וחילקו עוד אשראי גדול לטייקונים.

בשנים האחרונות דווקא ניכר שיפור במצב, כשברקע טייקונים שקורסים אלה אחר אלה. הבנקים טוענים כי הגדילו משמעותית את האשראי שניתן לעסקים קטנים ובינוניים בתנאים מיטביים, תוך הפחתת ריביות; המדינה מתגאה בפתיחה של פלטפורמות מימון חוץ-בנקאיות, שיעמידו לעסקים הקטנים יכולת מיקוח טובה יותר מול הבנקים; הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מפעילה עשרות מרכזי הדרכה ברחבי הארץ לעסקים קטנים ומעורבת בחקיקה שאמורה להיטיב עימם, כמו חוק שוטף פלוס 30, שאמור לשים את הקץ למוסר תשלומים עקום שפגע באלפי עסקים קטנים ברחבי הארץ ועוד.

בשבועות האחרונים הכנסת אישרה רפורמה נרחבת שקידם משרד הפנים בתחום רישוי העסקים ועם יישומה - אחת הרגולציות הכבדות והמאיימות ביותר על כל המגזר העסקי עשויה, אם לא להתפוגג ולהתנדף, אז לפחות להיות מאיימת ומסורבלת פחות.

בימים אלה מקודמים גם מהלכים לשיפור הנגישות של עסקים קטנים ובינוניים למכרזי רכש ממשלתיים וציבוריים, באופן שאולי יקרב אותם לעוגה שהיקפה עשרות מיליארדי שקלים בשנה.

במשרדי הכלכלה והאוצר מאמינים ש"נטו עסקים קטנים ובינוניים" ממקדת את הקשב ואת התשומות הנדרשות למי שמהווה את הרוב המוחלט של המגזר העסקי בישראל: הם מהווים 99.5% מכלל העסקים במשק, ואחראים לרוב התוצר שלו. ימים יגידו.

צרו איתנו קשר *5988