ביטוח | בלעדי

לאחר 18 שנים: האקטואר הראשי של כלל ביטוח עוזב בשל שינוי מבני שהמנכ"ל יורם נוה מוביל

בשל החלטתו של המנכ"ל יורם נוה לשנות את מבנה האקטואריה בקבוצת כלל ביטוח, ולהכפיפה לחטיבה הפיננסית, שבניהול המשנה למנכ"ל ערן צ'רנינסקי, החליט ברנדט לעזוב את החברה • ברנדט לא הסכים למהלך בשל תפיסת עולמו, לפיה האקטואריה צריכה להיות כפופה ישירות למנכ"ל • בחברה רואים זאת אחרת ומובילים שינוי שכבר נעשה בחברות אחרות

לאחר 18 שנים בכלל ביטוח וחמש שנים כאקטואר הראשי בכל תחומי הפעילות של החברה, עופר ברנדט, המכהן בקבוצה כמשנה למנכ"ל, עוזב את קבוצת כלל ביטוח. ל"גלובס" נודע כי בשל החלטתו של המנכ"ל יורם נוה לשנות את מבנה האקטואריה בקבוצת כלל ביטוח, ולהכפיפה לחטיבה הפיננסית, שבניהול המשנה למנכ"ל ערן צ'רנינסקי, החליט ברנדט לעזוב את החברה. השינוי טרם אושר בדירקטוריון החברה.

ככל הידוע ברנדט לא הסכים למהלך בשל תפיסת עולמו, לפיה האקטואריה צריכה להיות כפופה ישירות למנכ"ל החברה, בשל מרכזיותה, ובשל הצורך לעצמאות מלאה שלה, גם ברמת ההצהרה בחברה פנימה. האקטואריה למעשה אחראית על תמחור וניהול ההתחייבויות והעתודות של חברות הביטוח והגופים הפנסיוניים לצורך עמידה בהתחייבויות החברה בעתיד, ובתנאי חוסר ודאות.

בחברה רואים זאת אחרת ומובילים שינוי שכבר נעשה בחברות אחרות. שם, האקטואריה הוכפפה למערך הכספים. בסביבת החברה מבהירים כי טובת החברה היא שהאקטואריה תוזז תחת חבר ההנהלה צ'רנינסקי ולא תיוותר במעמדה הנוכחי.

על כן, לאקטואריה תפקיד משמעותי בחברות הביטוח, ויש לה השפעה אדירה על תוצאות החברות, שמנהלות עתודות בהיקפים אדירים, לצורך עמידה בהתחייבויות למבוטחים בעוד שנה, בעוד עשור ואף בעוד 40 שנה.

בכלל ביטוח אישרו את הידיעה ומסרו כי ברנדט הודיע על רצונו לסיים את תפקידו ולעזוב את החברה וזאת "על רקע שינוי מבנה ארגוני אותו מוביל מנכ"ל החברה יורם נוה". עוד פירטו כי הוא יסיים את תפקידו במהלך 2019, לאחר שנים ארוכות של פעילות למול ארבעה מנכ"לים: אביגדור קפלן, שי טלמון, איזי כהן ונוה. לפני שהצטרף לכלל ביטוח שימש ברנדט כאקטואר יועץ בלונדון במשך 12 שנים, והוא גם פעיל באגודת האקטוארים בישראל.