OECD | בלעדי

תשובת המדינה לבג"ץ: "אין מקום להתערב בשיעור מיטות האשפוז"

תשובת המדינה תובא מחר במסגרת עתירה שהגישה ההסתדרות הרפואית במארס האחרון, שנועדה לחייב את משרדי הבריאות והאוצר להוסיף 350 מיטות אשפוז מדי שנה • “שיעור המיטות עוד יירד; והוא לא חזות הכל”, טוענת המדינה • שיעור המיטות בישראל נמוך משמעותית מב-OECD

בית חולים / צילום: עינת לברון
בית חולים / צילום: עינת לברון

אמנם שיעור מיטות האשפוז בישראל נמוך ביותר (פחות מ-1.8 מיטות ל-1,000 אנשים), רחוק מהממוצע ב-OECD (שהוא 3.6 מיטות) ומצוי כל הזמן בירידה - אבל "שיעור המיטות הוא לא חזות הכל", זוהי בתמצית תשובת המדינה לעתירת ההסתדרות הרפואית (הר"י) לבג"ץ ממארס האחרון. התשובה, שהגיעה לידי "גלובס", תידון בבג"ץ מחר.

העתירה שהוגשה במארס השנה עסקבה בעניין הצורך, כך לפי הר"י, בהגדלת מספר מיטות האשפוז ב-350 מיטות מדי שנה, וזאת רק כדי לשמור על שיעור המיטות הקיים כיום. לפי "תוכנית המיטות", של משרדי הבריאות והאוצר ל-2017-2022, מדובר על הגדלת כמות המיטות בכ-200 בלבד מדי שנה.

I8
 I8

בדיקת "גלובס" העלתה, כי בשנתיים האחרונות הוקצו אמנם 364 מיטות אשפוז לבתי חולים, אך בפועל נכנסו רק 180 מיטות - הרחק מהיעד שהוצב.

נתונים אלה מצוינים גם בתשובה לעתירה, שתוגש מחר מטעמם של משרדי הבריאות והאוצר וכן שר האוצר משה כחלון וסגן שר הבריאות יעקב ליצמן. בתשובתם, משרדי הבריאות והאוצר גם כותבים שאין מקום להתערבות בשיעור מיטות האשפוז, וכן שאין "כל בסיס בדין המחייב שמירה דווקא על שיעור זה של מיטות" - כאמור, 1.8 בלבד ל-1,000 אנשים. הם מודים ש"שיעור מיטות האשפוז לנפש בישראל, ובוודאי בתקנון הגיל, מצוי במגמת ירידה", אך זו מגמה שלדבריהם נראית גם בעולם. ההסתדרות הרפואית כתבה בעתירה ש"המשך המדיניות (הנוכחית) יוביל למצב קטסטרופלי של ירידה חדה אף יותר בשיעור המיטות", ולפי תשובת המדינה - נראה שאכן כך צפוי לקרות.

למעשה, המשרדים חותרים בתשובתם לכך שהמדד של שיעור מיטות האשפוז לא משחק תפקיד כה משמעותי במערכת הבריאות כיום, כי המגמה בישראל ובעולם הוא להרחיק מטופלים - בוודאי קשישים - מבתי חולים ככל האפשר. לכן מאמצים ותקציבים רבים מושקעים בקידום רפואת הקהילה דווקא. "מערכת האשפוז הינה רכיב אחד ממערך אספקת השירותים הכולל, ולא ניתן ואף לא נכון לבחון פעילות חלק זה מהמערכת במנותק מההקשר הכולל של מערכת הבריאות הישראלית", נכתב.

על פי דוח מבקר המדינה מ-2013, הצפיפות בבתי החולים היא אחת הסיבות המרכזיות לריבוי זיהומים - תופעה שתתקשה להצטמצם לו שיעור המיטות ל-1,000 נפש בישראל יישאר על כנו. בדוח נקבע כי 4,000-6,000 איש מתים בכל שנה כתוצאה מזיהומים. על כך אמרה רחל לייקוביץ, מנכ"לית "עמותה בטוחה", כי "קשה להבין כיצד משרדי הבריאות והאוצר מרשים לעצמם לדרדר עוד יותר את מערכת האשפוז בבתי החולים".