ביהמ"ש העליון מציג: מדינה יהודית, דמוקרטית ופלורליסטית

ביהמ"ש העליון קיבל פה אחד ערעור שהגיש הפורום לדו-קיום בנגב על החלטת עיריית ב"ש לבטל הקצאת מקרקעין בהם עושה שימוש הפורום משנת 2006 • העליון: הקצאת מקרקעין יש ותעשה "מתוך תפיסה שוויונית המשקפת פלורליזם מחשבתי-חברתי, המתייחס למגוון ההשקפות והדעות בחברה הרלוונטית"

בית המשפט העליון. קו ההגנה האחרון של הדמוקרטיה הישראלית צילום: איל יצהר
בית המשפט העליון. קו ההגנה האחרון של הדמוקרטיה הישראלית צילום: איל יצהר

ביהמ"ש העליון ביטל פסק דין של בית המשפט המחוזי בבאר שבע שדחה עתירה שהגיש "הפורום לדו קיום בנגב לשוויון אזרחי" על החלטת עיריית באר שבע וראש העיריה רוביק דנילוביץ, לבטל הקצאת מקרקעין לפורום משום שבוצעו על ידיו בנכס פעילות פוליטית הסותרת את תנאי הסכם ההקצאה, שהגביל את השימוש במבנה שהוקצה למטרות קהילתיות בלבד.

השופטים יצחק עמית, מני מזוז ועופר גרוסקופף קבעו פה אחד, כי פעילות העיריה בהתאם ל"נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית" יש ותתבצע - "מתוך תפיסה שוויונית המשקפת פלורליזם מחשבתי-חברתי, המתייחס למגוון ההשקפות והדעות בחברה הרלוונטית".

נוכח קביעה זו, ובהתייחס למגבלה הקבועה בנוהל הקצאת קרקעות ולפיה - "לא ייעשה שימוש בקרקע לפעילות פוליטית או מפלגתית", קבעו שופטי העליון כי מקובלת עליהם פרשנות היועמ"ש לממשלה לקביעה זו. אותה פרשנות באה לידי ביטוי במכתב המשנות ליועמ"ש לממשלה מחודש אוקטובר 2015, ולפיה יש לקרוא את המונח "פעילות פוליטית" כמתייחס רק "לפעילות פוליטית הקשורה במישרין או בעקיפין לפעילות מפלגתית".

ביהמ"ש הדגיש, כי במהלך תקופת הקצאת המקרקעין רשאי מקבל ההקצאה (במקרה זה הפורום) - "לבתע כל פעילות המצויה בתחומי המטרות לשמן בוצעה ההקצאה, ובכפוף למגבלות הקבועות בנוהל הכללי ובתבחינים שבנוהל העיריה.

בהקשר זה הבהיר העליון, כי ביטול ההקצאה במהלך תקופת ההקצאה, אפשרי ככל והוא נעשה בכפוף לעקרונות המשפט הציבורי ודיני החוזים, וכי אין בקביעה זו כדי לגרוע מזכותה של העיריה להמשיך ולבחון "מעת לעת" את פעילות פורום דו-קיום בנגב ועמידתו בתנאי הנוהל והעקרונות שהותוו כעת.

על רקע העקרונות הללו, וכן על רקע נסיבות המקרה, ובין היתר, בהתחשב בכך שהפורום דו-קיום בנגב במקלט נמשכת מזה למעלה מעשור והוארכה על ידי העירייה שוב בשנת 2015 לחמש שנים נוספות - מצא ביהמ"ש העליון לקבל את הערעור במובן זה שהורה כי ההחלטה על ביטל ההקצאה בטלה.

בית תרבות ערבי יהודי

הפורום לדו-קיום בנגב מחזיק בנכס המוקצה, מבנה ברחוב שלמה המלך בבאר-שבע, המיועד לשמש כמקלט ציבורי מקלט ושעיריית באר-שבע היא בעלת הזכויות בו, משנת 2006.

באותה שנה נחתם הסכם בין העיריה לפורום המקנה לאחרון רשות שימוש במבנה, כבר רשות, לתקופה של 8 חודשים, למטרת "בית תרבות ערבי יהודי". הסכם זה הוארך שלוש פעמים, כל פעם בשנה. בתום תקופת ההארכה השלישית, התבקש הפורום לפעול בהתאם לנוהל ההקצאות, כאשר הוא ממשיך להחזיק במבנה ארבע שנים נוספות, ללא הסכם. רק לאחר קבלת התראה מהעיריה, הגיש הפורום בקשה להקצאת המבנה בהתאם לנוהל ההקצאות. העיריה קיבלה את בקשת העותר ובשנת 2015 היא הקצתה לו את המבנה לשימוש למטרת "פעילות קהילתית", למשך 5 שנים.

העיריה טענה כי הפורום השתמש במבנה בהזדמנויות רבות למטרות שונות מאלה שלשמן הוא הוקצה לו. ואף הביא מספר דוגמאות רב לשימושים נטענים כאמור כגון: כנס שכותרתו "48 לא נעצר" "ולזכר 68 שנים לנכבה אשר עדיין מתרחשת בנגב"; כנס שנושאו "מי מפחד מחופש (מצפון)?" אשר במרכזו שיחה עם "סרבני הגיוס אוריאל פררה ועמרי ברנס"; סדנה ל"צילום אפקטיבי בהפגנות ואירועי מחאה" ועוד אירועים שנויים במחלוקת נוספים.

נוכח האמור ביטלה העירייה את ההקצאה כאמור, כאשר על החלטת הביטול הגיש הפורום עתירה לביהמ"ש לעניינים מינהליים בב"ש. שופט ביהמ"ש אליהו ביטן, אשר דן בעתירה, הורה קבע בפסק הדין כי השאלה המרכזית בעתירה "הינה איפוא האם קיום הפעילויות המתוארות במבנה הוא בבחינת הפרת הסכם ההקצאה".

השופט ביטן השיב על שאלה זו בחיוב, תוך שהוא קובע בפסק דינו כי אמנם קשה לנסח הגדרה מדויקת וממצה לביטוי "פעילות קהילתית" וקשה עוד יותר להגדיר במדויק את המושג "פוליטי".

אולם במקרה זה הוא ציין, לפחות חלק מהפעילויות של הפורום - "הן כאלה שהאפיון המרכזי שלהן הוא פוליטי במובהק". השופט ביטן הגדיל לעשות וקבע פוזיטיבית, כי הוא מתקשה "לראות את ההצדקה להגדיר פעילויות כמו אירוע "לזכר 68 שנים לנכבה", "סדנה ללימוד צילום באירועי הפרות סדר", ואירוע המציג את מדינת ישראל כמי שמסייעת ל"כמעט כל מבצעי הפשעים כנגד האנושות", כפעילות קהילתית".

חרף קביעות ביהמ"ש המחוזי, מצא ביהמ"ש העליון לבטל את פסק הדין ולהורות כי בשלב זה ההקצאה לא תבוטל, תוך שהוא שם במרכז הדיון את עקרון ה"פלורליזם" כעיקרון המנחה בעניין זה.

עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח שייצג את פורום דו קיום בערעור: "שופטי ביהמ"ש העליון הבהירו שעירייה אינה יכולה להתנות פעילות במבנים שבבעלותה בהתאם לפרשנות שלה לגבי המטרות של ארגון כזה או אחר. בתקופה שבה חופש הביטוי נתון למתקפה בלתי פוסקת מצד פוליטיקאים, זהו מסר חשוב שראוי שישמע וייקלט".

עיריית באר שבע וראש העירייה דנילוביץ יוצגו על ידי עוה"ד רינה לפידות וירון מאיר.