אומ"ץ ליועמ"ש: לפתוח בחקירה נגד ראש העיר אלעד ישראל פרוש

זאת לאור קביעת ביהמ"ש כי פרוש נתן שוחד בחירות לקהילות שונות באלעד • השופט הדגיש כי הקביעה על שוחד היא לצורך ערעור על תוצאות הבחירות, ואין מדובר בהרשעה פלילית

ראש עיריית אלעד, ישראל פרוש / צילום: יונתן בלום
ראש עיריית אלעד, ישראל פרוש / צילום: יונתן בלום

תנועת אומ"ץ פנתה הבוקר (ב') ליועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, בבקשה לפתוח בחקירה פלילית דחופה בעניין ראש עיריית אלעד, ישראל פרוש, לאור פסיקה בבית המשפט על מתן שוחד בחירות.

ב-24.12.18 הוציא בית המשפט המחוזי בלוד, בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים, פסק דין בנוגע לעתירתו של תושב אלעד, אברהם חזן, על תוצאות הבחירות לראשות עיריית אלעד. לפי פסק הדין, מוﬠצת הﬠירייה, בהשתתפות פרוש ובראשותו, אישרה כ-3 חודשים לפני הבחירות 30 הקצאות של מקרקﬠין ומבני ציבור לטובת מוסדות חינוך ובתי כנסת, במהלך מזורז ובהול, בלא שהייתה באמת כל דחיפות בﬠניין.

בסיכום פסק דינו של השופט צבי דותן, הוא אמנם דחה את הערעור על תוצאות הבחירות, אך קבע כי "ראש עיריית אלעד נתן שוחד בחירות לקהילות שונות באלעד". השופט הסביר בסיכומו כי "הערעור נדחה חרף העובדה שהוכח שוחד בחירות, דבר שללא כל ספק מהווה ליקוי היורד לשורשו של עניין. זאת בשל כך שלא עלה בידי המערער להוכיח כי הליקוי עלול היה להשפיע על התוצאות".

יצוין כי השופט הדגיש בהחלטתו כי "למותר לציין את המובן מאליו, כי כל הקביﬠות הנ"ל הן לצורך ﬠרﬠור הבחירות בלבד, ואינן מהוות כמובן הרשﬠה בפלילים".

ראש העיר אלעד, ישראל פרוש, מסר לביטאון "בחדרי חרדים" כי הוא מברך על דחיית "הערעור הקנטרני באשר לתוצאות הבחירות בעיר אלעד, בה נבחרתי ברוב גדול לעמוד שוב בראשות העיר, בשליחותם של גדולי ישראל שליט"א. בעשור האחרון, הן כיו"ר ועדת ההקצאות והן כראש העיר, פעלתי להסדרת הקצאות למאות קהילות ומוסדות חינוך בעיר". לדבריו, חלק גדול מהקהילות שקיבלו תמיכות לא נמנו עם תומכיו בבחירות, וכי ימשיך גם בעתיד לדאוג לכל הקהילות בעיר, "ללא הבדל של מוצא, עדה או השתייכות פוליטית".

יו"ר תנועת אומ"ץ, פליצ'ה פלד, טוען בפנייה ליועמ"ש כי "נוצר מצב חסר היגיון וצדק, שבו בעיר אלעד מתחיל את כהונתו בת 5 השנים ראש עיר, שנקבע מפורשות בפסק דין כי נתן שוחד בחירות בהיקף גדול, דבר שכידוע מהווה עבירה פלילית חמורה, שעונשה לפי חוק יכול להיות 5 שנים מאסר או קנס".

כמו כן מבקשת אומ"ץ בפנייתה ליועמ"ש להורות לשר הפנים לבצע בדיקה כללית ויסודית בנושא התנהלות עיריית אלעד בענייני הקצאות, תכנון ובנייה, וזאת בכדי לוודא שלא מדובר בתופעה רחבת-היקף הקיימת גם שלא בזמן בחירות.

אומ"ץ מבקשת בפנייתה ליועמ"ש "לזרז את הטיפול בנושא, שכן מדובר במצב חסר תקדים, שבו לכאורה יצא חוטא נשכר בחסות בית המשפט. עיקרון השוויוניות בפני החוק נפגע קשות כאשר נבחר ציבור ימשיך לכהן בתפקידו הרם, למרות שבית משפט קבע מפורשות שעבר עבירה פלילית". 

עו"ד יובל גרינשטיין, שייצג את העותר אברהם חזן, מסר: "בית המשפט קיבל את טענת המערער כי הוכח שוחד בחירות, ומדובר בליקוי היורד לשורש העניין. מדובר באמירה נורמטיבית קשה וחריפה נגד מר ישראל פרוש, ראש העיר המכהן. אנו מצרים על כך שבסופו של יום הבחירות לא בוטלו, היותשאין לשיטת בית המשפט די בהיקפי השוחד שהוכחו כדי להתגבר על פער הקולות.

"יצוין כי הנפגע העיקרי מהחלטת בית המשפט הוא דווקא ציבור תושבי העיר אלעד, וזאת נוכח האמירות הקשות המצויות בפסק הדין. המערער בוחן את החלטת בית המשפט לעומק ושוקל את כל האפשרויות העומדות לפניו - החלטה בנושא תתקבל בימים הקרובים".