ניצחון לקיבוץ שדות ים: נדחתה תביעת יורשים של חברי קיבוץ למיליונים ממכירת אבן קיסר

ביהמ"ש המחוזי בחיפה דחה את טענתם של 31 יורשים של חברי שדות ים, כי הם זכאים לקבל נתח נוסף בגובה 15 מיליון שקל מעסקת מכירת מניות חברת אבן קיסר, שהוחזקו בידי הקיבוץ • לפני כחמש שנים הקיבוץ מכר נתח מאחזקותיו בחברה בתמורה ל-600 מיליון שקל

מפעל אבן קיסר בשדות ים / צילום: עינת לברון
מפעל אבן קיסר בשדות ים / צילום: עינת לברון

בית-המשפט המחוזי בחיפה דחה בימים האחרונים תביעה בשווי 15 מיליון שקל שהוגשה נגד קיבוץ שדות ים על-ידי 31 יורשים של חברי הקיבוץ. היורשים טענו כי הם זכאים לקבל נתח נוסף מעסקת מכירת מניות חברת אבן קיסר, שהוחזקו בידי הקיבוץ.

במאי 2014 מכר שדות-ים נתח מהחזקותיו בחברת אבן קיסר  תמורת כ-600 מיליון שקל לאחר מסים, ונותר עם החזקות של 33%. בתום אסיפות קיבוץ סוערות הוחלט כי 200 מיליון שקל יופנו לטובת הקיבוץ ולפנסיה של חבריו, וכי 400 מיליון שקל יופנו לטובת החברים לפי מפתח של ותק. התוצאה הייתה שהמשפחות בקיבוץ קיבלו סכום של בין 1-2.5 מיליון שקל כל אחת. 

לגבי 50 מיליון שקלים מתוך הסכום שהועבר לקיבוץ, החליטה האסיפה לחלק ליורשי כל החברים שנפטרו מיום ייסוד הקיבוץ ועד לשנת 2014 (מועד מימוש המניות). זאת, לפי שווי של 10,000 שקל לכל שנת ותק של החבר המוריש ועד תקרה של חצי מיליון שקל.

אולם קבוצה של 31 יורשים שהוריהם, חברי הקיבוץ, הלכו לעולמם לפני 2014, לא השלימו עם ההחלטה. באמצעות עו"ד חגי מירום, הם עתרו למחוזי בחיפה בדרישה לחייב את הקיבוץ להעניק להם את המענק המלא - 1.2 מיליון שקל במקום חצי מיליון שקל. זאת, בטענה שלקיבוץ כבר קיים יום קובע למימוש נכסים שנקבע עוד ב-2006, בזמן שהוריהם היו עוד בחיים, ובו נקבעו לחברים זכויות במניות "אבן קיסר". היורשים הוסיפו וטענו בביהמ"ש כי ההחלטה בדבר היום הקובע תקפה משום שמעולם לא בוטלה, וכי על הקיבוץ לכבד את החלטתו מ-2006. להוכחת טענתם הם צירפו תצהירים של ירום אריאב, לשעבר מנכ"ל משרד האוצר, ושל הכלכלן ד"ר מאיר אמיר.

הקיבוץ - באמצעות עוה"ד עומר כהן וגיל דגן ממשרד שלמה כהן ושות' - טען מנגד כי בהחלטה בעניין היום הקובע נקבע מפורשות כי זו תיכנס לתוקף רק בהתקיים מספר תנאים מתלים (ההתחייבות נכנסת לתוקף רק אם התנאים מתקיימים), ובהם שינוי סיווגו של הקיבוץ למתחדש, שינוי תקנונו, אישור מודל שינוי ואשרור ההחלטה על שיוך נכסים ברוב לתיקון תקנון. לדברי הקיבוץ, משום שאף אחד מהתנאים הללו לא התקיים, הרי ש"החלטת 2006" בדבר יום קובע לשיוך נכסים אינה מחייבת לאחר שנכרכה בחוברת השינוי שעמדה להצבעה ב-2007 ונדחתה ברוב קולות החברים. הקיבוץ טען שבשל כך ובשל חלוף הזמן מאז 2006 מבלי שהתקיימו התנאים, "החלטת 2006" לא תקפה, ומכאן שאין לתובעים זכויות לקבל את כספי אבן קיסר כמו מי שהיו חברים במועד הקובע, אלא רק בהגבלות שנקבעו לגבי נפטרים.

לאחר דיון במחוזי בחיפה שהתנהל במשך כשלוש שנים, נתנה השופטת עפרה אטיאס בימים אלה פסק-דין הדוחה את תביעת היורשים. השופטת פסקה כי היום הקובע שנקבע ב-2006 לא השתכלל עקב אי קיומם של תנאים מתלים תוך זמן סביר, ולפיכך בחלוף 8 שנים בין החלטת "2006" לבין ההחלטה על מימוש כספי אבן קיסר לא הוקנו ליורשים זכויות בנכסים היצרניים של הקיבוץ.

כמו-כן, קבע ביהמ"ש כי לא קמו ליורשים או להוריהם המנוחים כל אינטרס או ציפייה לגיטימית לקבל זכויות מכוח החלטת 2006 וכי עצם העובדה שבעניינים מסוימים הקיבוץ נוהג כקיבוץ מתחדש, למרות שהוא מוגדר כשיתופי, אינה מרפאת את אי-קיומם של התנאים המתלים.