במידרוג מעריכים: ההפחתות בבזק עלולות לאפס את הרווח השנתי ולמנוע חלוקת דיבידנד לביקום

חברת הדירוג הפחיתה את דירוג החוב של ביקום ל-A3 בשל "היחלשות משמעותית בתזרים הדיבידנדים מהחברה-הבת בזק במידה המחלישה את נזילות החברה ואת יחסי שירות החוב"

דורון תורג'מן, מנכ"ל ביקום / צילום: יח"צ
דורון תורג'מן, מנכ"ל ביקום / צילום: יח"צ

הצרות של קבוצת התקשורת בזק  משפיעות גם על החברה-האם, בי קומיוניקיישנס  (ביקום) שמחזיקה ב-26.3% מבזק, אשר ספגה היום הורדת דירוג מחברת הדירוג מידרוג. כלכלני מידרוג מורידים את דירוג החוב של ביקום - סדרות האג"ח ב' וג' - מ-A2 ל-A3, תוך הותרת דירוג החוב בבחינה עם השלכות שליליות, כך שתיתכן הורדת דירוג נוספת בעתיד הקרוב. ההורדה מגיעה כשבעה חודשים לאחר הורדת דירוג קודמת, מ-A1 ל-A2.

היקפה של סדרת אג"ח ב' בסוף הרבעון הקודם הייתה 226 מיליון שקל, והיקף אג"ח ג' כ-2.3 מיליארד שקל. בשעות הבוקר נסחרו אג"ח ב' ללא שינוי (תשואה של 4%) ואג"ח ג' ירדו ב-1.6% (תשואה של 7%). מניית ביקום ירדה בכ-6% והחברה נסחרת בשווי של כ-640 מיליון שקל.

תמונת התזרים של ביקום
 תמונת התזרים של ביקום

מידרוג מעריכה: הרווח בבזק יתאפס

כזכור, בזק, אותה מוביל כיום היו"ר שלמה רודב, הזהירה שלשום מפני אפשרות של ירידת ערך מהותית בחברות-הבנות, ובפרט חברת הלוויין yes. היקף ירידת הערך לא נמסר, אך אנליסטים מעריכים את הירידה ב-500 מיליון שקל ואף למעלה מזה.

לירידת ערך כזו עלולה להיות השפעה על השורה התחתונה של בזק - וזאת לאחר שבזק כבר עדכנה לאחרונה שרווחיה ב-2018 יתכווצו בשל הפרשה בגין תוכנית פרישה מוקדמת של עובדים. החברה עדכנה שהרווח הנקי, שלפי התחזית היה אמור להגיע למיליארד שקל ב-2018, יקטן ב-464 מיליון שקל. כתוצאה מכך צפוי לקטון היקף הדיבידנד שהיא מחלקת, כשמדיניות הדיבידנד הנוכחית היא של חלוקת 70% מהרווח הנקי אחרי מס. במידרוג מעריכים כעת למעשה שייתכן שהרווח הנקי של בזק בשנת 2018 יתאפס על רקע ההפחתות וההפרשות, וביקום לא תקבל דיבידנד כלל ב-2019.

אירועים אלה מגיעים על רקע ניסיונה של אינטרנט זהב השולטת בביקום למכור את החברה שבאמצעותה היא שולטת בבזק, ותרחיש כזה עלול להרחיק מתעניינים ברכישת ביקום. שתי החברות מנוהלות בידי דורון תורג'מן. תמורת המכירה מיועדת לנושי שתי החברות שנשלטו בעבר על ידי שאול אלוביץ באמצעות קבוצת יורוקום שקרסה.

כלכלני מידרוג כותבים כי "הורדת הדירוג לאגרות החוב של ביקום נובעת מהערכתנו להיחלשות משמעותית בתזרים הדיבידנדים מהחברה-הבת בזק בשנים 2019-2020, בהשוואה להערכתנו בתרחיש הבסיס הקודם, במידה המחלישה את נזילות החברה ואת יחסי שירות החוב. הורדת הדירוג נובעת גם מהערכתנו לפגיעה בגמישות הפיננסית של ביקום, נוכח המשך הירידה בשווי הסחיר של בזק בחודשים האחרונים, למול היקף החוב הפיננסי והערכתנו להיחלשות הנגישות של החברה למיחזור חוב".

במידרוג מוסיפים כי "אף כי אין בידינו מידע קונקרטי בנושא, אנו לא מוציאים מכלל אפשרות הפחתה משמעותית בהיקף נכס המס בגין הפסדיה הצבורים של די.בי.אס (yes) בספריה של בזק, העומד נכון לסוף 2017 על כ-1.1 מיליארד שקל. חשש זה הינו נוכח הימשכות התהליכים בגין ביטול ההפרדה המבנית בבזק וכן ברקע השינויים הארגוניים בבזק, אותם מבצעת ההנהלה החדשה".

בהתאם, במידרוג מביאים בחשבון כי הפגיעה ברווח הנקי של בזק עלולה להיות "משמעותית מאוד, עד כדי אי חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות של בזק, ובכללם גם ביקום, בשנת 2019 ובסבירות מסוימת גם ב-2020".

בתרחיש הבסיס הקודם העריכו כלכלני מידרוג כי ביקום תקבל דיבידנדים של 180-200 מיליון שקל לשנה מבזק עבור השנים 2018-2019. כעת מעריכים במידרוג כי היקף ההפחתות וההפרשות נטו (לאחר מס) יגיעו עד 1 מיליארד שקל ברבעון הרביעי של 2018 - בגין הפחתת שווי החברות-הבנות ותוכנית הפרישה המוקדמת - ולכן להערכתם ב-2019 לא יחולק כלל דיבידנד מבזק, ובתרחיש אופטימי יותר יחולק לביקום סכום של עד 50 מיליון שקל בלבד.

זאת, בתלות להשלמת "עסקת סקייה" (מכירת מתחם נדל"ן של בזק בסמוך לצומת מסובים). בתרחיש זה, לדבריהם, בזק עשויה לחזור לחלוקה משמעותית יותר במהלך שנת 2020, בהיקף 150-170 מיליון שקל לביקום. להערכתם, הרווח השוטף של בזק לפני הפחתות והפרשות יהיה בטווח של 950 מיליון שקל עד מיליארד שקל בשנים 2019 ו-2020. במקביל, במידרוג כבר לא מעריכים שביקום תחלק לבעלי מניותיה דיבידנד.

רמת נזילות סבירה

במידרוג מוסיפים כי רמת הנזילות של ביקום סבירה, בהתחשב בנגישותה המוגבלת לשוק ההון ובעומס הפירעונות הקיים לחברה ברבעונים הקרובים. בסוף 2018, לפי הערכתם, יתרות הנזילות של ביקום עומדות על כ-600 מיליון שקל. ב-2019 לחברה יש חלויות קרן של 225 מיליון שקל ותשלומי ריבית של כ-95 מיליון שקל, כך שללא מיחזור חוב או מימוש מניות בבזק (1.3% מהמניות שהיא מחזיקה מעבר לנדרש בגרעין השליטה בבזק, בשווי נוכחי של 140 מיליון שקל), היא תסיים את 2019 עם יתרות מזומנים של 270-320 מיליון שקל, כשב-2020 יש לביקום חלויות קרן של 168 מיליון שקל וריבית של 90 מיליון שקל. עם הדיבידנד שבזק תחלק להערכתם ב-2020, בסוף אותה שנה יעמדו יתרות הנזילות של ביקום על 200-250 מיליון שקל.

בהתייחסות לניסיון למכירת השליטה בביקום כותבים במידרוג כי המהלך בעיצומו, ומידת הצלחתו אינה ודאית. "מידרוג מתקשה להעריך בשלב זה את החלפת השליטה, גם אם זו תתרחש, ואפשרות זו היוותה פרמטר ניטרלי בקביעת הדירוג". 

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988