"רכילות גרידא": ניצחון לראש הממשלה נתניהו - פירוט ההוצאות של המעון הרשמי לא ייחשף

ביהמ"ש דחה עתירה שהגישה התנועה לחופש המידע לקבלת פירוט חשבוניות אודות הוצאות מעונות רה"מ לשנת 2015 • "העניין הציבורי בקבלת מידע על הוצאות מעונות רה"מ הוא בפרסום מהות ההוצאות; אך מכאן ועד להצצה לפרטי המזון, הכביסה או הטואלט - רב המרחק"

"העניין הציבורי בקבלת מידע על הוצאות מעונות ראש הממשלה הוא בפרסום מהות ההוצאות. אך מכאן ועד ל'הצצה' לפרטי המזון, כמו גם לפרטי הכביסה או הטואלט - קרי, לצלחת, לחדרי השירותים והרחצה ולארון הכביסה - רב המרחק, והיא אינה משרתת עניין ציבורי ולא יכולה לתרום לדיון ענייני המתנהל בציבור זולת שיח רכילותי גרידא" - כך פסק שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, יורם נועם, שדחה היום (ה') עתירה שהגישה התנועה לחופש המידע לקבלת מידע מפורט הכולל פירוט חשבוניות אודות הוצאות מעונות ראש הממשלה לשנת 2015. 

העתירה לקבלת המידע המפורט והחשבוניות הוגשה לאחר שנחשף מידע כללי אודות הוצאות מעונות ראש הממשלה לפי סוגיהן, למעט חשיפה של שמות ספקים מחמת חשש לפגיעה בביטחון המדינה.

כמו כן קיבל השופט היום את עתירת ראש הממשלה נגד החלטת הממונה על חופש המידע בדבר פרסום חשבוניות הניקוי היבש משנת 2014.

ההחלטה מהווה ניצחון משפטי לראש הממשלה, בנימין נתניהו, ולמשרד ראש הממשלה, מאחר שהעתירה הוגשה נגדם לאחר שהממונה על חופש המידע במשרד סירבה להעביר לידי התנועה לחופש המידע את המידע המפורט. נתניהו יוצג על-ידי עו"ד יוסי כהן. 

השופט הדגיש כי הבקשה לקבלת מידע בדבר הוצאות המעונות בשנת 2015 לא הייתה לקבלת נוהל מימון ההוצאות אלא לקבלת פירוט כל הוצאה והוצאה. השופט ציין כי אין חולק שהתנועה לחופש המידע, כמו גם הציבור, זכאים לקבל מידע אודות מסגרת הוצאות מעון ראש הממשלה כמוסד הממומן מכספי הציבור.

ואולם, השופט סבר כי בקשה לקבל מידע בדבר פירוט ההוצאות, כולל סוג ההוצאות ואת החשבוניות מכל הוצאה והוצאה, תדרוש הקצאת משאבים בלתי סבירה - כפי שקבעה הממונה על חופש המידע במשרד ראש הממשלה, שסירבה להעביר את המידע המבוקש והמפורט על כל פריט ופריט. השופט ציין כי טעמים ביטחוניים הם חלק מרכזי בטעמים שבעטיים נדרשת הקצאת משאבים בלתי סבירה באיסוף, מיון, ועיבוד המידע המבוקש.

I8
 I8

לגבי המידע אודות הוצאות הניקוי היבש, השופט פסק כי בהחלטת הממונה להעביר את המידע נעשתה הבחנה בלתי מוסברת ובלתי סבירה בין חשבוניות האוכל והמשקה שלגביהן החליטה שאין לחשוף אותן מחמת הגנה על הפרטיות של הזוג נתניהו ל- בין חשבוניות הניקוי היבש. "איסור הפגיעה בפרטיות בהקשר זה גובר על הזכות לחופש המידע, שכן הפגיעה בפרטיות ב'הצצה' לחבילת הכביסה היא אותה פגיעה, בין אם עסקינן בבגד עליון סטנדרטי ובין אם מדובר בבגד אחר, כאשר אין מנגד כל עניין ציבורי בפרסום כל חשבונית וכל פריט ופריטי שנשלח לכביסה". 

מהתנועה לחופש המידע נמסר: "יש להצר על כך שבית המשפט בחר שלא להעדיף את האינטרס הציבורי. פסק הדין שניתן מחזיר אותנו לאחור, כאשר בית המשפט הכריע כי זכותו של ראש הממשלה לפרטיות גוברות על זכותו של הציבור לדעת כיצד נעשה השימוש בכספי הציבור.

"עמדת התנועה לחופש המידע הייתה ונותרה כי זכותו של הציבור לדעת מה השימוש שנעשה בכספיו, בין אם על-ידי ראש הממשלה או כל גוף ציבורי אחר. התנועה, יחד עם עורכי הדין אביתר קנולר ויערה וינקלר-שליט, ילמדו את פסק הדין הקושר בין שני תיקים ושתי סוגיות בתחום חופש המידע ויבחנו ערעור לבית המשפט העליון". 

צרו איתנו קשר *5988