השמאים לא יממנו את חלקם במנגנון "השמאי המכריע" - איגוד הביטוח יחליפם

איגוד השמאים חזר בו מכוונתו לממן את הפעלתו של מנגנון שמאי מכריע שאמור לפעול במקרה של מחלוקת בין שתי שומות, לאחר שהבין כי לא יקבל החזר על המימון מרשות שוק ההון שהקימה את המנגנון • עלות המנגנון: 100 אלף שקל לשנה • השמאים: "הפעלת צד אחד של המשוואה תפגע במראית עין של תפקוד אובייקטיבי. עמדתנו היא שהאוצר צריך להפעיל את המנגנון"

גיא רוטקופף / צילום: איל יצהר
גיא רוטקופף / צילום: איל יצהר

לאחר שאיגוד השמאים הודיע על הפסקת מתן חלקו למימון הפעלתו של מנגנון שמאי מכריע, איגוד חברות הביטוח החליט כי יישא במימון הכולל של המנגנון, "שנועד לשמור על מעמדו ועצמאותו של שמאי החוץ" ו"לספק מענה מהיר ומקצועי במחלוקות שבין חברות הביטוח למבוטחים", כדברי יהודה יגן, יו"ר ענף רכב באיגוד השמאים.

איגוד השמאים הודיע כי "נכונותו של האיגוד לשאת במחצית עלות ההפעלה של מנגנון שמאי מכריע (יחד עם איגוד חברות הביטוח, ר"ש), שצריך היה להיות מופעל על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון", הייתה, "מתוך הנחה כי בסופו של יום יזכה האיגוד לקבל החזר על הוצאתו זו מהרשות, שהרי אין זה הגיוני כי מאות בודדות של שמאים יישאו בעלות הפעלת המנגנון, ולא המדינה אשר קבעה את הקמתו". השמאים מציינים כי "תקוותיהם נכזבו". נציין כי מדובר בעלות של כ-100 אלף שקל לשנה עבור האיגוד, שממשיך ומאשים: "הרשות לא פעלה לשם אכיפת שאר הוראות החוזר (שלפיו הוקם המנגנון, ר"ש), כך שבפועל הפך המנגנון לבלתי יעיל".

באיגוד המשיכו וכתבו כי "למען הסר ספק האיגוד אינו בעד ביטול מנגנון שמאי מכריע, נהפוך הוא. עמדתנו היא כי יש להרחיב את פעילותו של המנגנון לכלל המחלוקות הנוגעות לשיעור הנזק כתוצאה מתאונה", תוך שהוסיפו כי "האיגוד תומך ומבקש לשפר ולשכלל מנגנון זה". 

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מסרה בתגובה כי "הוראות רשות שוק ההון קובעות כי איגוד חברות הביטוח ואיגוד השמאים ירכיבו רשימת שמאים מכריעים, אשר יעריכו את הנזק בכל מקרה של מחלוקת בין שתי הצעות תיקון או שתי שומות. פעולה של איגוד השמאים ללא הסכמת שאר הגורמים הרלוונטיים תביא לפגיעה באיזון הקיים בין המבוטח, חברת הביטוח והשמאי ותדרוש בחינה של המנגנון הנדרש על מנת לשמור על האיזון הראוי בין המבוטח לחברת הביטוח".

מאיגוד חברות הביטוח, שבניהול גיא רוטקופף, נמסר כי "עד שיפורסם על ידי הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון חוזר חדש בנושא שמאות ביטוח רכב רכוש, החליט איגוד חברות הביטוח לממן באופן מלא את המנגנון לבחירה אקראית של השמאי המכריע, על מנת שמנגנון זה ימשיך להתקיים בהתאם לחוזר הפיקוח: שמאות ביטוח רכב (רכוש וצד ג')". 

יו"ר ענף הרכב באיגוד השמאים אמר בהקשר זה כי "הפעלת צד אחד של המשוואה תפגע במראית עין של תפקוד אובייקטיבי, ולכן עמדתנו היא שמשרד האוצר הוא זה שצריך להפעיל את המנגנון".

צרו איתנו קשר *5988