מה עומד מאחורי ריצת האמוק למנות מחליף לאפי נוה בוועדה לבחירת שופטים

הוועדה לבחירת שופטים אינה אמורה להתכנס עד לאחר הבחירות לכנסת. למרות זאת, מתכוונים בימים הקרובים לבחור את נציגה בוועדה ל–3 שנים הבאות, במקום אפי נוה • בין המועמדים: איש מחנה נוה וחברים מהקואליציה שלו • "אנשי נוה בלשכה מנסים לבסס בכוח את ברית נוה־שקד ולהמשיך לשלוט במינויים"

עו"ד אפי נוה בבית המשפט / צילום: ראובן קסטרו
עו"ד אפי נוה בבית המשפט / צילום: ראובן קסטרו

תחת מעטה כבד של עשן סמיך ושחור שעוטף את עולם המשפט בימים אלה בעקבות "פרשת אפי נוה", עומדת לשכת עורכי הדין לבחור בעוד מספר ימים את נציגי הלשכה בוועדה למינוי שופטים. שלושה מועמדים מתמודדים על המקום שפינה בוועדה ראש הלשכה המתפטר נוה: עו"ד דני אליגון, שמזוהה עם המחנה של נוה; עורכי הדין אודי בר-עם ונידאל עואודה, שגם הם היו עד כה בקואליציה של נוה, אבל אינם נחשבים מועמדים ישירים שלו. בחירת הנציג בוועדה למינוי שופטים נעשית על-ידי חברי המועצה הארצית של הלשכה, והמינוי תקף למשך שלוש שנים.

בלשכת עורכי הדין מנסים לשדר "עסקים כרגיל" ובכך הם למעשה מעבירים את המסר הבא: נוה שעומד בלב הדרמה הפלילית, וחשוד בקבלת שוחד מיני בתמורה למינויים לשפיטה, כבר לא בלשכה - אז אנחנו ממשיכים לעבוד, ולייצג את ציבור עורכי הדין נאמנה. חלק מהייצוג הזה של ציבור עורכי הדין הוא איוש הכיסא הפנוי של הלשכה בוועדה למינוי שופטים. אולם אף אחד בלשכה לא מתייחס לעובדה שזה אותה הוועדה ואותו הכיסא שעומדים בלב החקירה הפלילית.

על הרקע הזה, עולה התהייה מדוע הלשכה ממהרת למנות את נציגיה בוועדה כבר עכשיו? כל מוסדותיה של הלשכה כרגע - בהם המועצה הארצית שבוחרת את נציגי הלשכה בוועדה למינוי שופטים - זמניים. ביוני עתידות להתקיים בחירות בלשכה, ולא ברור מי מאלה היושבים בלשכה כיום ישרוד את יום הבוחר. מנגד, אותו נציג של הלשכה בוועדה למינוי שופטים שייבחר בעוד מספר ימים, יכהן בוועדה בשלוש השנים הבאות. כך נקבע בחוק.

האם יש מקום לשריין דווקא עתה, בלב הסערה, למשך שלוש השנים הבאות, את הנציג של הלשכה בוועדה? וכל זה, באמצעות אותם מוסדות לשכה שנוהלו תחת שרביטו של נוה בשנים האחרונות, ואותם חברי מועצה שנטען לגביהם שהצביעו לטובת כל יוזמה שקידם נוה, מבלי לשאול שאלות. השאלה הזאת אף מתחדדת נוכח העובדה שהוועדה למינוי שופטים אינה צפויה להתכנס עד לאחר הבחירות לכנסת, ואין מינויים של שופטים בממשלת מעבר. אז האמנם זה דחוף למנות כבר כעת את נציג הלשכה בוועדה?

השאלות המתבקשות לגבי נציג הלשכה בוועדה לבחירת שופטים
 השאלות המתבקשות לגבי נציג הלשכה בוועדה לבחירת שופטים

כרסום באמון הציבור

עו"ד אחד לפחות חשב שהתשובה לכך שלילית: עו"ד רדא ענבוסי פנה לפני מספר ימים למ"מ יו"ר המועצה הארצית של הלשכה, עו"ד מוחמד אבו-יונס, בבקשה לביטול ישיבת המועצה הארצית הקבועה ל-29 בינואר. ענבוסי, חבר הלשכה ששימש בעצמו כחבר המועצה הארצית בשנים 2011-2015, כתב בפנייתו, כי הוא סבור ש"אין זה מן הדין לבחור כעת חבר ועדה לבחירת שופטים בעיתוי הנוכחי משני טעמים עיקרים: א. אנו מצויים ערב הבחירות לכנסת ישראל (באפריל) וללשכת עורכי הדין (ביוני), ולפי הפסיקה אין הוועדה רשאית להתכנס בתקופה הנ"ל, משעד אז לא תכונן ממשלה ומועצה חדשות; ב. אירועי השבועות האחרונים ושלל הפרסומים אשר נוגעים לוועדה לבחירת שופטים ומי מחבריה, ואחריות המועצה הנוכחית ויו"ר הלשכה המתפטר להליך הבחירה אז והיום מחייבים כי בחירת נציגי השלכה לוועדות הסטטוטורית תעשה על-ידי המועצה שתיבחר ביוני השנה".

ענבוסי הוסיף וכתב, כי בשורה ענפה של פסק דין עמד בית המשפט העליון על חשיבות אמון הציבור במערכת המשפט, ובכלל זה הליך בחירת השופטים והתנהלות הוועדה הבוחרת. אולם לדבריו, במציאות הציבורית שנוצרה בשבועות האחרונים חלה פגיעה ממשית באמון זה. "בחירת נציגים חדשים לוועדות הבוחרות מטעם מוסדות הלשכה היוצאות בעת הנוכחית, יש בה כדי לכרסם עוד ועוד באמון זה ומחייבת את דחיית הבחירה עד להכרעת הציבור בבחירות לכנסת ולמוסדות הלשכה", טען ענבוסי. לדבריו, אם בכוונת הלשכה לעמוד על כינוס המועצה ובחירת הנציג לוועדה, בכוונתו להגיש עתירה בעניין לבג"ץ.

ועדות משנה פעילות

שלשום קיבל ענבוסי את תשובת מ"מ יו"ר המועצה הארצית של הלשכה, עו"ד אבו יונס, שדחה את בקשתו. במכתב התשובה הובהר, כי "אמנם הבחירות לראשות הלשכה ולמועצה הארצית של הלשכה צפויות להיערך ביוני, ואולם אין בכך כדי לשנות מחובתה של המועצה לבחור את הנציג שיחליף את נוה, שהתפטר מחברותו בוועדה".

עוד צוין בתשובה, כי הגם שאין צפי לכינוסה של הוועדה למינוי שופטים בזמן הקרוב, פעילותן של ועדות המשנה נמשכת בימים אלה, שעה שהן בוחנות ומראיינות מועמדים לשיפוט. "הרכב חסר של הוועדה למינוי שופטים, אשר חבריה מרכיבים גם את ועדות המשנה, פוגע בסדרי העבודה של הוועדה", נכתב בתשובה, וצוין, כי "מכאן הצורך בהשלמת החסר בהרכב הוועדה גם בעת הנוכחית".

עוד כתב מ"מ יו"ר המועצה הארצית כי "נוכח אופיה ועצמאותה של הוועדה למינוי שופטים ושל חבריה, אין מקום להחיל את הנורמה, שלפיה יש להימנע ממינויים ערב בחירות". לדברי עו"ד אבו יונס, "חבר הוועדה למינוי שופטים אינו כפוף או מחויב למועצה מרגע מינויו ועליו להכריע במועמדים הבאים בפניו על-פי שיקול דעתו. מכאן, שנציגי הלשכה בוועדה ממילא אינם 'עושי דברה' של המועצה בוועדה, ולכן אין ממש רלוונטיות לזהות החברים במועצה הבוחרת - בין אם זו הנוכחית ובין אם זו שתיבחר ביוני".

התשובה הזאת - הממלכתית לכאורה, ובעיקר המנותקת מהחשדות שנחקרים כיום בפרשת נוה - לא מספקת חלק מחברי הלשכה, שטוענים כי מטרתה לעבות עוד את מסך העשן שיוצרים חלק מחברי המועצה והוועד המרכזי בלשכה סביב רצונם לבסס את שליטתם בוועדה למינוי שופטים ובתפקידים הציבוריים הבכירים שממלא הלשכה, לפני הבחירות ללשכה ביוני.

לדברי אחד מגורמי האופוזיציה הדלילה והמוחלשת שהייתה לנוה בלשכה, "בלשכה מנסים לבסס בכוח את הברית בין נוה לשרת המשפטים, איילת שקד, ולהמשיך לשלוט במינויים. זה עיתוי מוזר מאוד לבחור את הנציג של הוועדה בלשכה ולקבע את המצב הזה לשלוש השנים הבאות".

הוועדה למינוי שופטים
 הוועדה למינוי שופטים

"הם לא אמרו מילה"

גורם אחר בלשכה אומר ל"גלובס", כי יש כאן חשש אמיתי מפני השתלטות על שני התפקידים הציבוריים הכי חשובים בעולם המשפט - חבר הוועדה למינוי שופטים וגם תפקיד ראש לשכת עורכי הדין - בתקופה הכי רגישה שידעה הלשכה והזירה המשפטית.

לדבריו, "יו"ר המועצה הארצית של הלשכה, חוה מרצקי, אמרה שצריך להפיק לקחים מפרשת נוה, ומה הדבר הבא שהיא עושה? קובעת דיון במועצה למינוי הנציגים של הוועדה למינוי שופטים בלב הסערה, ושבועיים אחר-כך אותה מועצה תערוך בחירות לראש לשכה, שיכהן בתפקיד עד יוני. 47 האנשים שיושבים במועצה ממנים כעת את שני התפקידים הציבוריים הכי חשובים בעולם המשפט, ושוכחים שהם נתנו גיבוי לנוה בכל הסערות האחרונות שהיו סביבו.

"הם לא אמרו מילה נגד נוה כשהתראיין בתוכנית 'עובדה' והקליט בסתר שופטים שחיזרו אחריו, והם גיבו אותו כשהתפוצץ כל סיפור ביקורת הגבולות, וכעת הם המכריעים מי ימלא תפקידי מפתח ציבוריים. אלה אותם אנשים שמזוהים עם נוה. זה פתח לשחיתויות". 

קרבות המינוי גלשו גם לוועד המרכזי: "נראה כי אתם מוסיפים 'חטא על פשע', וממשיכים לעשות בלשכה כבשלכם"

המחלוקות בנוגע למינוי נציג לשכת עורכי הדין בוועדה למינוי שופטים התעוררה שלשום (ג'), כבדרך אגב, גם בישיבת הוועד המרכזי של הלשכה. בישיבה עלה לדיון מינויו של עו"ד שחר אורגד ליו"ר ועד עורכי דין צעירים, מתמחים וסטודנטים. עו"ד אורגד מילא תפקיד זה עד לאחרונה, אך לאחר שבשבוע שעבר הודיע כי הוא מתפטר מתפקידו כסגנו של יו"ר הלשכה, אפי נוה (לפני שזה התפטר מתפקידו) - הובילה התפטרותו גם להתפטרותו מפורום הצעירים.

על רקע התפטרותו של נוה מראשות הלשכה, הועלתה הצעה למנות שוב את עו"ד אורגד ליו"ר ועד הצעירים. המתנגדים למינוי טענו כי לא ראוי לתת פרס לחברי קואליציה שקטפו את "שלוש דקות הפרסום" שלהם על חשבון נוה באמצעות התפטרותם, ושכעת מבקשים לחזור לקואליציה.

עו"ד חווה מרצקי, חברת הוועד המרכזי ויו"ר המועצה הארצית של הלשכה, ציינה כי לדעתה לא ניתן לבצע מינויים ליו"רים לפורמים של הלשכה, כאשר זו מצויה בתקופת בחירות שייערכו ביוני, וכי היא מבקשת לקבל חוות-דעת משפטית כדי לברר את הסוגיה. 

האמירה הזאת של מרצקי היוותה הרמה להנחתה עבור הגורמים בלשכה המבקשים את דחיית המינוי של נציג הלשכה בוועדה לבחירת שופטים במקומו של נוה עד לאחר הבחירות ללשכה ביוני. כך, חברת הוועד המרכזי, עו"ד נעמי עיני-פלדמן, הצטרפה לדרישה של מרצקי לקבל חוות-דעת, אך הוסיפה כי בזמן שיש שאלה של סמכות במינוי יו"ר פורום בתקופת בחירות, על אחת כמה וכמה אותה הלכה צריכה להיות מוחלת על מינוי לוועדות הסטטוטוריות, כמו הוועדה לבחירת שופטים.

משכך, עיני-פלדמן ביקשה שחוות-הדעת שביקשה מרצקי, תתייחס גם למינוי נציג הלשכה לוועדה לבחירת שופטים. עו"ד ליאור שפירא ציין בהקשר זה כי "בתקופה שבה ממשלת ישראל לא ממנה מפכ"ל בתקופת בחירות לכנסת, מן הראוי לדחות גם את המינויים של הלשכה בתקופת בחירות ללשכה".

לאחר התייעצות הודיעה מרצקי כי היא חוזרת בה מדרישתה לקבל חוות-דעת בנוגע למינוי של אורגד, וכי הדיון על מינויו נדחה לישיבת הוועד המרכזי הבאה, ב-5 בפברואר. לדבריה, היא התייעצה עם היועץ המשפטי של הלשכה, והואיל והוא סבור שאין מניעה למנות יו"ר פורומים בלשכה בתקופה של בחירות, היא מושכת את בקשתה לקבל חוות-דעת.

"תמונה עגומה בזמנים קשים"

בתגובה עו"ד עיני-פלדמן שיגרה הבוקר דוא"ל למרצקי, ובו חזרה על דרישתה לקבל חוות-דעת משפטית מהיועץ המשפטי של הלשכה בעניין סמכותה של המועצה הארצית למנות נציגי לשכה בוועדות הסטטוטוריות ב"תקופת בחירות". לדבריה, "על-פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה יש להימנע ככלל מאיוש משרות בכירות על דרך של מינוי של קבע בתקופת הבחירות. ההנחיה נכונה וראויה עבור ממשלת ישראל, קל וחומר שהיא נכונה וראויה במינוי נציגים בוועדה למינוי שופטים, שהיא קודש הקודשים".

עוד כתבה למרצקי כי "התמונה העגומה שמתגלה לעינינו היא שגם בזמנים קשים אלה, בעת שבה נחקרת התנהלותה של הלשכה בכל רובד אפשרי, אף בחשד להתנהלות העלולה לעלות, לכאורה, כדי הפרות פליליות, נראה כי הנכם מוסיפים 'חטא על פשע', וממשיכים לעשות בלשכה כבשלכם, ללא מורא, כאילו החוק הינו פלסתר ואינו חל על מי מכם; כך שאם יוחלט על קיומן של הבחירות לוועדות הסטטוטוריות במועדן, הרי שאינכם מותירים בידי ברירה אלא לשקול מיצוי הליכים בעתירה מסודרת".

עו"ד חימי פורש מהמרוץ

בתוך כל הסערה הזאת התחיל קמפיין הבחירות של המועמדים לראשות הלשכה לקראת הבחירות ביוני. כרגע הודיע על התמודדות עו"ד אביחי ורדי, מעורכי הדין המובילים בתחום חדלות פירעון.

עו"ד אבי חימי, עו"ד ותיק בתחום הפלילי ומהפעילים בלשכה, ששקל להתמודד לתפקיד, הודיע שלשום שהוא לא מתמודד. אולם מנגד הגיש את מועמדותו כנציג הוועדה למינוי שופטים צבאיים. הבחירה בנציג הלשכה בוועדה למינוי שופטים צבאיים עתידה להתקיים באותה ישיבת מועצה שבה עתיד להיבחר נציג הלשכה בוועדה למינוי שופטים - בהנחה שהישיבה תתקיים במועדה. 

הלשכה: "אין מניעה משפטית לבחור כעת את הנציג לוועדה לבחירת שופטים"

מלשכת עורכי הדין נמסר בתגובה: "אין מניעה לקיים את הליך בחירת נציג הלשכה לוועדה למינוי שופטים במועד שנקבע, וזאת נאמר לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי של הלשכה. הבחירות למוסדות הלשכה צפויות אמנם להיערך ביוני 2019, אולם אין בכך לשנות מזכותה ואף מחובתה של המועצה לבחור את הנציג שיחליף את עו"ד אפי נוה שהתפטר מחברותו בוועדה לבחירת שופטים.

"אמנם כינוסה של הוועדה לבחירת שופטים לא צפוי בקרוב, אך פעילותן של ועדות המשנה נמשכת גם בימים אלה, ואלה בוחנות ענייניהם של מועמדים לשיפוט. הרכב חסר של הוועדה למינוי שופטים, אשר חבריה מרכיבים גם את ועדות המשנה, פוגע בסדרי העבודה של הוועדה, ומכאן הצורך בהשלמת החסר בהרכב הוועדה באופן מיידי".

"נדגיש כי חבר הוועדה למינוי שופטים אינו כפוף או מחויב להחלטות המועצה הארצית מרגע מינויו ועליו להכריע בנוגע למועמדים לשפיטה על-פי שיקול דעתו, כפי שאף נקבע בחוק.

"אשר לפעילות לשכת עורכי הדין - זו פעלה, פועלת ותפעל למילוי תפקידיה על-פי דין. ללשכה יש חשיבות רבה הן לציבור עורכי הדין והן למערכת המשפט בכלל. למרות הימים הקשים שהלשכה חווה והמתקפות חסרות הרסן, לשכת עורכי הדין ממשיכה בשגרת העבודה שלה".

צרו איתנו קשר *5988