loading
לאן נעלם פסק הדין בתיק שמרת?
לאן נעלם פסק הדין של בית המשפט המחוזי בתיק שמרת, זה שזיכה את הנערים מקיבוץ שמרת מאשמת אונס? פרק ראשון בסדרת כתבות חדשה של חן מענית, בעקבות פסקי הדין הנעלמים
04:24 07/03/2019 15:35
לכל כתבות ארכיון וידאו >>