לוקסי מצטרף למרוץ לרכישת אפריקה ישראל: מציע 830 מיליון שקל עבור החברה כולה

בלפידות קפיטל, שבאמצעותה הוגשה ההצעה, אומרים כי היא גבוהה בפועל מההצעה שהגישו החברות שיכון ובינוי ומבטח שמיר, בסכום כולל של עד 870, שכוללת השתת מס של 50 מיליון שקל על המחזיקים

יעקב לוקסנבורג / צילום: גיזי
יעקב לוקסנבורג / צילום: גיזי

מתחרה חדש על רכישת קבוצת אפריקה ישראל. חברת ההשקעות לפידות קפיטל שבשליטת יעקב לוקסנבורג (לוקסי), דיווחה כי הגישה לנאמני איגרות החוב של אפריקה ישראל הצעה לא מחייבת לרכוש את מלוא הבעלות על החברה, בתמורה לסכום של עד 830 מיליון שקל במזומן, שישולמו למחזיקי האג"ח. לדברי לפידות קפיטל, הצעה זו גבוהה בפועל מההצעה הקודמת שהגישו החברות שיכון ובינוי ומבטח שמיר, בסכום כולל של עד 870, מאחר שאותה הצעה קודמת כוללת בחובה מס של 50 מיליון שקל שיושת על המחזיקים.

לפי המתווה המוצע, תתבצע העסקה במסגרת הסדר חוב כולל לאפריקה ישראל וכוללת את מלוא הנכסים של החברה, למעט ההחזקה ב-4.99% ממניות אפריקה נכסים וב-73% ממניות אפריקה תעשיות שקרסה. שתי החזקות אלו יועברו למחזיקי האג"ח, בתוספת הזכויות הקשורות בהלוואה שהעמידה אפריקה ישראל לטובת אפריקה תעשיות, כולל הקרקע ברוסיה, ששועבדו להבטחת אותה הלוואה.

מדובר במתווה שונה מזה שהציגו שיכון ובינוי ומבטח שמיר, שבמסגרתו תרכוש שיכון ובינוי את אפריקה ישראל בהסדר חוב ותמורת 350 מיליון שקל, וכן תעביר למחזיקי האג"ח גם את ההחזקות בחברות דניה סיבוס ואפריקה סחר וסוכנויות (נוסף על אלו שיועברו גם בהצעה של לפידות). כחלק מאותו מתווה, תרכוש מבטח שמיר מידי המחזיקים את דניה סיבוס בסכום של עד 520 מיליון שקל.

אפריקה סחר וסוכנויות מחזיקה בכמחצית ממניות דניה סיבוס. לדברי לפידות קפיטל, בעת בחינת הסדר החוב המוצע שהגיש בעבר מוטי בן משה, העריך המומחה מטעם בית המשפט כי מכירת דניה סיבוס תחייב את אפריקה סחר וסוכנויות (שתהיה בידי המחזיקים), במס של כ-50 מיליון שקל.

בלפידות קפיטל הדגישו כי בכוונתם להיכנס למו"מ עם אפריקה ישראל ועם נציגות מחזיקי האג"ח, לשם גיבושה של הצעה מחייבת שתועמד לאישור אסיפות המחזיקים. ל"גלובס" נודע, כי הצעתה כוללת תשלום למחזיקים בשלושה שלבים: 530 מיליון שקל במועד השלמת העסקה וסכום נוסף של 200 מיליון שקל בתוך 90 יום ממועד ההשלמה. כמו כן יקבלו המחזיקים 50% מהרווח השנתי של דניה סיבוס בשנים 2019-2022 ועד לסכום מצטבר של 100 מיליון שקל (בדומה להצעה של שיכון ובינוי ומבטח שמיר).

הן ההצעה הנוכחית והן ההצעה הקודמת כוללות תנאי שלפיו ביהמ"ש יעניק במסגרת הסדר פטור לאפריקה מישראל מתביעות ייצוגיות ונגזרות, שהוגשו כנגדה. עם זאת, הצעתה של לפידות קפיטל אינה כוללת מתן פטור לבעל השליטה והיו"ר לשעבר לב לבייב, כפי שמעניקה הצעתם של שיכון ובינוי ומבטח שמיר.

לאפריקה ישראל חוב של כ-3.26 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח שלה. אלו יקבלו בקרוב 1.24 מיליארד שקל ממכירת 50.94% ממניות אפריקה נכסים, ועוד כ-135 מיליון שקל ממכירת יתרת ההחזקה (4.99%) באותה החברה. עם ייענו המחזיקים להצעת לפידות קפיטל, תסתכם התמורה ב-2.2 מיליארד שקל, ותשקף תספורת של כ-32% על החוב הכולל בערכו המתואם כיום.

לפידות קפיטל היא חברת החזקות שנסחרת בבורסה לפי שווי של כ-610 מיליון שקל, כאשר 85% ממניות החברה מוחזקות בידי לוקסנבורג עצמו. עסקיה של לפידות קפיטל כוללים סחר בינלאומי, קידוחי מים, חיפושי גז ונפט, וכן יבוא ושיווק של טלפונים סלולאריים מתוצרת סמסונג באמצעות סאני תקשורת.

את תשעת החודשים הראשונים של 2018 סיימה לפידות קפיטל עם רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של 46 מיליון שקל, ועם הון עצמי לבעלי המניות של 393 מיליון שקל. נכון לסוף ספטמבר החזיקה החברה במזומנים והשקעות לזמן קצר (סולו) בהיקף של 104 מיליון שקל, כאשר סך חובותיה לבנקים עמד על 71 מיליון שקל. 

צרו איתנו קשר *5988