בנק הפועלים מסכם את השנה עם הפרשת הענק לאמריקאים ועדיין מרוויח 2.6 מיליארד שקל

הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות הבנק הסתכם ברבעון הרביעי של 2018 ב-97 מיליון שקל - ירידה של 84% בהשוואה לרווח של 612 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2017 • הירידה ברווח נבעה בעיקר מגידול בהפרשה בקשר עם חקירת עסקי קבוצת הפועלים בארה"ב

אריק פינטו, מנכ"ל בנק הפועלים / צילום: איל יצהר
אריק פינטו, מנכ"ל בנק הפועלים / צילום: איל יצהר

בנק הפועלים  פרסם הבוקר (ב') את דוחותיו הכספיים לשנת 2018. על פי הדוחות, הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות הבנק הסתכם ברבעון הרביעי של 2018 ב-97 מיליון שקל - ירידה של כ-84% בהשוואה לרווח בסך 612 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2017. הקיטון ברווח נבע בעיקר מגידול בהפרשה בקשר עם חקירת עסקי קבוצת הבנק עם לקוחות אמריקאים וההוצאות המשפטיות הכרוכות בה.

הבנק מבצע הפרשת ענק של 982 מיליון שקל בדוחותיו, סך כל ההפרשה עומד על 2.2 מיליארד שקל, וייתכן שיהיו עוד הפרשות והוצאות משפטיות על רקע התפתחויות במגעים מול משרד המשפטים האמריקאי בפרשה בה חשוד כי סייע ללקוחותיו האמריקאים להעלים מס.

ללא הוצאות בגין עדכון ההפרשה בקשר עם חקירת עסקי הבנק בארה"ב והפסקת הפעילות בשווייץ, הרווח לרבעון הרביעי הסתכם ב-991 מיליון שקל, בהשוואה לרווח מנוטרל חריגים בסך 908 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2017. 

תוצאות בנק הפועלים
 תוצאות בנק הפועלים

לפי בנק הפועלים, הגורמים העיקריים שהשפיעו על התוצאות העסקיות של הקבוצה, מנוטרלות חריגים, ברבעון הרביעי של 2018 בהשוואה לרבעון הקודם, הם עלייה ברווח המימוני מפעילות שוטפת, בעיקר בשל גידול בהיקפי האשראי בפעילות העסקית והדיור, בסך 286 מיליון שקל; גידול ברווחים ממימוש מניות ואיגרות חוב בסך 182 מיליון שקל; קיטון בהוצאות שכר בסך 54 מיליון שקל; וגידול בהוצאות להפסדי אשראי בסך של 200 מיליון שקל.

הרווח הנקי של בנק הפועלים בשנה שעברה הסתכם ב-2.595 מיליארד שקל בהשוואה ל-2.66 מיליארד שקל בשנת 2017 - ירידה שנתית של כ-2.5%. שיעור תשואת הרווח הנקי להון עצמי של הפועלים עמד בשנת 2018 על 7.1% בהשוואה ל-7.5% בשנת 2017.

הרווח הנקי של הבנק ללא ההפרשה בגין החקירה האמריקאית הסתכם בשנה שעברה ב-3.579 מיליארד שקל. שיעור תשואת הרווח הנקי להון עצמי ללא ההפרשה בגין החקירה היה 9.7%.

נוסף על כך, הבנק מדווח על גידול בהיקף האשראי: סך תיק האשראי של הפועלים גדל בשנת 2018 ב-6.3%, והסתכם בכ-282.5 מיליארד שקל, בהשוואה ל-265.9 מיליארד שקל בסוף 2017. הבנק המשיך לצמוח בהתאם למתווה האסטרטגי, עם עלייה של 10.7% באשראי המסחרי, 9.8% באשראי העסקי, ו-9.9% בהלוואות לדיור. הפיקדונות הקמעונאיים בישראל גדלו בשנה שעברה בשיעור של 9.4% והסתכמו ב-229.6 מיליארד שקל, בהשוואה ל-209.7 מיליארד שקל בסוף 2017.

הכנסות מימון מפעילות שוטפת של הפועלים בשנת 2018 הסתכמו ב-9.575 מיליארד שקל, בהשוואה ל-8.795 מיליארד שקל בשנת 2017 - עלייה בשיעור של 8.9%.

הפועלים מדווח עוד כי הוא ממשיך ביישום מהלכי ההתייעלות, ובשנת 2018 ירד מספר המשרות בבנק ב-502. יחס היעילות ללא ההפרשה בגין החקירה האמריקאית עמד בשנת 2018 על 57.8% בהשוואה ל-59.1% בשנת 2017. הוצאות השכר ירדו בשיעור של 2.7%.

יחס הון עצמי רובד 1 של בנק הפועלים ביום 31 בדצמבר 2018 עמד על 11.16% - שיעור גבוה מהמגבלה הרגולטורית ויעד הדירקטוריון.

מנכ"ל הבנק, אריק פינטו, מסר: "בנק הפועלים מסכם שנה נוספת של תוצאות עסקיות מצוינות המעידות על היותו המוסד הפיננסי המוביל בישראל. בנטרול ההפרשות בגין החקירה האמריקאית התשואה השנתית להון מסתכמת ב-9.7% והרווח הנקי מסתכם בסך 3.579 מיליארד שקל. זהו הרווח הנקי הגבוה ביותר שנרשם אי פעם בבנק הפועלים. התוצאות הכספיות מעידות על חוסנו של הבנק ועל היכולת שלו לייצר צמיחה וערך, על אף האתגרים שניצבים בפנינו, לרבות החקירה האמריקאית. התוצאות משקפות את הצמיחה המרשימה של תיק האשראי של הבנק, הזינוק בהכנסות וברווחיות, והמשך מהלכי ההתייעלות. בשנת 2018 רשמנו צמיחה בהכנסות מכל אחד ממגזרי הפעילות בהם פועל הבנק בישראל - הלוואות לדיור, אשראי צרכני, עסקים קטנים, המגזר המסחרי והמגזר העסקי".

עוד הוסיף פינטו: "בשבוע שעבר הודענו על פרסום תשקיף לצורך הצעה לציבור של מניות חברת ישראכרט, חברת כרטיסי האשראי הגדולה והמובילה בישראל, בבורסה בתל אביב. שוק כרטיסי האשראי בארץ צומח בשנים האחרונות באופן עקבי, בשיעורים גבוהים ביחס לכלל הפעילות המשקית, ואנו בטוחים שישראכרט תמשיך לצמוח ולהוביל בתחומי מומחיותיה, ולשרת הן את מיליוני לקוחותיה והן את הציבור כבעל המניות העתידי של החברה. מדובר בהנפקה של חברה יציבה, צומחת, רווחית ומפוקחת. הנפקת החברה בבורסה תאפשר לציבור הישראלי אשר חלק גדול ממנו מחזיק במוצרי החברה, להחזיק גם במניותיה וליהנות מפירותיה".

צרו איתנו קשר *5988