מחיקה עצומה מערך המוניטין של סלקום הובילה את דסק"ש להפסד רבעוני של 347 מיליון שקל

ברבעון האחרון נמחקו 294 מיליון שקל בערך המוניטין של סלקום • ב-2018 עברה דסק"ש לרווח נקי של 539 מיליון שקל, לאחר הפסד של 273 מיליון שקל ב-2017 • לרווח השנתי תרם רווח של 1.23 מיליארד שקל, שנרשם בעקבות מכירת מניות השליטה בשופרסל ושיערוך יתרת ההחזקה לפי שווי הוגן

אדוארדו אלשטיין, בעל השליטה בדיסקונט השקעות / צילום: איל יצהר
אדוארדו אלשטיין, בעל השליטה בדיסקונט השקעות / צילום: איל יצהר

חברת ההחזקות דיסקונט השקעות  (דסק"ש), שבשליטת אדוארדו אלשטיין, סיימה את 2018 ברווח נקי של 539 מיליון שקל, לאחר שהפסידה 273 מיליון שקל ב-2017. עם זאת, ברבעון הרביעי של 2018 הפסידה דסק"ש 347 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של 90 מיליון שקל שנרשם ברבעון המקביל.

תוצאות 2018 הושפעו לטובה מרווח של 1.23 מיליארד שקל שרשמה החברה בעקבות מכירת מניות השליטה בשופרסל ושיערוך יתרת ההחזקה לפי שווי הוגן. מנגד, הושפעו התוצאות לרעה משתי מחיקות בסך כולל של 562 מיליון שקל בערך המוניטין המיוחס לסלקום. את המחיקה השנייה, בסך של 294 מיליון שקל, רשמה דסק"ש ברבעון הרביעי, והיא שהובילה להפסד הרבעוני הגבוה.

רווחי 2018 הגדילו את ההון העצמי של דסק"ש ל-2.32 מיליארד שקל בסוף דצמבר, ואת השנה סיימה החברה עם נכסים נזילים בשווי של 2.2 מיליארד שקל. עם זאת, מאז התכווצה קופת המזומנים שלה ב-304 מיליון שקל, כתוצאה מחלוקת דיבידנד ורכישה עצמית של אג"ח ומניות.

הפירעונות של קרן וריבית בגין חובותיה של דסק"ש בשנים 2019 ו-2020 מסתכמים (לאחר הרכישה העצמית) ב-532 מיליון שקל וב-479 מיליון שקל, בהתאמה, כך שבידי החברה אמצעים נזילים מספיקים לפי שעה. רמת המינוף של דסק"ש עמדה בסוף 2018 על 57%, ואילו השווי הנכסי הנקי (NAV) שלה הסתכם ב-1.8 מיליארד שקל. עם זאת, מאז נשחקו חלק מהחזקותיה, ועקב כך התכווץ ה-NAV ל-1.46 מיליארד שקל נכון להיום, בשעה שרמת המינוף טיפסה ל-64%.

דסק"ש מוגדרת כיום כחברת שכבה ראשונה בפירמידה בת שלוש שכבות, שכוללת את החברה הבת נכסים ובנין כשכבה שנייה, ואת החברות הנכדות גב ים, מהדרין וישפרו כשכבה שלישית. לדברי החברה, בשנה הקרובה היא תידרש לביצוע פעולות בקשר עם השלכות חוק הריכוזיות החלות עליה, ובעיקר היערכות לדרישה לצמצום מספר השכבות לשתיים בלבד עד דצמבר 2019.

בדוחות מציינת דסק"ש כי בין השאר היא בוחנת מספר חלופות, ובהן: רכישה של מלוא מניות נכסים ובנין שבידי הציבור בשלב אחד או יותר, מכירה של מניות נכסים ובנין לבעלי מניותיה של דסק"ש, וכן חלופות נוספות. במקביל בוחנת נכסים ובנין חלופות בנוגע למכירה של החברות הבנות שלה, גב ים, ישפרו ומהדרין, או לחלופין רכישת החזקות המיעוט בהן. יש להדגיש כי ישפרו היא חברת אג"ח מדווחת, ולכן נדרשת רק בפירעון מוקדם של יתרת החוב, בהיקף של כ-124 מיליון שקל למחזיקי האג"ח שלה.

במקביל מציינת דסק"ש בדוחותיה כי היא בוחנת את פניית החברה האחות, אי.די.בי, שבמסגרתה הוצע לדסק"ש לקנות מאי.די.בי את מניות השליטה (25.3%) בכלל ביטוח, שערכן הנוכחי בבורסה עומד על כ-740 מיליון שקל. לדברי דסק"ש, היא בוחנת בהקשר זה גם את השלכות חוק הריכוזיות על עסקה מעין זו, מאחר שהחוק קובע הפרדה בין תאגידים ריאליים משמעותיים לתאגידים פיננסיים משמעותיים. נכון להיום, דסק"ש והחברות הבנות שלה מוגדרות כתאגידים ריאליים משמעותיים, בשעה שכלל ביטוח מוגדרת כתאגיד פיננסי משמעותי. 

צרו איתנו קשר *5988