תיק פשיטת הרגל של אליעזר פישמן: ביהמ"ש שם ברקס לניסיונות ההשתלטות על פישמן רשתות

ביהמ"ש נעתר לבקשה של הנאמן לנכסי פישמן, עו"ד יוסי בנקל, והוציא צו מניעה שימנע הקצאת מניות נוספות לבנו של אליעזר פישמן, אייל פישמן, בחברת פישמן רשתות • לדברי הנאמן, שוויה של פישמן רשתות, המחזיקה בין היתר בהום סנטר ובבסט ביי, הוא למעלה מ-100 מיליון שקל • ילדי פישמן: "בקשת-שווא בניסיון לייצר כותרות"

אליעזר פישמן / צילום: אלון רון
אליעזר פישמן / צילום: אלון רון

ערב דרמטי בתיק פשיטת הרגל של אליעזר פישמן: עו"ד יוסי בנקל, הנאמן על נכסיו של פישמן, עצר את הקצאת המניות המתוכננת לאייל פישמן, בנו של אליעזר פישמן, בחברת פישמן רשתות בע"מ, שמחזיקה, בין היתר, ברשתות הום סנטר, בסט ביי ו-Zer4u.

הקצאה זו יועדה לצאת אל הפועל בימים הקרובים, לאחר שאייל פישמן העביר לקופת החברה 2.4 מיליון שקל תמורת המניות, ובעקבות החלטה שלדעת בנקל צפויה הייתה להתקבל בישיבת הדירקטוריון הקרובה של פישמן רשתות, שבה נהנים בני משפחת פישמן מרוב כמעט מוחלט (בדירקטוריון חברים נציג מטעם הנאמן, שרון זאורבך, ושלושת ילדיו של פישמן - אייל, רונית, וענת).

בבקשה שהגישו ילדיו של פישמן לפני מספר ימים, הם הודיעו על כוונתם להגדיל את שיעור החזקותיו של אייל פישמן במניות חברת פישמן רשתות בע"מ, תמורת סך של 2.4 מיליון שקל שהעביר אייל פישמן לחברה. בתגובה, הגיש בנקל היום (א') לבית המשפט המחוזי בתל-אביב בקשה בהולה במעמד צד אחד, למתן צו מניעה זמני שימנע מפישמן רשתות להקצות מניות נוספות לאייל פישמן.

נשיא בית המשפט המחוזי בתל-אביב, השופט איתן אורנשטיין, נעתר לבקשה והעניק לעו"ד בנקל צו מניעה ארעי שמעכב את הקצאת המניות לאייל פישמן עד להחלטה אחרת.

הענקה פסולה?

מוקדם יותר החודש הגיש עו"ד בנקל לבית המשפט בקשה להכיר בכך שאליעזר פישמן ביצע הענקה פסולה בנכסי החברה, וכפועל יוצא להורות על ביטולה. לטענת בנקל, מעט לפני הכרזתו הצפויה של פישמן כפושט רגל, ביצעו פישמן וילדיו מספר מהלכים שתכליתם היא העברת השליטה בחברה לידי ילדיו של פישמן, וכל זאת, לדבריו, "תוך פגיעה אנושה בקופת פשיטת הרגל" - פגיעה שלטענתו עולה לכדי עשרות מילוני שקלים. לטענת בנקל, מהלכים אלה מהווים הענקה פסולה שהיא כידוע אסורה לפי פקודת פשיטת הרגל ועלולים לפגוע פגיעה חמורה בנושיו של פישמן, ולכן יש להורות על ביטולם. החלטה בבקשה האמורה טרם התקבלה.

אחד מאותם מהלכים שלשיטת בנקל יש להורות על ביטולם, נוגע להחלטה של אסיפת בעלי המניות בפישמן רשתות, שבה נהנה בזמנו אליעזר פישמן מרוב מוחלט, להעסיק את בנו אייל כמנכ"ל החברה. עוד במסגרת אותה החלטה שלדעת בנקל יש להורות על ביטולה, הוענקה לאייל פישמן אופציה לקבלת מניות של החברה בשווי 2.4 מיליון שקל. אופציה זו הייתה אמורה לפקוע בסוף שנת 2018, אך הוארכה מעת לעת בהסכמת בנקל.

לפני מספר שבועות ביקש בנקל מאייל פישמן כי יסכים שלא לממש את האופציה, לפחות עד שהשופט אורנשטיין יכריע בבקשתו של בנקל לבטל את ההחלטה בעקבותיה מונה אייל למנכ"ל והוקצתה לו האופציה האמורה. על כך שאייל פישמן סירב להצעה זו, למד בנקל לטענתו מבקשה שהגיש אייל פישמן רק בסוף השבוע האחרון - יום אחד לפני פקיעת האופציה - במסגרתה הודיע על העברת 2.4 מיליון שקל לקופת החברה תמורת מימושה של האופציה.

לטענת פישמן, על-מנת שההקצאה אכן תצא אל הפועל, נדרש כינוסו של דירקטוריון החברה, וגם את כינוס זה ביקש לעצור באמצעות צו המניעה.

השופט אורנשטיין, כאמור, נעתר לבקשת בנקל והורה על צו מניעה ארעי, "שמעכב את הקצאת המניות למשיב, מר איל פישמן, עד להחלטה אחרת". בנוסף אסר אורנשטיין על פישמן רשתות "מלעשות כל דיספוזיציה בסך 2.4 מיליון שקל ששולם על-ידי אייל פישמן עבור מימוש האופציה".

פישמן רשתות - שווי של 100 מיליון שקל

לטענת בנקל בבקשות קודמות, חברת פישמן רשתות בע"מ מחזיקה ביותר מתריסר חברות-בנות וחברות-נכדות בקבוצת פישמן. בכלל זאת מחזיקה פישמן רשתות באופן מלא ברשתות בסט ביי, מגה ספורט, סליו ו-Zer4u ומשמשת בתור הזכיינית בישראל של רשת ToysRUs. בנוסף מחזיקה פישמן רשתות ב-11% ממניות רשת הום סנטר, שאת מרבית מניותיה מחזיקים ילדי פישמן. לדברי בנקל בבקשה להורות על הענקה פסולה, "החברה מהווה הנכס הכלכלי המשמעותי ביותר מכלל נכסי קופת פשיטת הרגל, אשר אומדן שווי החזקות הנאמן בה עולה על סך של 100 מיליון שקל". 

עו"ד דוד לשם, המייצג את ילדיו של אליעזר פישמן, מסר בתגובה: "עוד בקשה מיותרת של עו"ד בנקל, שמנסה ליצור משברים ולייצר כותרות על-ידי הטרדת בית המשפט בבקשות-שווא. מאחר שתקופת האופציה עמדה להסתיים, אייל פישמן הציע לבנקל להאריכה ולא לממשה עד להכרעת בית המשפט בטענות (המופרכות) של בנקל. בנקל סרב ואילץ את אייל להודיע על מימוש האופציה ולהזרים את תמורתה לחברה, תוך שאייל מעדכן מיידית את בית המשפט על כך. לאחר הגשת הבקשה המיותרת של בנקל היום, הציע כבוד הנשיא אורנשטיין בדיוק את מה שהציע אייל לבנקל קודם לכן, היינו להאריך את תקופת האופציה ולא לממשה עד להכרעה בטענות הצדדים. נקווה שהפעם יואיל בנקל להיענות להצעה".

*** גילוי מלא: איש העסקים אליעזר פישמן הוא בעל השליטה הקודם בחברת "מוניטין", המחזיקה (100%) בעיתון "גלובס". פישמן ואלונה בר און, מבעלי השליטה הנוכחיים בחברה, מצויים בסכסוך משפטי עסקי ואישי מתמשך.

צרו איתנו קשר *5988