פרוטוקול בנק ישראל חושף חילוקי דעות על גובה הריבית

בניגוד להחלטות קודמות, חבר אחד מבין חברי הוועדה תמך בהעלאת הריבית • לטענתו, הריבית הנוכחית אינה תואמת את מצב המשק, היות שהאינפלציה נמצאת זה זמן מה בתוך תחום היעד

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון./ צילום: רפי קוץ
נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון./ צילום: רפי קוץ

פרוטוקול בנק ישראל חושף חילוקי דעות על גובה הריבית, כך עולה מהפרוטוקול של דיוני הריבית של חברי הוועדה המוניטרית של בנק ישראל מישיבתם האחרונה.

נזכיר כי בדיוני הוועדה הוחלט להשאיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.25%. מאז העלאת הריבית האחרונה, בכל ההחלטות שעברו מאז, ההחלטה שלא להעלות ריבית התקבלה פה אחד. עם זאת, הפעם, ארבעה חברי ועדה תמכו בהותרת הריבית ברמה זו, ואילו חבר אחד תמך בהצעה להעלאות את הריבית ל-0.5%, בטענה כי הריבית הנוכחית אינה תואמת את מצב המשק, היות שהאינפלציה נמצאת זה זמן מה בתוך תחום היעד.

יתר חברי הוועדה סברו כי יש להותיר את הריבית ללא שינוי לאור אי הוודאות לגבי התחזיות לפעילות הריאלית ולמדיניות המוניטרית בעולם, ולגבי התוואי העתידי של האינפלציה בארץ. להערכתם, "צמצום במידת ההרחבה של המדיניות המוניטרית ייעשה בתהליך הדרגתי וזהיר כדי לתמוך בהמשך עליית האינפלציה אל מרכז היעד".

הוועדה העריכה כי המשק ממשיך לצמוח בקצב דומה לקצב הפוטנציאלי, וכי "ההאטה היחסית בנתוני הרבעון השני והשלישי של 2018 הייתה זמנית בלבד". בבנק ישראל מסבירים כי הערכה זו מקבלת תמיכה בעיקר משוק העבודה ההדוק, כאשר שיעור תעסוקה גבוה ושיעור אבטלה נמוך במקביל לשיעור גבוה של משרות פנויות (ביקוש לעובדים); "אלה מתבטאים בכך שנמשכת עליית השכר, בעיקר במגזר העסקי", כתבו חברי הוועדה.

בנוסף, בבנק ישראל לקחו בחשבון כי "הצריכה הפרטית התאוששה, ומעידה על רמה גבוהה של הביקושים במשק, ולעת עתה התפוגג החשש מתנודות חריגות בשווקים הפיננסיים שישפיעו לרעה על הפעילות הריאלית".

חברי הוועדה ציינו לחיוב את נתוני הרבעון הראשון של 2019 מהמדד המשולב, נתוני סחר החוץ ומדד אמון הצרכנים. אולם הם העירו שכמה אינדיקטורים מעידים כי ייתכן שהגאות בשוק העבודה הגיעה לשיאה: "מסתמנת הקלה מסוימת במגבלת המחסור בעובדים שעליה מדווחים המעסיקים בכמה ענפים; ושיעור המשרות הפנויות עדיין גבוה אך הוא יורד במתינות".

חברי הוועדה ציינו שנתוני הרבעון הראשון והשני צפויים להיות "רועשים" לאור העובדה שיבוא מוגבר של כלי רכב ברבעון הראשון ישפיע לטובה, ככל הנראה, על נתוני ההשקעה, הצריכה הפרטית והתוצר, בעוד שהשפעה זו צפויה להתקזז ברבעון השני, ויהיה צורך להיות ערים לכך בניתוח ההתפתחויות וקביעת המדיניות.

בנוגע לשוק הדיור ציינו חברי הוועדה כי מספר העסקאות המשיך לגדול, בפרט בקרב הרוכשים דירה לראשונה, במקביל לירידה המתמשכת בהשקעה בבנייה למגורים.