דוח מבקר המדינה: הדוחות הכספיים של המדינה מתפרסמים באיחור

בין היתר מציין המבקר כי המדינה מפרסמת באיחור ניכר את דוחותיה הכספיים

אילוסטרציה: shutterstock
אילוסטרציה: shutterstock

מדינת ישראל איננה עומדת בסטנדרטים בסיסיים של דיווח כספי שנדרשים מכל חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה - כך עולה מדוח מבקר המדינה לגבי ניהול חשבונות המדינה. בין היתר מציין המבקר כי המדינה מפרסמת באיחור ניכר את דוחותיה הכספיים.

החוק מחייב את המדינה לפרסם את דוחותיה "לא יאוחר משישה חודשים מתום שנת הכספים". בפועל פורסמו דוחות 2014 ו-2015 בחודש יולי, דוח 2016 פורסם ב-21 באוגוסט, ודוח 2017 פורסם ב-3 לאוקטובר אותה שנה.

החשב הכללי העלה בתשובתו למבקר המדינה שלל תירוצים לעיכוב בפרסום הדוחות וטען בין היתר כי "מדובר על הדוח הכספי המורכב ביותר במשק הישראלי אשר נבנה בתהליך מתמשך". בנוסף מציין המבקר כי במסגרת הדוחות הכספיים עדיין לא מופיע דוח תזרים מזומנים של משרדי הממשלה ויחידותיה.