קנוניה לגניבת לקוח? סכסוך יצרי סביב מעבר "החברה לחיזוק מבנים" למשרד פישר-בכר

משרד עוה"ד פרבמן טוען בתביעה שהגיש כי החברה לחיזוק מבנים ועו"ד שכירה ממשרדו שעברה למשרד פישר-בכר רקמו "מהלך ערמומי" שבסופו הועבר הטיפול בחברה למשרד הרביעי בגודלו בישראל • עוד טוען פרבמן כי החברה חייבת לו שכ"ט בגובה 1.8 מיליון שקל • בחברה לחיזוק מבנים ובמשרד פישר הודפים את הטענות

עו"ד גיא פרבמן / צילום: דוד סאלם - זוג הפקות
עו"ד גיא פרבמן / צילום: דוד סאלם - זוג הפקות

שוק עריכת הדין ידוע כאחד מהשווקים הצפופים והתחרותיים ביותר בישראל. התחרות בין המשרדים הגדולים על לבם, ובעיקר על כיסם של הלקוחות, מולידה לעיתים גם מאבקים יצריים, כמו זה שנחשף בתביעה שהגיש משרד הבוטיק "גיא פרבמן משרד עורכי דין" נגד "החברה לחיזוק מבנים". תביעה שבה העלה משרד פרבמן טענות קשות נגד החברה, ובעקיפין גם כלפי משרד פישר-בכר-וול-אוריון (שלא נתבע), שאליו עבר הטיפול בחברה לאחרונה.

"קנוניה", "מרמה", "גזל", "מהלך ערמומי" - אלה הם רק חלק מהכינויים שבהם השתמש משרד "גיא פרבמן משרד עורכי דין" (המונה 9 עורכי דין) בכתב תביעה שהגיש לאחרונה, כדי לתאר מהלך שלטענתו רקמו "החברה לחיזוק מבנים", אחת מחברות הנדל"ן המובילות בארץ בהתחדשות עירונית, ועורכת דין שעבדה בעבר במשרד פרבמן, וכעת מועסקת במשרד פישר-בכר.

עוד נטען בתביעה כי בסופו של המהלך, עבר הטיפול בענייניה של החברה לחיזוק מבנים ממשרד פרבמן למשרד פישר-בכר (משרד עורכי הדין הרביעי בגודלו בישראל), והחברה לחיזוק מבנים נותרה חייבת 1.8 מיליון שקל שכר-טרחה למשרד פרבמן.

במשך עשר שנים ייצג משרד פרבמן, המתמחה בתחום ההתחדשות העירונית, את החברה לחיזוק מבנים. לטענת המשרד, במשך כל התקופה האמורה עובדי פרבמן השקיעו "לילות כימים בעבודה מאומצת עבור החברה לחיזוק המבנים, ללא שמשולם להם שכר-טרחה כלשהו", מתוך הבנה כי שכר-הטרחה ישולם להם בהמשך.

אולם לטענת משרד פרבמן, משהגיע מועד התשלום של שכר-הטרחה, הוא הופתע לגלות כי החברה לחיזוק מבנים נסוגה מההתקשרות עימו, ומסרבת לעמוד בהתחייבויותיה לשלם לו שכר-טרחה בגובה 1.8 מיליון שקל. לפי כתב התביעה, "החברה לחיזוק מבנים החליטה לנצל את השירותים המשפטיים שהוענקו לה, וכאשר פרויקטים רבים שטופלו על-ידי המשרד קרמו עור וגידים, והגיעה העת לשלם את שכר-הטרחה המוסכם בגינם, הודיעה החברה למשרד, באופן חד-צדדי, על הפסקת ההתקשרות, והיא מיאנה לשלם את חוב שכר-הטרחה".

"גזילת וגניבת עבודתו של המשרד"

אך נראה כי דרישת משרד פרבמן לקבלת שכר-טרחה היא רק קצה קצהו של הסכסוך שהתגלע בין הצדדים. פרבמן טוען ל"קנוניה" שבסיומה הועבר הטיפול בחברה למשרד פישר-בכר. לטענת משרד פרבמן באמצעות עורכי הדין טל בננסון, אלונה ז'וריסט ושאול פלדשו ממשרד טל בננסון, החברה לחיזוק מבנים, יחד עם עורכת דין שכירה שהועסקה בעבר במשרד פרבמן, וכעת מועסקת בפישר-בכר, הוציאו לפועל "מהלך ערמומי" שתכליתו דחיקת המשרד מטיפול בענייניה של החברה לחיזוק מבנים, והכול תוך "גזילת וגניבת עבודתו של המשרד, התחמקות מתשלום שכר-טרחה העולה כדי 30 מיליון שקל, ורישומים כוזבים להסתרת היקף השירותים שנתנו".

המהלך, שלטענת משרד פרבמן בוצע "בעורמה, מרמה ותחבולה", מתואר בתביעה באופן הבא: תחילה גנבה החברה לחיזוק מבנים ידע ומסמכים השייכים למשרד, בסיועה של עורכת הדין שאז עוד עבדה במשרד פרבמן (שותפה שכירה). לאחר מכן, הודיעה החברה למשרד פרבמן "בחוסר תום-לב, על הפסקת ההתקשרות עם המשרד". בה בעת, טוען המשרד התובע, דאגה עורכת הדין המתפטרת כי החברה לחיזוק מבנים תתקשר עם משרד עורכי הדין פישר-בכר, ותעביר לטיפולו את כל הפרויקטים שבהם טיפל המשרד התובע.

עוד לטענת המשרד, לאחר שמהלך זה הושלם, התפטרה עורכת הדין השכירה מעבודתה במשרד פרבמן; ומשרד פישר-בכר שקיבל לטיפולו את העבודה שבוצעה קודם לכן על-ידי משרד פרבמן, בחר לשכור לצורך המשך הטיפול בפרויקטים דווקא את שירותיה של אותה עורכת דין שכירה שהתפטרה.

עוד נטען בכתב התביעה כי "ההתנהלות השערורייתית והמפירה של עורכת דין שהתפטרה, יחד עם החברה לחיזוק מבנים, מנהליה ובעלי מניותיה, העולה כדי קנוניה, יש בה אף בכדי לחצות את הרף האזרחי אל הפלילי. התנהלות זו הסבה נזקים עצומים למשרד פרבמן, כאשר בעורמה ובתחבולה נגזלה ונגנבה עבודת המשרד".

והתובע ממשיך וטוען - כי החברה לחיזוק מבנים ועורכת הדין שעברה למשרד פישר-בכר העתיקו את כל המסמכים, הידע והנתונים ממשרדי פרבמן, אך "בכדי שלא יתעורר חשד בשל מעשה גניבה זה של המסמכים והידע הסודי אצל משרד פרבמן, ובכדי למנוע, כפי הנראה, הגשת תלונה על מעשיהם הפלילים, נשלח מכתב דרישה טקטי לקבלת כל המסמכים בקשר עם הפרויקטים של החברה לחיזוק. מטרתו היחידה של מכתב זה הייתה להסוות את פעולותיהם של החברה לחיזוק מבנים לגזילת חומר ומידע סודי מידי משרד פרבמן".

על אף שבכתב התביעה לא נתבע משרד פישר-בכר, בחר משרד פרבמן לציין בנוגע לפישר כי "יש להצטער על התנהלות משרד פישר בכר חן וול אוריון, אשר בחר להיות חלק ממהלך של גניבת לקוח על-ידי עורכת דין שכירה אשר מעלה בחובותיה. היה מצופה ממשרד כה מכובד כי ינהג כפי שנהגו משרדים אחרים בעלי שם שאליהם פנתה עורכת הדין השכירה שהתפטרה, שדחו את הפניה והבהירו כי לא יוכלו לתת יד למהלך כזה שמטרתו לפגוע ולגזול את שכר-הטרחה משרד פרבמן, בגין 50 פרויקטים שכבר יצאו לדרך וחלקם כבר הגיעו לכדי סיום".

עורך דין טל בננסון / צילום:משרד טל בננסון
 עורך דין טל בננסון / צילום:משרד טל בננסון

"עברנו טלטלה כספית חריגה בשל עוקץ"

לסכסוך בין משרד עורכי הדין פרבמן לחברה לחיזוק מבנים יש נדבך מרתק נוסף. בכתב התביעה, מציין משרד פרבמן: "למען הגילוי, למשך מספר חודשים בודדים, עבר עו"ד פרבמן טלטלה כספית חריגה עת נפגע בעוקץ של צד שלישי במיזם שבו נטל חלק".

ואכן, לפני כשנה החליט בנק דיסקונט שלא לכבד 12 צ'קים של משרד פרבמן, בטענה כי אלה צ'קים ללא כיסוי. משרד פרבמן ערער על החלטת הבנק, ובסופו של דבר פסק בית משפט השלום כי 4 מתוך 12 הצ'קים יכובדו, אך כל זאת תוך שהשופט אבירם ברקאי מדגיש: "לא מצאתי כל פגם ופסול בפעולת הבנק. הבנק פעל כראוי… הבנק לא עוול כלפי משרד פרבמן ולא פעל שלא כדין, שכן בהתאם למסגרת האשראי הכתובה היה מקום לסרב לכבד הצ'קים".

עם או בלי קשר ל"טלטלה הכספית החריגה" שעבר, נקט משרד פרבמן הליך משפטי נוסף, שבמסגרתו הודה פרבמן כי הוא נאלץ לקחת הלוואות מחברת מימון "תחת איומים". באותו הליך שעדיין מתנהל, טוען עו"ד פרבמן נגד יזם נדל"ן אחר מתחום ההתחדשות העירונית כי הוא פדה צ'קים של המשרד על-סך 1.2 מיליון שקל שנתנו לו לביטחון בלבד. היזם מצידו הכחיש כי מדובר בצ'קים לביטחון בלבד, וטען כי פרבמן הודיע לו שהצ'קים שמסר לו כסכום השקעה ראשוני בפרויקט צפויים לחזור, ואף ביקש ממנו (מהיזם) לסייע לו (לפרבמן) לאתר מקורות מימון נוספים שיסייעו בידו להביא לפירעונו.

לדברי היזם, פרבמן נאלץ להיעזר בחברת מימון שהעמידה לרשותו שתי הלוואות בסכום כולל של הצ'ק (1.2 מיליון שקל). על אף טענות היזם, רשם פרבמן הישג במאבקו המשפטי: בבקשה לעיקול חשבונו של היזם קבעה רשמת בית משפט השלום, קרן כ"ץ, כי פרבמן הוכיח "עילת תביעה מהימנה לכאורה", ואישרה את העיקול שביקש על חשבונן של חברות שבבעלות היזם.

ובחזרה לחברה לחיזוק מבנים - סביר להניח כי פרבמן חזה את הטענות שצפויה להעלות נגדו בתגובה החברה לחיזוק מבנים (ראו מסגרת); ולכן בחר להדגיש כבר בכתב התביעה כי "הטלטלה הכספית החריגה" שעבר "לא השפיעה כהוא זה בכל הקשור לשירות המצוין שהוענק לחברה לחיזוק לאורך שנת 2018, אשר לא בכדי אף העבירו במהלך תקופה זו פרויקטים חדשים לטיפולו של המשרד".

עם זאת, יצוין כי בדירוגי משרדי עורכי הדין בישראל, רשם משרד פרבמן במהלך השנה האחרונה ירידה משמעותית.

פישר: "טענות מתחום המדע הבדיוני"

ממשרד עורכי הדין פישר-בכר נמסר: "הטענות בתביעה לקוחות מתחום המדע הבדיוני. לא היה ולא נברא. כל הטענות בדבר 'קנוניה', 'גניבת לקוח' ועוד כיוצא באלה תיאורים צבעוניים, אינן ראויות לתגובה.

עורכת הדין פנתה מיוזמתה למשרדנו, והתקבלה אליו בזכות כישוריה ומקצועיותה, בדיוק כפי שהמשרד קולט עשרות עורכי דין מדי בשנה.

התייחסותו של פרבמן אל החברה לחיזוק מבנים, כאילו היא קשורה עימו בעבותות ברזל, ואין היא רשאית להחליף מייצג אף אם היא איננה שבעת רצון מן הטיפול המשפטי שניתן לה - משונה. משרדנו מעולם לא פנה לחברה לחיזוק מבנים מיוזמתו, והיא זו שפנתה למשרדנו".

החברה לחיזוק מבנים: "משרד פרבמן נקלע לקשיים כלכליים"

מהחברה לחיזוק מבנים נמסר בתגובה: "משרד גיא פרבמן ליווה אותנו מספר שנים, אך בשנים האחרונות, חשנו שהוא איננו מסוגל עוד להעניק לנו את הטיפול המקצועי באיכות וברמה שלה נדרשנו (לשון המעטה). לשירות המקצועי הלקוי שקיבלנו לתחושתנו ממשרד פרבמן, התלוו גם קשיים כלכליים משמעותיים שאליהם הוא נקלע, כך שתשומת-לבו של עו"ד פרבמן הייתה מופנית בעיקרה להסדרת ענייניו האישיים אל מול הנושים השונים. על כך תעיד גם מעורבות ב׳עוקץ׳ כפי שאף טרח לציין בכתב התביעה.

"משעה שחוסר היכולת של משרד פרבמן לתת שירות מקצועי ראוי החל לפגוע בחברה, ולגרום לה לנזקים, כמו גם שצוות מקצועי חיוני של המשרד החל לנטוש אותו, החליטה החברה לחיזוק מבנים להעביר את הטיפול בענייניה למשרד אחר.

"כחברה מובילה בתחומה, המטפלת בעשרות רבות של פרויקטים, איננו יכולים להרשות לעצמנו טיפול משפטי שאיננו עומד בסטנדרטים שהצבנו לעצמנו, ושעלול לפגוע גם במאות לקוחות ובעלי דירות שעימם אנו קשורים.

לצערנו, התביעה היא ניסיון נואש לסחוט כספים מהחברה כדי לצאת מאותן מצוקות כספיות שאליהן נקלע עו"ד פרבמן. אנו דוחים מכול וכול את טענותיו. נשיב לטענותיו בבית המשפט, בכתב ההגנה שיוגש בקרוב ובתביעה על נזקים שגרם לחברה".

מטעם משרד פרבמן נמסר: "עניינם של ההליכים המשפטיים, המצויים בראשית דרכם, הוא חוב של החברה לחיזוק מבנים למשרד הנאמד בסך של למעלה מ-30 מיליון שקל עבור עבודה שהתבצעה ובגין הסכמים חתומים.

"החברה יוצגה על-ידי המשרד למעלה מעשור בצורה מקצועית, תוך מתן שרות מעולה, וכראיה לכך, רק שבועות בודדים לפני עזיבתה המשיכה החברה להעביר פרויקטים חדשים לייצוג המשרד. 

"לעניין מעבר החברה למשרד אחר - אנו מכבדים כל החלטה של החברה, ואולם מן המצופה היה כי תשלם שכר-טרחה עבור עבודה שבוצעה זה מכבר משך כל השנים ובהתאם להסכמי שכר-טרחה ולא תפר את ההסכם באופן בוטה וחד-צדדי.

"יצוין כי משרדנו מדורג כמשרד מוביל בדירוג משרדי עורכי הדין ישראלים ובינלאומיים. המשרד ממשיך להתפתח תוך מתן שירות מקצועי ומהימן לכלל לקוחותיו".

צרו איתנו קשר *5988