רשות ני"ע רוצה לעודד את המסחר ומקלה על אנליזות של חתמים בהנפקות שהם מובילים

במסגרת טיוטת הוראות חדשות, הרשות רוצה להקל על מתן אנליזות, בין היתר ע"י היתר לניתוחים של חתמים וגופים הקשורים להם בהנפקות שהם עצמם מובילים • במקביל הרשות רוצה להתיר קבלת תמורה באופן ישיר מחברה מסוקרת בהנפקה ראשונה "גם ע"י חברות שאינן בעלות רישיון והמפיצות את האנליזות ללקוחות כשירים בלבד"

 ענת גואטה, יו"רית רשות ניירות ערך / צילום: ענבל מרמרי
ענת גואטה, יו"רית רשות ניירות ערך / צילום: ענבל מרמרי

רשות ניירות ערך, שבראשות ענת גואטה, רוצה לשנות את הסטנדרטים הנהוגים בעולם האנליזות וביחס ל"טובת הנאה בעבור עבודת ניתוח". במסגרת טיוטת הוראות חדשות שהועברו עתה להערות הציבור, הרשות רוצה להקל על מתן אנליזות, בין היתר באמצעות היתר לניתוחים של חתמים וגופים הקשורים להם בהנפקות שהם עצמם מובילים. במקביל הרשות רוצה להתיר קבלת תמורה באופן ישיר מחברה מסוקרת בהנפקה ראשונה, "גם על-ידי חברות שאינן בעלות רישיון ואשר מפיצות את האנליזות ללקוחות כשירים בלבד".

לדברי גואטה, "היעדר ענף אנליזות מפותח שמעניק כיסוי אנליטי לחברות הנסחרות בבורסה בתל-אביב הוא כשל שוק", כאשר ברשות מסבירים בנוסף כי המהלך החדש נעשה "במטרה להגביר את פעילות האנליזה לגבי החברות הנסחרות בבורסה בכלל והרצון לעודד מתן אנליזות בעת הנפקה בפרט".

במה מדובר? חוק הייעוץ אוסר על אנליסט בעל רישיון מרשות ניירות ערך לקבל טובת הנאה בקשר עם ייעוץ השקעות או שיווק השקעות, למעט שכר והחזר הוצאות מהלקוח, כאשר הלקוח הוא ציבור המשקיעים הנחשף לעבודות האנליזה. כמו כן, על-פי הרשות, החוק אוסר על חברה מסקרת לקבל תשלום ישיר או אפילו עקיף מהחברה המסוקרת, כאשר האיסור הזה חל גם במקרה שהחברה המסקרת היא בעלת רישיון וגם במקרה שהיא עורכת אנליזות ללקוחות כשירים בלבד. למעשה, האנליסטים מחויבים להיות בעלי רישיון לפי חוק הייעוץ וכפופים לחובות שבעיקרם קשורים לגילוי בנוגע לעבודות אנליזה". זאת, להוציא אנליסטים שנותנים עבודות ללקוחות "כשירים", שלא כפופים לחובות הללו.

ואולם, חוק הייעוץ מקנה לרשות סמכות לקבוע נסיבות שבמסגרתן יתאפשר לגופים המפרסמים עבודת אנליזה לקבל תמורה מהחברות המסוקרות על-ידם. אגב, כיום כללי התגמול כבר מתירים קבלת תמורה עבור אנליזה "במסגרת תוכנית לסיקור חברות ציבוריות בתיווך הבורסה בתל-אביב, בנוגע לחברות טכנולוגיה ולחברות תעשייה".

עתה הרשות רוצה להרחיב את היקף האנליזות שמתבצעות תוך קבלת תמורה כלשהי מהחברה המסוקרת, כשהם מפרטים כי "עיקר פעילות האנליזה, שאינה לצרכים פנימיים, נערכת על-ידי חתמים ומפיצים וגורמים הקשורים אליהם. לפיכך, נדרש להסדיר פעילות זו בכללים ברורים ואחידים".

בהקשר זה, לדברי הרשות, ישנם שני חסמים עיקריים: האחד הוא שעל-פי החוק הקיים חתם או חברה הקשורה לחתם אינם רשאים לפרסם אנליזה, אף לא ללקוחות כשירים, בסמוך להנפקה בה מעורב החתם. החסם השני הוא ש"נמצא כי מרבית החברות העוסקות באנליזה אינן בעלות רישיון ולפיכך הן לא יוכלו לעשות שימוש במנגנון שאושר במליאה לפיו תותר קבלת תמורה באופן ישיר מהחברה המסוקרת לבעלי רישיון בלבד".

על כן הרשות מציעה להתיר פרסום אנליזות אגב הנפקות, וזאת תוך שתותר "קבלת תמורה באופן ישיר מחברה מסוקרת בהנפקה ראשונה, גם על-ידי חברות שאינן בעלות רישיון ואשר מפיצות את האנליזות ללקוחות כשירים בלבד", כאשר יותר גם "פרסום אנליזות בהנפקה ראשונה וחוזרת על-ידי חברה שקשורה לחתם או מפיץ".

בהקשר זה אומרים ברשות כי "יש מקום לאפשר מתן אנליזות על-ידי חברה אחות של חתם בסמוך להנפקה", הגם ש"יש חשש שהמלצות אנליסטים יהיו מוטות לטובת החברות המסוקרות בשל זיקות שונות אליהן", ושלכן במקרים אלה "יחולו כללים לצמצום ניגודי עניינים וכללים בנושא גילוי". 

צרו איתנו קשר *5988