לא רק חברות הביטוח בסכנה: הקרנות המשותפות של אי.בי.אי ושל הלמן אלדובי נתבעות בגין גביית הוצאות ישירות

הלמן אלדובי הגיש לאי.בי.אי בקשה לשיפוי בגין תביעה ובצידה בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית בהיקף של 17.5 מיליון שקל • לאחרונה אישר ביהמ"ש המחוזי בלוד ניהול תובענה ייצוגית באותו הנושא נגד חברות ביטוח

רמי דרור / צילום: תמר מצפי
רמי דרור / צילום: תמר מצפי

רגע לפני ששיתוף-הפעולה לטווח הארוך בין אי.בי.אי לבין הלמן אלדובי מציין שנה ראשונה לקיומו, מסמנת בקשה לשיפוי שהועברה בין הצדדים לשיתוף-הפעולה את האיום הפוטנציאלי שרובץ על בתי ההשקעות כמו גם על חברות הביטוח, בשל ההוצאות הישירות שגבו מהחוסכים באפיקי החיסכון הפנסיוני.

בית ההשקעות אי.בי.אי דיווח היום (א') כי השותף שלו בפעילויות החיסכון לטווח ארוך, בית ההשקעות הלמן אלדובי, מסר בסוף השבוע האחרון "הודעה על דרישת שיפוי" שלטענת הלמן אלדובי ניתנה "בהתאם להסכמי עסקת רכישת המניות של הלמן אלדובי על-ידי החברה ומיזוג החברה-הבת אי.בי.אי חברת ניהול קופות גמל וקרנות השתלמות עם הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה", ביחס ל"תביעה ובצידה בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית, בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים".

היקף התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית נאמד בכ-17.5 מיליון שקל "לפי אומדן כללי לשנים 2012 עד 2019". באי.בי.אי ציינו ביחס לבקשה של השותף כי "החברה לומדת את פרטי הבקשה והודעת הלמן אלדובי ותבחן את דרכי פעולתה האפשריות". המיזוג של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של אי.בי.אי באלה של הלמן אלדובי קרה ביולי 2018.

על-פי הודעת הלמן אלדובי, כפי שציין בית ההשקעות אי.בי.אי בדיווחו לבורסה, "בתקופה עובר למיזוג, גבתה אי.בי.אי גמל מהתובע ומיתר העמיתים בקרן ההשתלמות אי.בי.אי קרן השתלמות הוצאות לניהול השקעות, בנוסף לדמי הניהול הנגבים בקופה. על-פי טענת המבקש, למרות שגבייה כאמור מותרת על-פי דין היא נעשתה בניגוד לאמור בתקנון הקופה".

כמו כן, "המבקש דורש להשיב לו ולכל העמיתים בקרנות ההשתלמות המנוהלות על-ידי הלמן גמל ושנוהלו בעבר על-ידי אי.בי.אי גמל את הוצאות ניהול ההשקעות שנגבו כאמור, בצירוף התשואה שהיו סכומים אלה נושאים במקרה שהיו נותרים בקופה, וכן צו שיורה מהחברה לחדול מן הגבייה האסורה".

תביעה זו באה על רקע מהלך רחב בהרבה שקרה לאחרונה בענף הביטוח והפנסיה, כשבית המשפט המחוזי בלוד אישר ניהול תביעה ייצוגית שהוגשה נגד ארבע חברות ביטוח, בהיקף כ-100 מיליון שקל, בגין "גבייה לא חוקית של הוצאות ניהול השקעה". ההליך האמור מול חברות הביטוח הוא אחד מתוך יותר מ-10 הליכים נוספים בבתי הדין לעבודה בגין אותה טענה.

אם וככל שבתי המשפט יחליטו שאסור היה לגבות את עלויות ניהול ההשקעות ששולמו ישירות מכספי החסכונות של הציבור שחוסך באפיקי החיסכון לטווח ארוך, נוסף על דמי הניהול - הרי שיהיה מדובר על החזרים של מיליארדי שקלים שקבוצות הביטוח ורוב בתי ההשקעות יידרשו להשיב לחוסכים. עתה מבהירים הלמן אלדובי ואי.בי.אי כי העננה בנושא רובצת גם מעל בתי ההשקעות שמנהלים גמל והשתלמות ושגבו הוצאות ישירות.

ומה לגבי ההתחשבנות הפרטנית של שני השותפים שהחלו לדון על השיפוי בנושא? באי.בי.אי מציינים כי "על-פי הסכמי המיזוג, שיפוי בגין הליך משפטי הנוגע לאירוע נזק שהתרחש עובר למיזוג, יינתן להלמן אלדובי רק בכפוף להתגבשות נזק כאמור על-פי החלטה שיפוטית חלוטה (לרבות הוצאות ושכר-טרחה סביר ששולמו בפועל) או הסדר פשרה אשר קיבל את הסכמת החברה. בשל השלב המקדמי בו הבקשה נמצאת, לא ניתן עדיין להעריך את סיכויי קבלת הבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית, ואם תאושר כתובענה ייצוגית - את סיכויי הצלחתה".

צרו איתנו קשר *5988