הביטוח הלאומי: זינוק של 6 מיליארד שקל בתשלום הקצבאות ב-2018

בשנה שעברה שילם המוסד לביטוח לאומי סכום כולל של 86 מיליארד שקל • קצבאות הנכות גדלו ב-14% ל-15 מיליארד שקל ב-2018

מאיר שפיגלר, מנכ"ל הביטוח הלאומי / צילום: שלומי יוסף
מאיר שפיגלר, מנכ"ל הביטוח הלאומי / צילום: שלומי יוסף

המוסד לביטוח לאומי שילם בשנה שעברה קצבאות בסכום כולל של 86 מיליארד שקל, סכום המבטא עלייה של 6 מיליארד שקל לעומת 2017. כך עולה מדוח מנהלת הביטוח הלאומי לשנת 2018. מבין כלל הקצבאות בולטים הגידול בתוספת ותק לאזרחים ותיקים והגדלת הקצבאות לאוכלוסייה הזכאית להשלמת הכנסה, העלאת סכום קצבאות הנכים והעלאה בשכר המטפלות.

בשנת 2018 שולמו מעל ל-29 מיליארד שקל עבור קצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה) ושארים, עלייה של 8% משנת 2017. עבור קצבאות הנכות שולמו מעל ל-15 מיליארד שקל, עלייה של 14% מהשנה הקודמת לה. עבור קצבאות האימהות שולמו כ-7.8 מיליארד שקל, עבור גמלת סיעוד כ-7 מיליארד שקל ובדמי אבטלה כ-3.5 מיליארד שקל.

מנכ"ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר אמר כי "הביטוח הלאומי מתואם עם מדיניות שר העבודה והרווחה ופועל להנגיש לאזרחים את האפשרות למיצוי זכויותיהם, במקביל לכוונתו של השר לקדם חקיקה שתתקן עיוותים בפרמטרים לזכאות לקצבאות שונות. הביטוח הלאומי יהיה שותף לכל מהלך שיטיב עם המבוטחים".

בהנהלת הביטוח הלאומי ציינו כי נכון למועד אישור הדוח לא חלה התקדמות במשא ומתן מול האוצר לגבי המשך רכישות איגרות החוב של המדינה. ב-6 בינואר נחתם הסכם בין הביטוח הלאומי לבין נציגי הממשלה לפיו התחייב משרד האוצר לא להפחית במהלך שנת 2019 את ריבית איגרות החוב, הביטוח הלאומי רשאי להשתמש בתקבולי האג"ח לטובת צרכיו ושירותו השוטף וכן יש לו את הזכות להודיע בכל עת על ביטול ההסכם וזאת בהודעה מוקדמת של לא פחות מחודשיים ימים.

החל משנת 2037 התשלומים של הביטוח הלאומי לאזרחי ישראל צפויים להיות לראשונה גבוהים מהתקבולים, ומשנה זו ואילך הביטוח הלאומי יצטרך להשלים את תשלומי ההתחייבות מפירעונות האג"ח, עד שבשנת 2045 צפויה יתרה זו להתרוקן ולא יישאר מימון נוסף, מבעוד מועד, כך שהביטוח לאומי לא יוכל לשלם את מלוא התחייבויותיו למבוטחים על פי חוק.

צרו איתנו קשר *5988