מידרוג משפר את דירוג הבינלאומי; "צפי לשיפור לאור יישום התייעלות והרחבת בסיס ההכנסות"

במידרוג העלו את הערכת האיתנות הפיננסית הפנימית של הבנק מ-aa3 ל-aa2 • בחברת הדירוג הסבירו את המהלך החיובי כי "העלאת הערכת האיתנות הפיננסית הפנימית ודירוגי הבנק נובעת משיפור מתמשך ברווחיות"

בנק הבינלאומי - סניף בן גוריון בני ברק - במגדלי ויטה לאחר השביתה בבנק / צילום: תמר מצפי
בנק הבינלאומי - סניף בן גוריון בני ברק - במגדלי ויטה לאחר השביתה בבנק / צילום: תמר מצפי

הבנק הבינלאומי, שבניהולה של סמדר ברבר צדיק, מקבל רוח גבית מחברת הדירוג מידרוג ששיפרה את דירוג החוב שהיא מעניקה חוב. במידרוג העלו את הערכת האיתנות הפיננסית הפנימית של הבנק מ-aa3 ל-aa2 וזאת תוך ש"כיוון ההתפתחות של הערכת האיתנות הפיננסית הפנימית שונה מחיובי ליציב", כשהם מסבירים זאת ב"צפי להמשך שיפור בטווח התחזית לאור המשך יישום מהלכי התייעלות והרחבת בסיס ההכנסות".

בחברת הדירוג הסבירו את המהלך החיובי עבור הבנק בכך "העלאת הערכת האיתנות הפיננסית הפנימית ודירוגי הבנק נובעת משיפור מתמשך ברווחיות, אשר נתמך ביישום מהלכי התייעלות לצד פוטנציאל הצמיחה בתיק האשראי ורמות הסיכון בו". עוד הם הסבירו כי העלאת הדירוג "נתמכת בפרופיל עסקי הולם המבוסס על מותג חזק, נתחי שוק סבירים, בסיס לקוחות רחב ומפוזר, פיזור מקורות הכנסה ופעילות מול אוכלוסיות נישה, התורמים ליכולת השבת ההכנסות של הבנק", תוך שציינו כי להערכתם "המיזוג של בנק אוצר החייל עם ולתוך הבנק בתחילת שנת 2019 צפוי להמשיך ולשפר ולהרחיב את היצע המוצרים ושיעורי החדירה לעובדי מערכת הביטחון וגמלאיה ולחזק את מעמדה של הקבוצה במגזר הקמעונאי".

בחברת הדירוג ציינו בנוסף כי הבינלאומי מתאפיין ב"במדיניות ניהול סיכונים שמרנית התומכת בפרופיל הסיכון", וש"שיעורי הרווחיות של הבנק מציגים מגמת שיפור בשנים האחרונות, נוכח צמיחת תיק האשראי התומכת בהרחבת בסיסי ההכנסות ויישום תכנית התייעלות החל משנת 2016 ומיזוג בנק אוצר החייל, המגבילים את הגידול בהיקף ההוצאות של הבנק ומשתקפים בשיפור מתמשך ביחס היעילות התפעולית של הבנק".

על כל אלה הוסיפו אנשי חברת הדירוג כי "להערכתנו, פוטנציאל הצמיחה של הבנק, נובע גם מיכולת הבנק לצמוח על בסיס לקוחות קיימים, שימוש גובר בערוצי הבנקאות הישירה והסרת מגבלות מתן אשראי בבנקים הממוזגים, גמישות עסקית טובה (פער מהחסם ההון הרגולטורי), היעדר מגבלת ריכוזיות ענפית ומיצוב עסקי בולט לחיוב באוכלוסיות נישה. מאפיינים אלו תומכים ביכולת ייצור ההכנסות העתידית של הבנק ובהמשך צמיחה בתיק האשראי לצד שמירה על פרופיל הסיכון".

כאמור, בחברת הדירוג החליטו גם על העלאת דירוגי הפיקדונות לזמן ארוך והחוב הבכיר של הבנק עלו מ-Aa1 ל-Aaa, שלגביהם ציינו המדרגים כי "הם ממשיכים לגלם הנחת תמיכה חיצונית גבוהה מצד המדינה, של 2 רמות דירוג (נוטשים) ביחס להערכת האיתנות הפיננסית הפנימית". זאת בדומה לפער שגוזרים בחברת הדירוג לגבי כל המערכת הבנקאית, ושממחיש כי מבחינתם יש ביטוח פקדונות דה פקטו בישראל.

עוד נמסר מחברת הדירוג כי גם דירוגי החובות הנחותים וההיברידיים של הבינלאומי עלו. כך, דירוג כתבי ההתחייבות הנדחים (ההון המשני התחתון) עלו מ-Aa2 ל-Aa1 , והדירוג של שטרי הון הנדחים (הון משני עליון) עלו מ- Aa3 ל- Aa2 . גם הדירוג של כתבי ההתחייבות הנדחים עם מנגנון חוזי לספיגת הפסדים ( CoCo ) עלה ל-Aa3 מ-A1. לצד אלה, במידרוג הוחלט להותיר על כנו דירוג 1-P לפיקדונות לזמן קצר. בחברת הדירוג מדגישים כי "אופק הדירוג של כל ההתחייבויות שונה מחיובי ליציב".

צרו איתנו קשר *5988