מאבק בין בנק אגוד לכלל ביטוח על פוליסת ביטוח החיים של מוטי זיסר המנוח

איש העסקים מוטי זיסר הלך לעולמו ביוני 2016 • כעת מתנהל מאבק משפטי בין בנק אגוד לחברת הביטוח כלל על פוליסת ביטוח החיים שהותיר אחריו • בתביעה שהגיד הבנק נטען כי כלל ביטוח מנסה להתחמק שלא כדין מתשלום הפוליסה בסך 5 מיליון שקל

מוטי זיסר / צילום: תמר מצפי
מוטי זיסר / צילום: תמר מצפי

מדוע חברת כלל ביטוח לא משלמת את פוליסת ביטוח החיים של איש העסקים מוטי (מרדכי) זיסר ז"ל, שהלך לעולמו ביוני 2016? זאת השאלה העומדת בלב תביעה שהגיש היום (ג') בנק אגוד נגד חברת כלל חברה לביטוח, בגין אי-תשלום פוליסת ביטוח חיים בסך 5 מיליון שקל שנערכה לזיסר המנוח. זאת, לאחר שלטענת הבנק, הפוליסה, אשר שועבדה לטובת הבנק בשיעבוד בלתי חוזר, בוטלה שלא כדין על-ידי כלל.

מוטי זיסר היה מאנשי העסקים המובילים והמוכרים בישראל, שהיה פעיל בין היתר בתחומי הנדל"ן והתקשורת וכן היה בעל שליטה בכמה מהחברות המובילות במשק, ביניהן אלביט הדמיה, אלסינט ואירופה ישראל. בשנים האחרונות טרם מותו ירד זיסר מנכסיו ונאלץ לוותר על השליטה בחברת אלביט הדמיה, שריכזה את רוב פעילותו העסקית, במסגרת הסדר חוב ענק.

ביוני 2016 הלך זיסר לעולמו, בגיל 60, לאחר מאבק במחלה קשה. כעת, מעל שלוש שנים לאחר מותו, מתנהל מאבק משפטי על פוליסת ביטוח החיים שהייתה למנוח.

בתביעה שהגיש בנק אגוד, באמצעות עורכי הדין מאיר לפלר ויהונתן גלנטי ממשרד לוסטיגמן לפלר רוזנברג, נטען כי הבנק העמיד לזיסר המנוח שתי הלוואות משכנתא: האחת בסך 5 מיליון שקל, והשנייה בסך 23 מיליון שקל; וחברת כלל ביטחה את חיי המנוח בפוליסה בסך 5 מיליון שקל, כאשר הבנק נקבע כמוטב בלתי חוזר במסגרת הפוליסה, והפוליסה אף שועבדה לטובתו.

לטענת בנק אגוד, במהלך שנת 2014 החל המנוח שלא לעמוד בהתחייבויותיו כלפי הבנק לפירעון ההלוואות, ובספטמבר אותה שנה הועמדו ההלוואות לפירעון מיידי על-ידי הבנק. לאחר שניתנו למנוח התראות על-פי דין, מונה כונס נכסים מטעם הבנק לצורך מימוש בטוחות המקרקעין.

עוד על-פי הנטען בתביעה, לאחר מימוש בטוחת המקרקעין שהעמיד המנוח להבטחת ההלוואות לטובת הבנק, פנה הבנק אל כלל על-מנת לברר את מצב הפוליסה לצורך מימושה. ואולם בתשובה הודיעה חברת כלל לבנק כי הפרמיה בגין הפוליסה לא שולמה על-ידי המנוח מאז חודש יוני 2015, ועל כן הפוליסה בוטלה על-ידה. כלל אף המציאה לבנק מכתב (הנראה לטענת הבנק כפלט מחשב שאינו חתום), שלטענתה נשלח לבנק בדצמבר 2015, המתריע על ביטול הפוליסה. "מכתב זה לא התקבל מעולם בבנק", נטען בתביעה.

לטענת הבנק, ביטול הפוליסה על-ידי כלל נעשה באופן רשלני, שלא כדין, מבלי שניתנו לבנק - שהוא מוטב בלתי חוזר על-פי הפוליסה - התראות כדין בטרם ביטול הפוליסה על-מנת לאפשר לו לאמץ את הפוליסה, תוך הפרת הוראות חוק חוזה הביטוח ותוך גרימת נזק משמעותי לבנק בדמות אובדן בטוחה משמעותית שעמדה לו לפירעון חובות המנוח לבנק.

הבנק טוען כאמור כי המכתב שלכאורה נשלח אליו מכלל על-מנת להודיע לו על ביטול הפוליסה, מעולם לא התקבל בבנק; וכי על אף היותו מוטב בלתי חוזר בפוליסה (והיא אף שועבדה לטובתו), הבנק לא ידע בשום שלב כי המנוח חדל מלשלם את תשלומי הפרמיה.

עוד נטען כי בחודש יוני 2015 ניהל הבנק תכתובת עם בא-כוחו של זיסר המנוח, בה הודיע כי הוא עומד על הותרת הפוליסה משועבדת לטובתו - וגם אז לא עודכן על-ידי כלל על כך שהפרמיות אינן משולמות, לא עודכן על כוונת כלל לבטל את הפוליסה ואף לא עודכן על ביטול הפוליסה בזמן אמת.

"ויודגש - במועד זה הועבר עניינו של המנוח, שממילא היה דמות ידועה, לטיפול מערך אשראים מיוחדים בבנק ולמעקב משפטי צמוד, כך שכל מכתב שהיה מתקבל בעניינו של המנוח היה זוכה לתשומת-לב מיוחדת. מכתבה של כלל האמור לא התקבל מעולם", נכתב בתביעה. 

מכלל ביטוח ופיננסים נמסר בתגובה: "כתב התביעה טרם התקבל בחברתנו. לכשיתקבל, נגיב בערכאות המתאימות".